Slik tester vi - Hundemat

We test for the nutritional quality in dog food. Photo: Johanna Ronquist.

Våre tester av hundemat er utført av det uavhengige laboratoriet for analyse av mat og fôr, Eurofins Food & Feed Testing Sweden.

Published: 29 nov, 2023

Laboratoriets analyse inkluderer følgende hovedparametre:

  • Energiinnhold
  • Fettsyresammensetning
  • Karbohydrater
  • Mineraler
  • Vitaminer
  • Plantevernmidler

Energiinnhold
Fôrets totale energiinnhold og fordelingen mellom fett, protein og karbohydrater. Det er viktig at fôret holder et høyt energinivå og at fordelingen mellom de ulike energikildene er riktig for hunden.

Fettsyresammensetning
Fett har flere viktige funksjoner. I tillegg til å være en effektiv energikilde, er fett viktig for hud og pels, men også for hjernens utvikling. Fett består av ulike typer fettsyrer, hvorav noen er viktigere for hundens helse enn andre. Noen fettsyrer må tilføres gjennom fôret og omtales derfor som essensielle. I tillegg til det totale fettinnholdet analyseres fôrets fettsyresammensetning.

Karbohydrater
Karbohydrater er en mindre viktig energikilde for hunden. Karbohydratenes funksjon er fremfor alt å danne blodsukker, noe dyret også kan produsere av fettet i fôret. Karbohydrater består av sukker, stivelse og kostfiber. For stor andel karbohydrater, og spesielt kostfiber, kan gi diaré og påvirke dyrets næringsopptak.

Mineraler
Mineraler som kalsium, fosfor, selen, natrium og jod fyller flere viktige funksjoner i fôret. De fremmer blant annet oppbyggingen av beinstrukturen og dannelsen av hud og pels.

Kalsium: fremfor alt viktig for å bygge og vedlikeholde bein og tenner, men muskler og nerver trenger også kalsium. Kalsium påvirker også hvordan hunden kan assimilere andre mineraler og vitaminer, hvor for høyt kalsiuminntak kan ha negativ innvirkning på opptaket.

Fosfor: virker sammen med kalsium og er et viktig mineral for å bygge muskler og aktivere visse vitaminer. Det er viktig at fôret inneholder riktig mengde både kalsium og fosfor, men også at balansen mellom disse to mineralene er riktig. Det er en forutsetning for harmonisk vekst og velfungerende organer. For mye fosfor eller et skjevt forhold mellom kalsium og fosfor kan for eksempel føre til osteoporose.

Selen: er et mineral og en antioksidant. Selen beskytter blant annet kroppens celler, og sammen med vitamin E har Selen en viktig funksjon i immunforsvaret og reduserer risikoen for kreft.

Vitaminer
Akkurat som mineraler fyller vitaminer flere viktige funksjoner i fôret. I tillegg til å fungere som antioksidanter fremmer de blant annet stoffskiftet og dannelsen av viktige fettsyrer.

Vitamin A: er et fettløselig vitamin som blant annet er viktig for immunforsvar, syn, hørsel og hud og pels.

Vitamin D: er et fettløselig vitamin som har som hovedoppgave å sikre kroppens opptak av kalsium og fosfor. D-vitamin er med andre ord viktig for dyrets bein, tenner, muskler og nerver.

Plantevernmidler og tungmetaller
Plantevernmidler brukes for å beskytte planter og planteprodukter mot skadedyr, ugress og mugg. Rester av sprøytemidler og tungmetaller kan finnes i fôret og i høyere konsentrasjoner kan disse gi forgiftninger og andre helseproblemer for hunden. Analysen inkluderer arsen og bly. Analysen viste ingen forhøyede verdier for bly eller arsen for noen av fôrene