Verifikasjon - En test som bekrefter kvalitet

Produktet ditt trenger ikke å være det aller beste på markedet. Ofte trenger kundene dine bare å være trygge på at et produkt holder en gjennomgående høy kvalitet til tross for en lav prislapp. En uavhengig verifikasjonstest er en pålitelig tredjeparts validering som beviser hvordan produktet ditt oppfyller markedsstandarder.

 

Formålet med en verifikasjonstest er å bekrefte kvaliteten og ytelsen til produktet ditt sammenlignet med et begrenset antall konkurrerende produkter eller et standardprotokoll. Målet ditt er å bevise en konsekvent høy standard og ingen underpresterende parameter. Som initiativtaker er beslutningen å publisere og kommunisere testresultatet i dine hender. Hvis produktet ditt er vellykket, får du rett til å bruke Testfaktas Verified Quality & Performance-merke i en periode på 12 måneder.

Prosjektkostnaden for en verifikasjonstest er betydelig lavere enn for en full benchmarking-test, på grunn av det færre antallet produkter og etikettens ikke-eksklusivitet.

En annen fordel er at kvalitetsmerket kan brukes på tvers av flere geografier.

Prosessen

Når en forespørsel om verifikasjonstest mottas, kontakter Testfakta ett eller flere spesialiserte laboratorier fra sitt europeiske nettverk av ledende uavhengige forskningsinstitutter. Testprotokollen og omfanget, dvs. testing mot kun protokollen, eller mot en eller to konkurrenter, vil danne grunnlaget for kostnadsberegningen.

Testfakta gjennomfører en forstudie som inkluderer teknisk forskning av produktets og kategoriens egenskaper, markedsundersøkelser av sammenlignbare produkter på markedet/markedene, definisjon av testparameterne og protokollen og til slutt anskaffelse av laboratoriet/ene og fotografen for dokumentasjon.

Testfakta kjøper deretter det nødvendige antallet prøver, organiserer transporter og overvåker selve laboratorieprøven. Resultatene tolkes og graderes i samråd med laboratoriet og viktige forskjeller og egenskaper ved de testede produktene fremheves i en kort og lett tilgjengelig rapport.

[rutor]

Etter å ha signert en kommunikasjonsavtale, publiserer Testfakta en artikkel med testresultatene som referanse på sin nettside og gir deg et designet kvalitetsmerke som kan brukes på alt kommunikasjonsmateriell i lisensperioden i det respektive markedet. I tillegg leverer Testfakta bilder fra laboratorietester og, hvis avtalt på forhånd, også videoopptak som kan brukes i merkevarekommunikasjon.

 

Forespørsel

Testfakta trenger å vite ønsket formål med en test, produktet og markedene. Basert på tidligere erfaring eller etter sjekk med ett eller flere laboratorier, vil vi kunne gi deg et grovt kostnadsoverslag for utarbeidelse av testen.

 

Pilotstudie

Basert på en skriftlig rammeavtale gjennomfører Testfakta en forstudie inkludert relevante testparametere, egnede laboratoriepartnere, konkurransesituasjon mv.

 

Laboratorieprøve

På vegne av oppdragsgiver kjøper Testfakta vanligvis nødvendig antall prøver og koordinerer transporten til laboratoriet. Testen gjennomføres, dokumenteres og oppsummeres. De endelige resultatene vil bli tolket i nært samarbeid med laboratoriet og oppsummert i en forståelig vei, inkludert artikler og grafikk. Du som oppdragsgiver bestemmer om resultatene skal publiseres eller ikke.

 

Kommunikasjon
vqp

Vi inngår en kommunikasjons- og lisensavtale. På bakgrunn av dette vil Testfakta gi deg kvalitetsmerket og bildedokumentasjonen, som kan brukes i alle relevante kommunikasjonskanaler. For forbrukerinformasjon og åpenhet publiserer vi en artikkel med resultatet på Testfaktas nettside som referanse.

 

År 2

Lisensperioden for bruk av kvalitetsmerket er 12 måneder. Hvis det ikke er noen vesentlige endringer i formuleringen eller utformingen av produktet ditt, kan du bli tilbudt å forlenge lisensen med ytterligere 12 måneder.