Slik tester vi - Pensler

Laboratorietesting av flate pensler av Testfakta Research har historisk blitt utført av Intertek Testing & Certification Ltd. i Storbritannia.

 

 

Published: 14 sep, 2023

Vi bruker et sammenlignbart sett med pensler, for eksempel med syntetisk bust og 50 mm i bredden.

Laboratorietestet


Fem pensler for hvert merke kjøpes inn og testes med en vanlig vannbasert tremaling (Servalac Exclusive høyglans) i hvitt. Laboratorietesten vil bli utført av tre testingeniører som vil gjenta hver del av testen tre ganger med hver børste. Testresultatene består av både tekniske målinger og faglige vurderinger.

Evne til å plukke opp og slippe maling etter vekt


Hver pensel dyppes i boksen med maling til busten er halvt nedsenket. Hver pensel holdes i malingsboksen i fem sekunder og får deretter dryppe i ytterligere fem sekunder. Eventuelt overflødig maling fjernes deretter med en såkalt "fjærhammer". Dette er en kontrollert metode som tilsvarer å slå kortsiden av børsten mot boksen. En overflate males deretter i en vertikal bevegelse inntil penselen ikke lenger kan frigjøre mer maling. Ved å veie børsten før og etter malejobben, kan testingeniørene måle børstens evne til å ta opp og slippe maling.

Mulighet for å hente og slippe maling etter antall dypp


Børsten dyppes og får dryppe i henhold til prosedyren beskrevet ovenfor. Et område på 0,6 x 0,41 m males med så få fall som mulig samtidig som det fokuseres på å oppnå et godt sluttresultat når det gjelder dekning og glatthet. Antall malingsdyp som trengs for å dekke den gitte overflaten telles. For å sikre at testingeniørene maler i lag med omtrent samme tykkelse, veies overflatene før og etter maling.

Evne til å plukke opp og slippe maling ved å måle penselstrøk


Børsten dyppes og får dryppe i henhold til prosedyren beskrevet ovenfor. Et vertikalt penselstrøk males med best mulig dekning. Ved å måle lengden og dekningen på penselstrøkene de kan gjøre, kan testingeniørene måle penselens evne til å ta opp og slippe maling.

Sluttresultat (finish)


Kvaliteten på det endelige resultatet vurderes i et spesielt lysrom. Evalueringen inkluderer aspekter som jevnheten i fargespredningen og om det er spor etter børstemerker.

Mal hjørner og lister


Testingeniørene vurderer hvor gode penslene er til å male hjørner og avrundede lister ved å male detaljer på en rund fotskammel. Evalueringen inkluderer både hvor enkel penselen er å håndtere og det endelige resultatet på den malte overflaten.

Presisjon


For å evaluere hvor enkle børstene er å håndtere og kontrollere, maler testingeniørene en så stram og rett linje som mulig. Testen er ment å simulere å male en vindusramme, eller en lignende kant der man ønsker å male så nær linjen som mulig.

Ergonomi


Testingeniørene vurderer håndtaket og balansen til børsten.

Enkel håndtering


Testingeniørenes samlede vurdering av hvor gode eller dårlige penslene er å male med og om de er enkle å rengjøre.

Varighet


Antall tapte sugerør noteres gjennom hele testen.

Farge splash


Harde børster har en tendens til å sprute mer enn myke børster når du maler. For å måle forskjellene mellom børstene er de montert på hvert sitt roterende hjul som så bråstoppes. Deretter måles mengden maling som børstene sprayer når hjulet stopper.

Misfarging

Børstene legges i vannbad i 24 timer, hvoretter det vurderes om dette resulterer i misfarging eller rust noe sted på børstene.

Vekting av resultatene

Resultatene av testelementene er vurdert på en skala fra 1 til 10, hvor 10 er best. I det samlede resultatet vektes de ulike testkomponentene som følger:

  • Evne til å plukke opp og slippe farge 30%
  • Sluttresultat 30 %
  • Mal hjørner og lister, presisjon 15 %
  • Ergonomi og enkel håndtering 15 %
  • Kvalitet og holdbarhet 10%