Slik tester vi - Alkotestere

Våre alkometertester utføres ved The Motor Drivers' Sobriety Association (MHF) i Sverige, som har ett av tre akkrediterte laboratorier i verden for tester av alkometer.

 

Published: 14 nov, 2023

Test parametere
Testen er utført i henhold til deler av de to bransjestandardene SS-EN 16280:2012 (alkometer for privat bruk) og SS-EN 15964:2011 (alkometer for politi og bedrifter).

Målepresisjon og repeterbarhet
10 edru pust ble vekslet med 10 pust hvor alkoholkonsentrasjonen i luften tilsvarte 0,2 promille (0,1 mg/liter luft). Laboratoriet sjekker hvor mye måleverdiene varierer mellom ulike prøver.

 

Measurement of both alcohol concentration and sober breath - Photo Anna Sigge
​ Måling av både alkoholkonsentrasjon og edru pust - Foto Anna Sigge

Dype pust
Mengden luft som blåses inn i måleren når prøven tas, måles. For et pålitelig resultat bør prøven ikke tas før etter minst 1,2 liter luft.

Riktig kalibrering
Laboratoriet sjekker at produsenten har stilt inn måleren riktig.

Forurensning
Laboratoriet sjekker om edru utpust er infisert av tidligere berusede utpust. Det betyr at alkohol fra tidligere målinger blir stående og gir resultater selv om de ikke skal.

 

Kontroll av eventuell kontaminering genom nyktra blås – Foto Anna Sigge
​ Kontroll av mulig kontaminering gjennom nøkterne utpust - Foto Anna Sigge

Håndterbarhet
Det gjøres en vurdering av hvor brukervennlig produktet er. Måleren bør ideelt sett gi klare instruksjoner om når prøven skal tas og tydelig angi analysetid og testresultater.

Defekter i produktet
For eksempel hvis viktig informasjon om kalibrering mangler. Eller hvis måleren mangler en dyse eller andre deler som trengs for pålitelige resultater.

Karaktersetting
Laboratoriet vurderer testresultatene på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er best. Resultatene er konvertert til Testfaktas 10-punkts karakterskala.
Resultatene for de ulike delene vektes sammen for å danne en totalkarakter med følgende vekt:

Målenøyaktighet 40 %
Måleegenskaper 40 %
Håndterbarhet 20 %