Slik tester vi - Dundyner

Illustration image; test of duvets Photo: Shutterstock

Testfaktas laboratorietester av dundyner utføres ved akkrediterte laboratorier i vårt nettverk, for eksempel IDFL (International Down and Feather Laboratory) i Sveits og følger etablerte, internasjonale standarder for testing av dyner og tekstiler.

 

Published: 3 Mai, 2023

Dynene gjennomgår totalt 15 testparametere for å vurdere og måle følgende hovedaspekter:

  • Mengden av dun
  • Kvaliteten på dun
  • Termisk isolasjon
  • Pusteevne
  • Partikkeltetthet
  • Kvaliteten på stoffet
  • Byggekvalitet

Mengden av dun

For å måle andelen av dun tas dynens fyll ut og veies. Mengden av dun og annet innhold i fyllet blir deretter analysert. Prosentandelen av dun må stemme overens med det som er deklarert på produktet.

Analyse av andel dun og annet innhold i fyllingen Foto: IDFL
Analyse av andel dun og annet innhold i fyllingen Foto: IDFL

Kvaliteten på dun

Kvaliteten på dunet bestemmes blant annet av vekten på dunet, som måles ut fra volumet i kubikkcentimeter som ett gram dun gir under et visst trykk. Jo høyere volum, jo ​​bedre lastekapasitet.
Renheten til dunet fra bakterier vurderes ved å måle innholdet av oksygen i dunet. Oksygenet i seg selv betyr ikke nødvendigvis bakterier, men indikerer et høyere innhold av organiske rester som igjen kan gi opphav til bakterier. Grensen for godkjenning i Europa er 10 mg per 100 g, som alle tepper passerte med god margin. Rensligheten til dunet fra støv måles også ved å bløtlegge dunet og måle vannets turbiditet.
Fragmenter av ødelagte dun eller ødelagte fjær og fremmedlegemer som ikke bidrar til dunets bæreevne eller varmeisolerende evne, klassifiseres som annet innhold. Dette må ikke overstige 5 prosent av den totale fyllingen dersom dynen skal holde høyeste kvalitetsnivå (Klasse 1).

Dunmengden i dynen kontrolleres ved veiing Foto: IDFL

Termisk isolasjon

Dynens evne til å holde på varmen avhenger naturligvis av mengden dun, men også av kvaliteten på dunet. En høyere bæreevne (se kvalitet over) gjør at dunet kan holde på mer isolerende luft. Isolasjonsevnen vurderes ved å måle hvor godt varmen i en kropp opprettholdes av teppets isolasjonsevne. Måleverdien er oppgitt i enheten Clo (Bekledningsisolasjon) hvor verdien 1 tilsvarer varmeisolasjonen som kreves for at en person skal holde kroppstemperaturen på 21°C. 

Duns kvalitet, varmeisolasjon og pusteevne settes på prøve Foto: IDFL
Duns kvalitet, varmeisolasjon og pusteevne settes på prøve Foto: IDFL

Pusteevne

Dynens evne til å puste (ventilere fuktighet fra kroppen) vurderes ved å måle mengden damp som får passere gjennom teppet i løpet av et visst tidsintervall. Jo høyere dampgjennomtrengelighet, jo bedre pusteevne.

Partikkeltetthet

Allergene partikler fra dunet kan gi allergi hos sensitive mennesker, og det er derfor viktig at tekstilene rundt dunet er tette. For å teste partikkeltettheten roteres teppet i en trommel i 30 minutter, mens det utsettes for slag med gummiklosser. Antall lekkede partikler måles og for å oppfylle laboratoriets "Downproof" tetthetskrav må ikke tekstilene slippe gjennom mer enn en viss mengde partikler. Basert på antall lekkede partikler, graderer laboratoriet teppene på en 5-punkts skala, hvor 5 er best.

Partikkeltettheten kontrolleres ved å la dekselet sirkulere i en tønne med gummiklosser, deretter måles antall lekkede partikler Foto: IDFL
Partikkeltettheten kontrolleres ved å la dekselet sirkulere i en tønne med gummiklosser, deretter måles antall lekkede partikler Foto: IDFL

Kvaliteten på stoffet

bestemmes blant annet av trådtettheten. Jo flere tråder per kvadrattomme (in2) jo bedre. I testen har laboratoriet også vurdert den generelle tekstilkvaliteten (mulig fabrikasjonsfeil).

Laboratoriet analyserer trådtetthet og utfører en vurdering av tekstilkvalitet Foto: IDFL

Konstruksjonkvalitet

Byggekvalitet inkluderer fordelingen av dunet i dynen, kvaliteten på sømmene og en generell vurdering av byggekvaliteten. Vurderingen gjøres på en 5-punkts skala, hvor 5 er meget bra.

Karaktersetting og vekting av resultatene

Resultatene fra de ulike delene av prøven graderes på en skala fra 1 til 10, der 10 er best.

Karakterene for de ulike delene av prøven vektes sammen for å danne en totalkarakter som følger:

Mengden av dun og kvaliteten på dunet: 40 %
Termisk isolasjon og pusteevne: 40 %
Partikkeltetthet og kvaliteten på stoffet: 10 %
Byggekvalitet: 10 %