Testfaktas testprotokoll for senger

Laboratorietest

Laboratorietestene som danner grunnlaget for Testfakta Verified Quality and Comfort™ er utført av RISE Research Institutes of Sweden i Borås, Swerea IVF i Mölndal (SP) og Ergonomie Institut München (EIM) i Tyskland.

 

Laboratorietest
Testfakta Research Published: 2 jun, 2023

Testfaktas tester av senger og madrasser utføres i ulike kategorier:

 • Ramme senger
 • Kontinentale senger
 • Justerbare senger
 • Rammeløse madrasser (madrasser for bruk uten topper)
 • Ungdomssenger (10 - 15 år)

Benchmark-tester utføres på middels harde senger. Testene gjøres på senger med og uten overmadrass, med unntak av frittstående madrasser som er testet med og uten dekkstoff.
Laboratorietestene er utført av EIM Ergonomics Institute Munich, RISE Research Institutes of Sweden og Swerea IVF. Testene inkluderer hovedelementene ergonomi/komfort (EIM), utholdenhet, styrke og holdbarhet (RISE) og tekstilkvaliteten og skadelige kjemikalier (Swerea IVF).

A. Tester for ergonomi/komfort (EIM)

1. Fjærende egenskaper (elastiske egenskaper)
2. Trykkfordelingsegenskaper (kontakttrykk)
3. Elastisitet på sengen og støtte for skulderpartiet
4. Elastisitet og støtte av sengen for kroppen
5. Pusteevne (fuktighetsledningsegenskaper)
6. Varmeisolerende egenskaper

Alle deler unntatt A5 og A6 er utført både med og uten overmadrass. Test A3 og A4 utføres på tre ulike kroppstyper: Mindre/lettere person tilsvarende ca 155 cm / 50-55 kg, middels / middels person tilsvarende ca 175 cm / 70-75 kg og større / tyngre person tilsvarende ca 185 cm / 85-90 kg.

A1
Elastiske egenskaper indikerer hvor hardt eller mykt sengens fjæring er og hvordan sengen tilpasser seg kroppens kraftigste (tyngste) kontaktpunkter. Målingen gjøres i sengens soner for skuldre, hofte, korsrygg og hæler ved tre ulike trykk (100 N, 200 N og 300 N) og er gitt som gjennomsnittsverdi i mm flex.

A2
Trykkfordelingsegenskaper indikerer hvordan madrassoverflaten reduserer trykket til en bestemt kroppsdel. Denne verdien kan tilskrives mer madrassoverflaten og materialet rett under overflaten enn sengefjærene. Målene er tatt i sengens soner for skuldre, hofter, korsrygg og hæler og er gitt som gjennomsnitt i Newton per cm2.

A3
Elastisitet og støtte for skulderpartiet indikerer hvor mye sengen gir under skulderpartiet. Ved sideleie bør opphenget under skulderpartiet gi etter nok til at skulderen får synke ned i madrassen og derved bidra til at ryggraden beholder en rett linje mellom korsryggen og nakken. I ryggposisjon skal sengen gi tilstrekkelig støtte for å hindre at skulderpartiet / øvre del av ryggen synker for langt, og dermed forårsaker en bøyning av øvre del av ryggraden (nakken). Testen utføres med to forskjellige prøvestempler. En for ryggstilling med overflate 400 x 200 mm og en for sidestilling med overflate 200 x 100 mm. Frimerkene er lastet med forskjellige trykk for å simulere tre forskjellige kroppstyper. 100 N for mindre / lettere person, 200 N for middels / medium person og 250 N for større / tyngre person. Måleverdien er oppgitt i mm flex.

A4
Elastisitet og støtte for kroppen indikerer elastikkens evne til å støtte ryggradens naturlige s-formede struktur. I ryggposisjon skal trykket fra strikken gi tilstrekkelig støtte til de ulike delene av kroppen (støtte til korsryggen, fleksibilitet / støtte for bekken/rumpe og skulderparti) med det formål å bevare ryggradens naturlige kontur. Testen utføres med et teststempel utformet som kroppens kontur fra rumpa og opp til halsen (lengde 600 mm og bredde ca. 250 mm med lumbaldybde ca. 25 mm). Stemplet er lastet med forskjellige trykk for å simulere tre forskjellige kroppstyper. 350 N for mindre / lettere person, 450 N for medium / medium person og 500 N for større / tyngre person. Den målte verdien viser støtten i korsryggen og er angitt i Newton.

A5
Sengens pusteevne indikerer sengens evne til å lede bort fuktighet/svette fra kroppen. Pusteevnen testes ved hjelp av en mannequin som skiller ut fuktighet/svette som en normal person i søvne. Dukken legges under et standardtrekk og målingene gjøres kontinuerlig i 7 timer ved romtemperatur på 21 grader Celsius. Pusteevnen er basert på målt verdi etter 7 timer og er oppgitt i prosent relativ fuktighet.

A6
Sengens varmeisolerende evne indikerer sengens evne til å holde på varmen fra kroppen. Isolasjonsevnen testes ved hjelp av en mannequin som holder en kroppstemperatur tilsvarende en normal person i søvne. Dukken legges under et standardtrekk og målingene gjøres kontinuerlig i 7 timer ved romtemperatur på 21 grader Celsius. Isolasjonsevnen er basert på målt verdi etter 7 timer og er oppgitt i grader Celsius.

B. Tester for utholdenhet, styrke og bygget kvalitet (RISE)

1. Utholdenhetstesting av suspensjonsegenskaper
2. Utholdenhetstesting av ramme og bunnseksjon
3. Utholdenhetstesting av sengekanten
4. Slagtesting av sengeflate, ramme og bunnseksjon

Justerbare senger
5. Utholdenhetstesting av justerbar mekanisme og motorer
6. Statisk last i hevet stilling
7. Slagtesting i hevet stilling

Utholdenhets- og støttesting (B1 - B4) utføres med samme belastning og med samme antall sykluser uavhengig av type seng. Test B5 - B7 refererer kun til justerbare senger. Frittstående madrasser gjennomgår kun utholdenhetstestene (B1 - B3).

B1
Holdbarheten til suspensjonsegenskapene testes ved å eksponere sengene for 30 000 ruller med 140 kg trommel. Utholdenhetstesten tilsvarer påvirkningen fra 10 - 12 års normal bruk.

B2
Utholdenhet av sengeoverflate, ramme og bunnseksjon testes ved å utsette sengene for 20 000 trykk med en kraft på 1000 Newton. Trykkbelastningen gjøres i midten av sengen og ved sengens kort- og langside. Etter utholdenhetstesting foretas målinger av høydetapet (sett i mm) og endringer i laghardhetsindeksen (suspensjonsegenskaper på en 10-graders skala).

B3
Utholdenhetstesting på sengen testes ved å utsette de to langsidene av sengen for 25 000 trykk med en belastning på 1 000 Newton. Testen simulerer belastningen sengen utsettes for når den sitter på kanten. Etter utholdenhetstesting av sengesiden foretas målinger av høydetap (innstilling) på sidene av sengen.

B4
Slagtesting av sengeoverflate, ramme og bunnseksjon simulerer høyere påkjenninger som oppstår når for eksempel barn hopper i sengen. I testen frigjøres en vekt på 35 kg fra 30 cm høyde på 6 forskjellige steder i sengen og 10 ganger på hvert sted. Etter gjennomført utholdenhets- og styrketest åpnes sengene og inspiseres for mulige skader på fjærer, lommer, mellomlag (skumlag over fjærpakninger), sengerammer eller bunnribber.

B5 – B7 (justerbare senger)

 • Hodeenden heves 15 cm og fotenden 10 cm. Statisk belastning på 90 kg i 10 sekunder. 10 ganger for hvert hjørne + 10 ganger i "kneleddet". Belastningen gjøres 20 cm diagonalt inn fra hvert hjørne + 20 cm inn fra respektive langside i "kneleddet". Statisk belastning tilsvarer belastningen til en tyngre person som sitter i sengen.
 • Kanttesting (90 kg) på samme punkter som den statiske lasten (500 trykk i hvert hjørne + 500 trykkpå hver side av "kneleddet"). Belastning tilsvarende en person på 90 kg som sitter på sengen.
 • Funksjonssjekk etter gjennomført test av seng.
 • Utholdenhetstest hvor sengen heves og senkes i hode- og fotenden 1000 ganger. Sengen belastes tilsvarende en person som veier 120 kg.
 • Gjentakelse av statisk belastning, kanttesting og påfølgende funksjonskontroll.

Merk at testmetoden for justerbare senger vil bli oppdatert i 2024. Hensikten er å legge inn en målemetode for ergonomii en oppreist posisjon. Mer informasjon følger.

C. Testing av topper og skummadrasser (RISE & Swerea)

1. Kompresjonstest i fuktig miljø av toppkjernen (skum)
2. Holdbarheten til dekkstoffet (avskalling og lo)
3. Farlige kjemikalier (relevante parametere fra Öko-tex 100)

C1
Elastisiteten til sengemadrasskjernen (skum) testes etter samme metode uavhengig av type (latex, kaldskum eller memoryskum). Sengemadrasskjernen (skummateriale) komprimeres i et fuktig og varmt miljø for å simulere trykket til en person som ligger i sengen under varme forhold. Spenst- og utholdenhetstesten utføres på en 10 x 10 cm testbit av sengemadrasskjernen. Prøvestykkene presses sammen på midten med en belastning på 7 kg, som tilsvarer hoftebeintrykket på en overflate på 5 x 5 cm. De komprimerte prøvene plasseres i et klimakammer med en relativ fuktighet på 90 % (+/- 2 %) i 24 timer. Etter komprimering får materialet gjenopprette seg i 30 minutter. Høydeforskjellen før og etter kompresjon viser materialets utholdenhet / spenst. Dårlig skummateriale får en permanent herding etter kompresjonstesten og mister sin spenst. Testen er basert på teststandard ISO 1856 (Wet Compression Set).

C2
Holdbarheten til dekkstoffet (avskalling og lo). Dekselstoffet utsettes for slitasjetesting i opptil 5000 sykluser for å evaluere motstand mot avskalling og lo.

C3
Analyse av farlige kjemikalier. Kjemisk analyse for farlige stoffer basert på relevante deler fra OEKO-Tex 100.

Karaktersetting og vekting av prøveresultatene

Resultatene fra de ulike delene av prøven er gradert på en skala fra 1 - 10 der 10,0 er best og 6,0 godkjent/akseptabelt. Karaktersetting og vekting av de ulike delresultatene gjøres i samråd med utførende laboratorier. Karakterene for de ulike delene av prøven vektes sammen for å danne en totalkarakter som følger:

A. Ergonomi og komfortegenskaper 50 %

Resultater med toppmadrass (frittstående uten topp) 80 %

 • Fordeling av trykk 33 %
 • Elastisitet og støtte for skuldrene 33 %
 • Elastisitet og støtte for kroppen 33%

Pusteevne 20 %

B. Utholdenhet, styrke og byggekvalitet 50 %

 • Overflatekomprimering og endring i hardhet 50 % (20 % justerbar)
 • Skade etter utholdenhets- og støttest 50 % (20 % justerbar)
 • Utholdenhetsmotorer (justerbare senger) 30 %
 • Skader på mekanikk og justerbare seksjoner (justerbare senger) 30 %

C. Topper- og skummadrassegenskaper

 • Kvalitet og utholdenhet av sengemadrasskjernen 75 %
 • Dekkstoff 25 % (frittstående madrasser 100 %)
 • Farlige kjemikalier (diskvalifiserende faktor)

Verifikasjonstest (verifisert kvalitet og komfort)

vqp

Sengene er verifisert for tre forskjellige kroppstyper:

 • TYPE 1: mindre / lettere personer (ca. 155 cm og 50 -55 kg)
 • TYPE 2: middels / middels tunge personer (ca. 175 cm og 70-75 kg)
 • TYPE 3: større / tyngre personer (ca. 185 cm og 85-90 kg).

Ungdomssenger er kun verifisert for mindre / lettere personer (ca. 155 cm og 50 - 55 kg). For å oppfylle kriteriene for testfakta verifisert kvalitet og komfort:

 • Godkjente resultater fra analyse av farlige kjemikalier
 • Totalkarakterer (seksjonene A, B og C) på minst 8,0.
 • Karakter for ergonomiske egenskaper med topper (seksjonene A1 - A4) på ​​minst 8,0.
 • Pusteevne på minst 6,0
 • Karakterer for utholdenhet, styrke og bygningskvalitet (seksjon B) på minst 6,0
 • Karakter for toppeiendommer (seksjon C) på minst 6,0

Alle karakterer med 5 % feilmargin.

Verifikasjonen gjøres per type kroppsstørrelse (TYP1, TYP2 og TYP3). Totalkarakteren er basert på testresultatet for ergonomi (A3 + A4) for hver respektive kroppsstørrelse.