Hvorfor Testfakta?

Uavhengig laboratorietesting og tredjepartsvalidering genererer verdifull kunnskap, troverdige resultater og konkurransefortrinn.

 

Resultatene kan brukes internt i produktutvikling og kvalitetskontroll og eksternt for å troverdig kommunisere kvalitet og konkurransedyktig overlegenhet.

Her er et par eksempler, hvordan et Testfakta kvalitetsmerke kan evt påvirke kjøpsintensjonen. Følgende resultater kommer fra representativ YouGov-feltforskning blant 1 000 respondenter i hvert prosjekt.