Slik tester vi - Bleier

Testfaktas laboratorietester av bleier fokuserer på absorpsjonshastighet, beskyttelse mot lekkasje og bleiens tørrhet mot huden. Formålet med testen er å synliggjøre bleier med god ytelse og hjelpe produsenter og forhandlere med å utvikle og sikre kvalitet og ytelse i sitt tilbud til forbrukeren.

 

 

Published: 13 jun, 2023

Laboratorietestingen av bleier utføres av enten SGS Courtray eller Eurofins ATS i Frankrike, som begge spesialiserer seg på testing av bleier, bind, inkontinensbind og andre typer hygieneartikler. Testene er basert på veletablerte standarder og laboratorienes interne metoder.

 

Laboratorietestene inkluderer følgende deler:

A. Tekniske egenskaper
B. Mekaniske egenskaper
C. Absorpsjonskapasiteten til den absorberende kjernen
D. Absorpsjonshastighet
E. Tørrhet i huden ved bruk på dagtid
F. Tørrhet i huden under bruk om natten
G. Beskyttelse mot lekkasje når barnet ligger på mage og rygg
H. Beskyttelse mot lekkasje i sidestilling
I.  Pusteevne
J.  Mykhet 

Sammenlignende tester utføres på bleier i samme størrelsesklasse.

 

A. Tekniske egenskaper

Dokumentasjon av bleiens konstruksjon, materialer i ulike komponenter, vekt og tykkelse og dimensjoner. I evalueringen er det kun bleiens vekt og tykkelse som tas i betraktning.

 

vqp
De ulike komponentene i bleien veies. Foto: SGS

 

B. Mekaniske egenskaper

For buksebleier inkluderer de mekaniske egenskapene kun kraften som kreves for å rive opp sidepanelet på bleien når den skal tas av barnet. For åpne bleier inkluderer de mekaniske egenskapene til tapelukkingen styrke og kraften som kreves for å frigjøre tapen.

Bleien skal kunne åpnes/rives opp uten å bruke for mye kraft, samtidig som den skal sitte godt på barnet uten fare for å løsne når barnet beveger seg eller drar i bleien.

 

vqp
Styrken og elastisiteten til sidepanelet måles. Foto: SGS

 

C. Absorpsjonskapasiteten til den absorberende kjernen

Kjernens totale absorpsjonskapasitet måles (hvor mye væske den kan absorbere). De fleste bleier har en absorpsjonskapasitet som langt overgår behovene til et mindre barn. Målingen viser kun forskjeller i bleiens tekniske egenskaper og har ingenting eller svært lite med bleiens ytelse å gjøre. Resultatet er derfor ikke tatt med i evalueringen.

 

vqp
Etter vannbadet sentrifugeres bleien for å måle mengden væske som absorberes. Foto: SGS

 

D. Absorpsjonshastighet

Bleiens evne til raskt å absorbere urin. I testen injiseres 75 ml urin i fire omganger med 10 minutters mellomrom. Tiden for absorpsjon av hver injeksjon måles og den høyeste vekten plasseres på tidspunktet for de to første injeksjonene.

 

vqp
75 ml kunstig urin injiseres i fire omganger med 10 minutters mellomrom. Foto: SGS

 

E. Tørrhet i huden ved bruk på dagtid

Bleiens evne til å holde seg tørr mot barnets hud simuleres for bruk på dagtid, det vil si når barnet står, går og sitter. Bleien plasseres på en dummy i stående stilling og kunstig urin injiseres i forskjellige områder for å simulere bruk på en gutt eller jente. Fuktigheten mot huden måles etter at bleien har vært utsatt for et lavere trykk i kortere tid.

 

F. Tørrhet i huden ved bruk om natten

Bleiens evne til å holde seg tørr mot barnets hud simuleres for bruk om natten, det vil si når barnet sover. Bleien legges på en dummy i liggende stilling og kunstig urin injiseres i forskjellige områder for å simulere bruk på en gutt eller jente. Under testen roteres dukken mellom liggende og liggende stilling. Fuktigheten mot huden måles etter en trykkbelastning tilsvarende vekten til et liggende barn.

 

vqp
Tørrhet mot huden om natten måles etter at bleien har vært utsatt for et visst trykk. Foto: SGS

 

G. Beskyttelse mot lekkasje når barnet ligger på mage og rygg

Bleiens evne til å absorbere urin før den begynner å lekke når barnet ligger på rygg eller mage om natten. Bleien legges på en dummy i liggende stilling og kunstig urin injiseres i forskjellige områder for å simulere bruk på en gutt eller jente. Under testen roteres dukken mellom liggende og liggende stilling. Når bleien begynner å lekke, stoppes testen og mengden urin som injiseres, samt hvor lekkasjen har oppstått.

 

vqp
Dummyen ligger på rygg og mage når kunstig urin injiseres til det oppstår lekkasje. Foto: SGS

 

H. Beskyttelse mot lekkasje i sidestilling

Bleiens evne til å absorbere urin før den begynner å lekke når babyen ligger på siden om natten. Bleien legges på en dummy og kunstig urin injiseres når dummyen er på høyre eller venstre side. Når bleien begynner å lekke, stoppes testen og mengden urin som injiseres, samt hvor lekkasjen har oppstått.

 

I. Pusteevne

Bleiens evne til å puste (ventilere bort fuktighet) testes ved å måle mengden fuktighet som bleien avgir på utsiden.

 

vqp
Pusteevnen til bleiens yttermateriale måles. Foto: SGS

 

J. Mykhet

Mykheten til bleien på innsiden måles digitalt. Målingen inkluderer mykheten til fibrene, strukturen på overflaten, tettheten til overflaten og hvor fleksibelt overflatelaget er.

 

Tolking og karaktersetting

Resultatene av testen tolkes og graderes i samråd med laboratoriet. Karakterene settes på en 10-punkts skala, der 10 er best. Karakterer under 6 gis kun dersom resultatene kan anses som dårlige eller betydelig dårligere sammenlignet med andre produkter i en sammenlignende test.

Karakterene for de ulike delene vektes sammen for å danne en totalkarakter med følgende vekt:

Beskyttelse mot lekkasje: 45 %
G. Beskyttelse mot lekkasje når barnet ligger på mage og rygg: 70 %
H. Beskyttelse mot lekkasje med barnet i sideleie: 30 %

Tørrhet på huden: 25 %
E. Tørrhet i huden ved bruk på dagtid: 20 %
F. Tørrhet i huden under bruk om natten: 60 %
D. Absorpsjonshastighet: 20 %

Pusteevne (I): 10 %

Mykhet (J): 10 %

Håndtering, vekt og tykkelse: 10 %
B. Mekaniske egenskaper: 50 %
C. Vekt og tykkelse: 50 %

 

Kriterier for Testfaktas kvalitetsmerke

 

Best i test

I en komparativ test med mål om å identifisere et testvinnende produkt, testes et representativt utvalg av sammenlignbare produkter (type bleie og størrelse) for et spesifikt marked. Produktet som totalt sett presterer best (høyest totalvurdering) blir kronet som "Best i test".

 

vqp

 

Verified Quality & Performance

I en verifikasjonstest testes klientens bleie individuelt eller mot noen utvalgte, sammenlignbare referanseprodukter. Tolking og karaktersetting av prøveresultatene følger samme retningslinjer som ovenfor. For å kvalifisere for Testfakta Quality & Performance må bleien yte jevnt godt, med en total vurdering på minst 8,0 (+/- 2,5 %) og ingen delvurdering under 6,0 (+/- 2,5 %).

 

vqp