Slik tester vi - Elektriske tannbørster

Laboratorietest

Testfakta Research gjennomfører sammenlignende laboratorietester av elektriske tannbørster ved uavhengige laboratorier som SGS Institut Fresenius i Taunusstein, Tyskland, eller Eurofins ATS i Aix en Provence med tekniske tester ved PZT i Wilhelmshaven, Tyskland.

 

Laboratorietest
Testfakta Research Published: 21 sep, 2023

Prøver tas fra enten premiumprodukter (de dyreste og mest avanserte alternativene) eller standardprodukter laget av de største produsentene på markedet. Alle tannbørstene er oppladbare med integrerte batterier. Noen er utstyrt med posisjonsdeteksjon via en smarttelefonapp. Appen sporer hvor og hvordan brukeren pusser og gir instruksjoner for optimal børsting. Det kreves totalt 25 tannbørster per modell for å gjennomføre testen.

Laboratorieprøven

Hovedfokuset i testen er på tannbørstenes kapasitet til å fjerne plakk, forhindre oppbygging av plakk og forbedre tannkjøttets tilstand. Evalueringen utføres av et testpanel bestående av ca. 140 individer, delt inn i seks grupper, som brukte sin tildelte tannbørste i 28 dager. Alle individene pusser med samme tannkrem i hele denne perioden. Ytelsen til de forskjellige tannbørstene er basert på resultatene av en klinisk undersøkelse av alle tennene og de ulike delene av tannkjøttet for hver enkelt person, før og etter testperioden

R574037_T2B9039_mask-2

Testen omfatter følgende hovedelementer:

 1. Klinisk evaluering av tannbørstenes evne til å eliminere plakk.
 2. Klinisk evaluering av tannbørstenes evne til å redusere plakk over tid (langtidseffekt).
 3. Klinisk evaluering av tannbørstenes innvirkning på tannkjøttet (gingivaleffekt).
 4. Testpanelets vurdering av ergonomi og brukervennlighet.
 5. Batterikapasitet og ladetid.
 6. Varighet.

Etter en innledende tannundersøkelse velges prøvemengden av individer for testen. Utvalgskriterier:

 • Menn og kvinner i alderen 18–70
 • Røykere og ikke-røykere
 • Minst 20 naturlige tenner
 • Forekomst av plakk
 • Nei til mild tannkjøttirritasjon/betennelse
 • Brukere av manuell tannbørste eller både manuell og elektrisk

Testpanelet er delt inn i fire grupper basert på kriteriene ovenfor. Ved valg av splitt legges det størst vekt på forekomst av plakk (hvor mye plakk), tannkjøtttilstand, om personen er røyker/ikke-røyker og alder. Panelmedlemmene i hver gruppe får en elektrisk tannbørste sammen med instruksjoner om hvordan den fungerer og hvordan de bør pusse under testens varighet – børsting morgen og kveld, to minutter av gangen, fordelt likt mellom over- og underkjeven og venstre og høyre side (alle områder av munnen). Hvert panelmedlem bruker tannbørsten i sitt hjemmemiljø over en periode på 28 dager.

Klinisk evaluering

En undersøkelse av tenner og tannkjøtt utføres av en kvalifisert og erfaren tannlege.

Plakett 

Vurderingen av mengden plakk gjøres ved hjelp av Quigley Hein Index, en 5-punkts skala for å bestemme mengden plakk som dekker tennene. Vurderingen utføres på alle tennene i munnen, på forsiden og baksiden av hver tann.Vurderingen av ryggen inkluderer også gapene mellom tennene.

 

Quigley-Hines-Index

Tannkjøtt
Tannkjøttets tilstand (forekomst av hevelse, irritasjon eller betennelse) bestemmes på en 4-punkts skala: 0: Ingen tegn 1: Mindre tegn 2: Moderate tegn 3: Tydelige tegn

 

Test parametere

A. Klinisk evaluering av tannbørstenes kapasitet til å eliminere plakk
Tannbørstenes kapasitet til å eliminere plakk vurderes ved å sammenligne mengden plakk før og umiddelbart etter børsting i laboratoriet. Vurderingen utføres på alle tennene i munnen.

B. Klinisk evaluering av tannbørstenes kapasitet til å redusere oppbygging av plakk
Tannbørstenes kapasitet til å redusere oppbygging av plakk vurderes ved å sammenligne mengden plakk før børsting ved starten av testperioden og på slutten (etter 28 dager). Hvis mengden plakk er redusert, tyder dette på at tannbørsten har kapasitet til å redusere oppbygging av plakk på tennene.

C. Klinisk evaluering av tannbørstenes innvirkning på tannkjøttet
Tannbørstenes innvirkning på tannkjøttet vurderes ved å sammenligne forekomsten av hevelse, irritasjon eller betennelse i tannkjøttet, før pusset, ved starten av testperioden og ved slutten (etter 28 dager).

D. Testpanelets vurdering av ergonomi og brukervennlighet
Panelmedlemmene svarer på en rekke spørsmål om brukervennlighet, de medfølgende instruksjonene og ergonomi:

 • Manual og instruksjoner
 • Håndtering og ergonomi
 • Menysystem
 • Bytte ut tannbørstehodet
R574011_T2B9087_mask-2

Alle panelmedlemmene vurderer ergonomien og brukervennligheten til tannbørsten deres, som de hadde brukt i 28 dager. Foto: Matthieu Colin

 

Panelmedlemmene noterer seg også eventuelle tekniske problemer med de forskjellige tannbørstene i testperioden.

E. Batterikapasitet og ladetid
Batteriet er fulladet, børstehodet settes under en belastning på 100 g og deretter kjøres børsten til batteriet går tomt og den tiden er målt. Målingene er tatt med intervaller på 2 minutter med 30 sekunders hvile mellom. Batteriet er tømt (kjører tannbørsten til den stopper). Deretter måles tiden det tar å fullade batteriet (når tannbørsten indikerer at batteriet er fulladet).

F. Tannbørstens holdbarhet
Tannbørsten slippes gjentatte ganger og i forskjellige vinkler på et hardt gulv fra en høyde på 120 centimeter. Etter testen sjekkes tannbørsten for å se om den fortsatt fungerer.

 

All the toothbrushes survived the drop test from a height of 1.20 metres onto a hard floor. None of the toothbrushes were damaged. Photo: Matthieu Colin

Falltest fra en høyde på 1,20 meter på et hardt gulv. Foto: Matthieu Colin

 

Vekting og gradering av prøveresultatene

Resultatene fra de ulike elementene i testen er gradert på en skala fra 1–10, der 10 er best. En skår på mindre enn 6 gis kun dersom resultatene er dårlige og betydelig dårligere enn for andre produkter i utvalget. Testfaktas gradering er basert på laboratoriets testresultater og de rapporterte målingene.
Vekting og gradering av de ulike delresultatene foretas i samråd med laboratoriet. Karakterene fra de ulike elementene i testen er kombinert for å gi en total poengsum ved bruk av følgende vekting: effekt på plakk og tannkjøtt 70 % (hvorav effekt på plakk 70 % og effekt på tannkjøtt 30 %), ergonomi og brukervennlighet 20 % og batteriytelse 10 %.