Slik tester vi - IPL-enheter

Treatment with an IPL device. Photo: Tobias Meyer.

We perform our laboratory tests of IPL hair removal devices at SGS Fresenius, an independent testing laboratory in Austria. The test is comprised of the following elements:

Published: 30 jun, 2023

Testmetode
Tester gjennomføres med et panel av brukere, og av profesjonelle eksperter. Tester gjennomføres deretter i to deler. En hvor testpersonene gjennomgår behandlinger med ulike apparater. Ved hver behandlingsanledning vurderer testpersonene komfort og følelse under og rett etter behandlingen. En uke etter behandlingen måler og vurderer laboratoriets eksperter effekten på gjenveksten av hår.
I den andre delen vurderer ekspertene opplevelsen av behandlingen, designet, og hvordan de ulike produktene ble håndtert. Alle enheter har maskerte produktnavn under tester.

The laboratory marks the six treatment surfaces on each leg. Photo: Tobias Meyer
Laboratoriet merker de seks behandlingsflatene på hvert ben. Foto: Tobias Meyer

Hårreduksjon
Hvor mye hårveksten gikk ned måles hver uke og etter totalt fem behandlinger. Det gjennomføres tester på forsøkspersonenes ben, som ble delt inn i tre felt på hvert ben. Ett område er ubehandlet som et sammenligningsområde. Hårveksten vurderes av laboratoriets eksperter, både visuelt og basert på høyoppløselige bilder av de ulike testfeltene. Når det gjelder hårreduksjonseffekter, legges det størst vekt på resultatet etter fem behandlinger.

Brukererfaring
Alle de 20 paneldeltakerne vurderer alle seks produktene etter hver behandling og angir hvordan huden føltes, hvor behagelig behandlingen er, hvor enkel den er å utføre og hvordan de opplever produktets design.

The laboratory measures the placement of the six treatment surfaces on each leg. Photo: Tobias Meyer
Laboratoriet måler plasseringen av de seks behandlingsflatene på hvert ben. Foto: Tobias Meyer

Spesialistvurdering
Det separate ekspertpanelet bestående av ti personer med yrkeserfaring i bruk av IPL-enheter tester hvert produkt under tilsyn av laboratoriepersonell. Her vurderes design, brukervennlighet og hvordan huden føles både under og etter behandlingen. Testen utføres på innsiden og utsiden av leggene, underarmene og armhulene.

Utvelgelsesprinsipper for panelmedlemmer:

 • Friske kvinner mellom 18 og 65 år.
 • Ingen kjente allergier eller overfølsomhet.
 • Lysebrun til svart hårfarge og hudtone II–IV på Fitz-Patrick-skalaen.

Ekskluderingskriterier:

 • Veldig lett hårvekst.
 • Hvitt, grått eller rødt hår.
 • Mørk eller solbrun hud.
 • Gravid

Karaktersetting
Resultatene av testen vurderes og graderes i samråd med laboratoriet. Rangeringen er gjort på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er veldig dårlig og 10 veldig bra. I det samlede resultatet tillegges resultatene fra de ulike delmomentene følgende vekt:

 • Hårreduksjon: 40 prosent
 • Komfort og følelse: 30 prosent
 • Behandling: 20 prosent
 • Håndterbarhet: 10 prosent
Assessment of hair regrowth. Photo: Tobias Meyer
Vurdering av gjenvekst av hår. Foto: Tobias Meyer