Slik tester vi - Elsykler

Photo:Stefan Ernst

Testfakta gjennomfører årlig sammenlignende tester av elsykler i samarbeid med NAF (Norges Automobilforbund). Testen utføres av Velotech i Schweinfurt, Tyskland. Velotech er et akkreditert laboratorium for testing av sykler i henhold til DIN EN ISO/IEC 17025.

 

 

Testfakta Research Published: 13 nov, 2023

Laboratorietesten inkluderer følgende parametere

Rekkevidde

Rekkevidden måles i laboratoriets testrampe med en belastning tilsvarende en person på 90 kg. Testen utføres både i seks prosent mothelling og på et flatt underlag. I en stigning simuleres en pedalkraft tilsvarende 100 Watt og 70 Watt på en flat overflate. Pedalhastigheten (tråkkfrekvensen) ble satt til 60, dvs. 60 omdreininger per minutt. Testene gjøres med maksimal elektrisk assistanse (maksimal støtte) og minimum elektrisk assistanse (laveste støtte).

 

vqp
Testlederen monterer sykkelen på testriggen - Foto Klaus Hahn

Rekkeviddeberegningene gir en god ide om forskjellene i ytelse mellom syklene. Det som påvirker resultatet er støtten fra motoren, kapasiteten på batteriet, motorens effektivitet og den mekaniske tregheten, dvs. hvor mye kraft som går tapt mellom pedalslaget og det som produseres på bakhjulet.

 

vqp
Sykkelen godt forankret før rekkeviddeprøven - Foto: Klaus Hahn

Hvor langt du kommer under reelle forhold avhenger av en rekke faktorer som vindforhold, hvor jevnt du tråkker, hvordan topografien på veien ser ut, hvor mye støtte du velger og hvor mye du veier.

I vår rangering av rekkevidde veier vi sammen resultatene av rekkevidde og hvor mye støtte motoren gir. Syklene som gir relativt høy støtte i alle kraftmoduser bruker mer batterikapasitet, men du sykler også raskere med samme pedalkraft fordi du kan bruke et høyere gir.

 

To test the range, the pedal is computer-controlled and the battery is connected to measuring instruments - Photo: Klaus Hahn
For å teste rekkevidden er pedalen datastyrt og batteriet koblet til måleinstrumenter - Foto: Klaus Hahn

Støttefaktor (motorassistanse)

Hvor mye av den totale kraften på bakhjulet leveres av den elektriske motoren. Hvis du tråkker selv med en effekt på 100 W og din elektriske motor har en støttefaktor på 2, vil motoren levere 200 W i tillegg til dine 100 W. Hvis du i stedet har en støttefaktor på 0,5, vil motoren kun yte 50 W når du tråkker med dine 100 W. Måling av støttefaktor gjøres ved en pedaleffekt på 100 W og tråkkfrekvens 60 ved maksimal støtte (elektrisk assistanse).

Støttefaktoren kan normalt variere på en moderne el-sykkel og du kan velge hvor mye hjelp du ønsker fra motoren. Hvor mye støtte du trenger er selvfølgelig individuelt, men med for lite støtte blir det vanskelig i oppoverbakker, og det er det spesielt når du ønsker hjelp fra el-sykkelens motor.
 

Teknisk ytelse

Teknisk ytelse handler fremfor alt om sykkelens evne til å utnytte tråkkekraften, det vil si hvor mye av kraften du tråkker med som når bakhjulet eller veien. Kraften fra pedalene overføres til bakhjulet via pedaler, kjede, girmekanisme og kulelager som sammen skaper en mekanisk motstand. Alle bevegelige deler bidrar med friksjon som omdannes til varme til slutt og reduserer kraften i systemet. Når du tråkker på sykkelen, gir beinmusklene en viss effekt eller kraft. Noe av den effekten går tapt i form av friksjon før den når bakhjulet på sykkelen. I våre målinger leverer vi en viss kraft til pedalene og måler hvor mye av dette som har gått tapt på vei gjennom kjedehjul, kjede og lager og til bakhjulet.

Den andre delen av teknisk ytelse handler om hvordan sykkelen er tilpasset gjeldende lovkrav. For å bli klassifisert som elsykkel må motoreffekten være maks 250 W og motoren må kun forsterke pedalen. Motoren kan kun gi kraft når du tråkker opp til en maksimal hastighet på 25 km/t (+/- 10 %) . Ved 25 km/t skal ikke el-sykkelens motor gi støtte lenger.

Bremser

Syklenes bremsekraft testes i laboratoriets testrampe med både tørre og våte bremser i henhold til offisiell standard.

 

The test rig for the brake test - Photo: Klaus Hahn
Testriggen til bremsetesten - Foto: Klaus Hahn

Håndbremsene aktiveres med en kraft på 80 N og fotbremsene med en kraft på 200 N. Bremseeffekten testes med den maksimale vekten som er spesifisert for sykkelen (sykkel + rytter + last).

 

Water spraying simulates testing the brakes on wet surfaces - Photo: Klaus Hahn
Vannsprøyting simulerer testing av bremsene på vått underlag - Foto: Klaus Hahn

Kjøreegenskaper

Et brukerpanel bestående av spesialister og erfarne syklister knyttet til laboratoriet har praktisk testet og testkjørt syklene for å vurdere blant annet følgende aspekter:

 

The user panel tests, among other things, shock absorption and ergonomics - Photo: Stefan Ernst
Brukerpanelet tester blant annet støtdemping og ergonomi - Foto: Stefan Ernst

Elmotorens støtte og fleksibilitet ved start og stopp
Kraftig bremsing og start i oppoverbakke
Start med og uten støtte fra elmotoren
Balanse, manøvrerbarhet og komfort
Vibrasjoner og stabilitet
Funksjonen til girene
Designet og ergonomien til håndtakene
Laboratoriet vurderer også displayets informasjon (i standardmodus) og lesbarhet, samt hvor enkelt det er å ta ut, lade og sette på batteriet.
Til slutt undersøker laboratoriet også sykkelens utstyr i standardutførelse samt merking og dokumentasjon.

 

Karaktersetting

Resultatene fra laboratorieprøven vil bli gradert og vektet sammen til en totalkarakter i samråd med laboratoriet. Rangeringen er på en skala fra 1 til 10, hvor 10 er best.

Karakterene fra de ulike delene vektes sammen til en totalkarakter som følger:

Nå og støtte 40 %
Bremser 20 %
Kjøreegenskaper 20 %
Teknisk ytelse 20 %