Bio-based

Ny miljøsertifisering for biobaserte produkter

 

Testfakta Biobasert fremmer utvikling og bruk av fossilfrie produkter og emballasje.

I motsetning til andre merker gir Bio-based en tydelig og transparent andel av biobasert innhold i et produkt eller emballasjen og gjør dermed bærekraftige valg enklere for forbrukerne.

Et grunnleggende kriterium for Testfakta Bio-basert sertifisering er at en høy prosentandel av produktet skal være biobasert sammenlignet med andre tilsvarende produkter. En annen er at produktet må oppfylle essensielle miljø- og ytelseskrav.

Minimumsprosenten av biobasert innhold som kreves for sertifisering varierer mellom produktkategorier. I noen produkter utgjør det biobaserte innholdet kun en liten prosentandel av totalvekten. Rengjøringsvæsker består for eksempel i stor grad av vann.

Produsentens informasjon er bekreftet i analyse

Bedrifter melder sin interesse for å sertifisere produkter og det er bedriftens ansvar å sertifisere at produktet oppfyller sertifiseringskriteriene. Produktet gjennomgår også en uavhengig analyse hvor dets biobaserte sammensetning måles. Bekreftelse av produsentens opplysninger om andel biobasert innhold oppnås dermed gjennom en vitenskapelig basert, transparent metode.

Prosessen

[rutor]

Interessemelding

En produsent melder interesse for å sertifisere andelen biobasert innhold.

 

Kravspesifikasjon

Basert på produkttype krever vi grunnleggende dokumentasjon om opprinnelsen til råvarene. For eksempel at de kommer fra bærekraftig landbruk. Testfakta kommer tilbake med en detaljert beskrivelse av sertifiseringsprosessen og kostnadene.

 

Sertifiseringsavtale

Produsenten og Testfakta Bio-based signerer avtale om vurdering og sertifisering.

 

Biobasert innhold

Bruke detaljert informasjon om sammensetningen av produktet beregner Testfakta andel biobaserte råvarer. Resultatet verifiseres ved hjelp av en karbon-14-analyse.

 

Produktmerking

Dersom produktet oppfyller sertifiseringskravene, tegnes det avtale om rett til å merke produktet som Testfakta Bio-based.

 

Lisensering og kommunikasjon

Retten til å bære etiketten gis for en periode på tre år - forutsatt at det ikke er endringer i sammensetningen eller formelen.

Testfakta leverer merkelappen som tydelig angir mengden biobasert råstoff i forhold til total biomasse i prosent. Hver etikett har sin unike referansekode og publiseres på Testfaktas nettsted.