Benchmarking - En komparativ test i full skala

Å bare utrope til å være det beste merket i kategorien mangler troverdighet. En uavhengig komparativ test er en pålitelig tredjepartsvalidering som beviser hvordan produktet ditt måler seg med den viktigste konkurransen. Resultatet kan være ditt mest effektive markedsføringsverktøy.

 

Hensikten med en benchmarking-test er å sammenligne kvaliteten og ytelsen til et representativt utvalg på ett eller flere markeder. Målet ditt er å få produktet ditt til å overgå konkurrentene og komme ut som Best i test. Som initiativtaker er beslutningen om å publisere og formidle testresultatet utelukkende i dine hender. Hvis produktet ditt lykkes, vil du få enerett til å bruke Testfaktas Best in Test kvalitetsmerke i en periode på 12 måneder.

Prosess

Når det kommer inn en forespørsel om en benchmarktest, tildeler Testfakta en eller flere spesialiserte laboratorier fra sitt europeiske nettverk av ledende uavhengige forskningsinstitutter med testen. Testprotokollen og omfanget vil danne grunnlaget for kostnadsestimatet. En annen faktor er ønsket timing og antall involverte markeder. Noen produktkategorier har betydelig overlapping i konkurranse settet mellom land, noe som gir betydelige stordriftsfordeler ettersom antall testede produkter må være representativt for de enkelte markedene.

Testfakta gjennomfører en Forstudie, som inkluderer teknisk forskning av produktets og kategoriens egenskaper, markedsundersøkelser av de representative konkurrerende produktene i markedet/-ene, definisjon av testparametere og protokoll og til sist anskaffelse av laboratoriet/-ene og fotografen. /-s for dokumentasjon.

Deretter kjøper Testfakta det nødvendige antallet prøver i markedsplass, organiserer transporter og overvåker selve laboratorietesten. Resultatene blir tolket og vurdert i samråd med laboratoriet og sentrale forskjeller og egenskaper ved de testede produktene fremheves i en kort og lett tilgjengelig rapport.

[rutor]

Ved inngåelse av en kommunikasjonsavtale publiserer Testfakta en artikkel med testresultatene som referanse på sin nettside og gir deg et designet kvalitetsmerke, som kan brukes på alt kommunikasjonsmateriell i løpet av lisensperioden og geografi. Videre leverer Testfakta bilder fra laboratorietester og, hvis avtalt tidligere, til og med videoopptak som skal brukes i merkevarekommunikasjon.

 

 

Forespørsel

Testfakta trenger å vite ønsket formål med en test, produktet og markedene. Basert på tidligere erfaring eller etter sjekk med ett eller flere laboratorier, vil vi kunne gi deg et grovt kostnadsoverslag for produksjon av testen.

 

Forstudie

Basert på en skriftlig rammeavtale gjennomfører Testfakta en forstudie, inkludert relevante testparametere, egnede laboratoriepartnere, konkurransesituasjon mv.

 

Laboratorieprøven

På vegne av kunden kjøper Testfakta vanligvis det nødvendige antallet prøver og koordinerer transporten til laboratoriet. Testen gjennomføres, dokumenteres og oppsummert. De endelige resultatene vil bli tolket i nært samarbeid med laboratoriet og oppsummert i en omfattende måte, inkludert artikler og grafikk. Du, oppdragsgiver, avgjør om resultatene skal publiseres eller ikke.

 

Kommunikasjon

Vi inngår en kommunikasjons- og lisensavtale. På bakgrunn av dette vil Testfakta gi deg utformingen av etiketten og bildedokumentasjonen, som kan brukes i alle relevante kommunikasjonskanaler. For forbrukerinformasjon og åpenhet publiserer vi en artikkel med resultatene fra Testfakta's nettside for referanse.

 

År 2

Tillatelse periode for bruk av kvalitetsmerket er 12 måneder. Hvis det ikke er noen vesentlige endringer i utformingen eller utformingen av produktet ditt og dets konkurrenter og ingen av konkurrentene har gitt uttrykk for interesse for å gjennomføre en referansetest av kategorien, kan du bli tilbudt å forlenge tillatelse i ytterligere 12 måneder