Slik tester vi - Flyttekasser

Closing the box. Photo: Anna Sigge
Closing the box. Photo: Anna Sigge

Laboratorietester på flytteesker utføres av det uavhengige testorganet RISE Research Institutes of Sweden. Testen omfatter følgende elementer:

 

Published: 7 jun, 2023

Oppgitt maks vekt og generelle egenskaper
Oppgitt maksvekt og generelle egenskaper som tykkelse på bølgepapp, innvendige mål og volum noteres eller måles. Tykkelsen på brettet måles med en Vernier skyvelære på lokket til boksen.

Stablekapasitet (tørre pakkebokser)
To bokser er pakket med 18 kg bøker i hver og stablet oppå hverandre. En tredje boks legges på toppen og lastes opp med 15 kg. Vekten i den tredje boksen vil da økes opp til 260 kg eller til en av de to nederste boksene kollapser. Boks tre vil i første omgang bli lastet med 50 kg, og deretter økes belastningen i 25 kg intervaller til totalvekten blir 100 kg. Deretter vil vekten økes med 10 kg om gangen til boksene kollapser eller maksimalvekten på 260 kg nås.

Stablekapasitet (fuktige pakkebokser)
Boks en og to er lastet med 18 kg hver og stablet på samme måte som ved testing av stablekapasiteten til tørre kasser.

 

De pakkede boksene er fuktet for å simulere eksponering for regn.
Foto: Anna Sigge

Boks to vil bli fuktet med to spray vann på kortsidene og tre sprayer på langsidene, pluss en spray på hvert hjørne. Fuktingsprosessen gjentas en gang til (totalt 28 spray). Rett etterpå vil boks tre stables oppå og pakkes med lodd på samme måte som for de tørre boksene til boksene kollapser. Mengden vekt som legges til boks tre vil bli registrert. Når 100 kg er lagt til, vil boksene fuktes igjen ved å bruke fremgangsmåten ovenfor. Vannmengden simulerer at boksen utsettes for et fuktig klima eller blir fraktet mellom hus og varebil i regn og fuktig vær.

Bærestyrke
Laboratoriet sjekker også at boksene tåler sin oppgitte maksvekt uten skader. Kassene pakkes med 40 kg og så løfter to personer boksen og bærer den et bestemt antall meter. Eventuelle skader eller svakheter i boksen vil bli registrert.

 

For å vurdere ergonomien til håndtakene bæres boksene med en belastning på 40 kg innvendig.
Foto: Anna Sigge


Funksjon og styrke på toppklaffene
Boksen åpnes og lukkes 20 ganger. En vekt på 5 kg legges bl.a. i esken og boksen løftes deretter av toppklaffene fra et bord ned til gulvet og tilbake opp til bordet igjen. Boksene løftes 30 cm opp fra gulvet av toppklaffene 20 ganger. Det gjøres en vurdering av hvor enkle toppklaffene er å åpne og lukke, og hvor godt de holder sin integritet.

Håndterer ergonomi
Håndtakenes design og komfort vurderes. Kassene pakkes med maksvekt 40 kg og to personer løfter boksen, en i hver ende, og bærer den over en rett strekning på rundt 3,5 m, hvoretter boksen settes på bakken. Prosedyren gjentas fem ganger og håndtakenes utforming og komfort vurderes.

 


Konstruksjon og lukking av boksene vurderes.
Foto: Anna Sigge