Slik tester vi - Luftrensere

Noise level measurements
Noise level measurements

Laboratorietester av luftrensere er utført av RISE (Research Institutes of Sweden). Testene fokuserer på luftrensernes evne til å rense luften for allergifremkallende og skadelige partikler på et lydnivå som ikke er forstyrrende. Formålet med testene er å synliggjøre produkter med god ytelse og å hjelpe produsenter og forhandlere til å utvikle kvalitet og ytelse i sitt produkttilbud til forbrukeren.

Published: 3 Mai, 2023

Testprotokollen er basert på offisielle krav og retningslinjer for ytelsestesting av luftrensere, som dekker luftrensekapasitet ved ulike støynivåer, energiforbruk og brukervennlighet. Testprotokollen er primært for testing av tradisjonelle luftrensere som bruker en mekanisk viftetegning den forurensede luften gjennom ulike typer filtre, og fjerner partiklene fra luften.

Grafikk: Pål Roos

Sammenlignende testing (benchmark testing) og verifiseringstesting utføres i tre kategorier, LOW, MID og HIGH. Kategoriseringen er basert på luftrenserens deklarerte luftrensekapasitet ved maksimal effekt. LAVT: CADR <250 m3 / time MIDDEL: CADR 250 - 350 m3 / time HØY: CADR> 350 m3 / time.
CADR (Clean Air Delivery Rate) er et etablert mål på kapasitet, som representerer volumet luft som luftenrenser er kan rengjøres i løpet av en times drift.

Laboratorietesten består av følgende hoveddeler:

A. Målinger ved 37 dB (nærmeste nivå under 37 dB):

  • Luftrensekapasitet for pollen og støv (partikkelstørrelse 2,5–5,0 µm)
  • Kapasitet til å fjerne små partikler, for eksempel av virus, luftforurensning og bakterier (partikkelstørrelse 0,1–0,5 µm)
  • Lydnivå (instrumentell måling)
  • Energiforbruk