Slik tester vi - Padelracketer

Sammenlignende laboratorietester av padelracketer utføres av det uavhengige spanske laboratoriet Testea Padel vid Polytekniske universitetet i Valencia (Spania).

Published: 8 jun, 2023

Laboratorietesten inkluderer følgende deler:

A. Håndterbarhet
B. Slagfølelse i sweet spot (hardhet)
C. Vibrasjoner
D. Kjennetegn ved sweetspot
E. Sprettegenskaper i sweet spot
F. Påvirkning
G. Tretthet av støtflaten
H. Holdbarhet på rammen
I. Slagoverflatens utholdenhet

 

A. Håndterbarhet
Rackettens evne til å manøvreres med mer eller mindre vanskeligheter (følelsen av tyngde eller letthet av en racket i bevegelse). Manøvrerbarhet er en av de viktigste aspektene for en nybegynner eller middels spiller og generelt for spillere som har begrenset muskelstyrke.

Raketten er montert på en mekanisk arm og får svinge fritt som en pendel. En sensor måler kraften som racketens pendelbevegelse genererer i forskjellige retninger. Jo høyere kraft, jo vanskeligere er det å manøvrere racketen.

 

Handeling
Rakettene svinger fritt i testriggen for å bestemme håndteringsegenskaper.
Photo: Microfilm / Antonio H. Calatayud

 

B. Slagfølelse i sweet spot (hardhet)
Responsen (følelsen) som racketen formidler til spillerens hånd når ballen treffer sweet spot. Jo hardere racketen er, desto mer respons får slaget til spilleren.
Raketten er montert på en testrigg med sensorer på grepet som måler vibrasjonene som genereres når ballen treffer sweet spot.

 

Rebound
Testlederen forbereder racketen for et mykt treff. Photo: Microfilm / Antonio H. Calatayud

 

C. Vibrasjoner
Vibrasjonene som genereres av racketen når ballen treffer forskjellige punkter på treffflaten langs racketens hovedakse (innenfor og utenfor sweetspot). Jo mer vibrasjon, jo mer stress på spillerens albue.
Raketten er montert på en testrigg med sensorer på grepet som måler vibrasjonene som genereres når roboten treffer 90 forskjellige steder på treff flaten, både innenfor og utenfor sweet spot.

 

Vibration
Raketten er montert på en rigg for å bestemme egenskapene ved hjelp av en robot og ulike sensorer. Photo: Microfilm / Antonio H. Calatayud

 

Vibration
Sensorer i grepet måler vibrasjonene. Photo: Microfilm / Antonio H. Calatayud

 

D. Kjennetegn ved sweetspot
Sweetspot er området på trefflaten til racketen som produserer minst vibrasjoner og optimale resultater i slaget. Laboratoriet måler homogeniteten, plasseringen og størrelsen til sweet spot. En større sweetspot er mer tilgivende for spillere som ikke alltid treffer ballen optimalt. For mer avanserte spillere er størrelsen på sweet spot mindre viktig.

 

Sweet spot
Raketten er montert på en rigg for å bestemme egenskapene ved hjelp av en robot og ulike sensorer. Photo: Microfilm / Antonio H. Calatayud

 

E. Sprettegenskaper i sweet spot
Hastigheten som ballen kommer ut med etter et mykt treff mot padelracketens sweet spot. En sprett racket gjør det vanskeligere å kontrollere ballen, spesielt for mindre avanserte spillere.
For å teste dette er racketen og ballen montert på vippbare rigger. Racketens sweet spot møter ballen i en gitt hastighet. Vinkelen på sprettballen (ballriggen) måles. Jo høyere vinkel, desto mer sprettende racket.

 

Rebound
Testen simulerer ballens retur etter et mykt treff på sweetspot. Photo: Microfilm / Antonio H. Calatayud

 

F. Påvirkning
Ballhastigheten som racketen genererer ved et hardere treff. Slagkraft er en kombinasjon av rackets hardhet og plasseringen og egenskapene til sweetspot.
En høyere slagkraft hjelper mer avanserte spillere med å få mer kraft i aggressive slag (smash), men hjelper også mindre avanserte eller svakere spillere med å få mer kraft i de grunnleggende slagene.
For å teste dette er racketen og ballen montert på vippbare rigger. Racketen møter ballen i høyere hastighet. Vinkelen på sprettballen (ballriggen) måles. Jo høyere vinkelen er, jo mer støt gir racketen.

 

Power
Testrigg for måling av slagkraften. Photo: Testea

 

Power
Racketen er i ferd med å treffe ballen fra en nedadgående bane for å måle kraften.
Photo: Testea

 

G. Tretthet av støtflaten
Laboratoriet utsetter trefflaten for 500 trykk i midten av sweet spot og måler forskjeller i egenskapene til racketen før og etter tretthet. Egenskapene til racketen registreres i form av vibrasjoner i forskjellige slagpunkter. Noen racketer blir hardere og andre mykere etter utmattelsestesten. Optimalt sett beholder racketen sine originale egenskaper og blir verken mykere eller hardere. Grensen for bestått er 20 prosent absolutt endring.

 

Durability
For tretthetstesten må støtflaten tåle 500 tunge belastninger. Photo: Microfilm / Antonio H. Calatayud

 

H. Holdbarhet på rammen
Rammen til en padelracket skal være slitesterk og tåle treff i glassveggen eller sidegitteret. Laboratoriet utsetter rammen for kraften fra en 2,4 kg avrundet stålkropp som faller ned fra en høyde på 60 til 110 cm.

 

Frame breakage
Stålvekten treffer rammen. Photo: Microfilm / Antonio H. Calatayud

 

Frame breakage
Stålvekten treffer rammen. Photo: Microfilm / Antonio H. Calatayud

 

I. Slagoverflatens utholdenhet
Slagflaten til en padelracket skal være slitesterk og tåle harde balltreff. Laboratoriet utsetter støtflaten for kraften fra en 2,4 kg avrundet stålkropp som faller ned fra en høyde på 60 til 110 cm.

 

Face breakage
Slagoverflaten er utsatt for akselererte støt med stålvekten. Photo: Testea

 

Face breakage
Skader i slagoverflaten etter støt. Photo: Testea

 

Sammenstilling av testresultatene

Resultatene fra de ulike delene blir gradert og vektet sammen til en totalkarakter i samråd med laboratoriet.

KONTROLL (A, D og E) 20 %
Hvor enkel racketen er å håndtere, manøvrere og hvilken kontroll den gir på slag- og ballbanen.

KOMFORT (A og C) 20 %
Hvilken belastning racketen gir på håndleddet og albuen gjennom vibrasjoner og vekt.

STREKEKRAFT (F) 20 %
Ballhastigheten som racketen genererer.

KVALITET OG UTHOLDNING (G, H og I) 40 %
Hvordanikke klagende og utholdenhet racketens egenskaper er.

Trefffølelse (B) er ikke tatt med i den totale vurderingen, da dette er mer en beskrivende parameter for racketen hardhet eller mykhet.

Vektingen gir kontroll, komfort og slagkraft like viktig og passer en allsidig spiller. Det er selvfølgelig forskjellige spillertyper og forespørsler om egenskapene til racketen.