Media og andre tjenester

Testfakta er et av Nordens fremste nyhetsbyråer for forbrukerveiledning

 

Siden starten i 2001 har Testfakta levert innhold til major aviser og andre medier. Testfakta Editorial initierer sammenlignende laboratorietester som jevnlig publiseres i en rekke medier, som Göteborgs Posten, Dagbladet eller Jyllandsposten og på Testfaktas egne kanaler.

Nyhetsbyrået jobber også på oppdrag fra forbrukerorganisasjoner, slik som NAF, Norges Automobilforbund eller den svenske regjeringen.

Testfaktas formål er, som en selvstendig del, å avdekke relevante og for forbrukeren viktige forskjeller mellom ulike produkttilbud. Den avanserte testingen i et kontrollert laboratoriemiljø gjør det mulig å vise de forskjellene som forbrukere ellers ikke kan skille ved bare å se, ta på og føle.

Typiske spørsmål er; hvilken sykkelhjelm gir barnets hode best beskyttelse? Hvilket vaskemiddel er mest effektivt uten å bleke tøyet? Er det mindre giftige rester i økologisk dyrkede bananer?

Testene våre hjelper forbrukere til produkter og tjenester som bedre oppfyller deres forventninger og behov, og påvirker produsenter og forhandlere for å bedre svare på disse. Sammen driver vi hele tiden markedet til bedre, og dermed mer bærekraftige produkter og tjenester.

 [rutor]

 

Forbrukerinnhold

Levere svært relevant innhold til media og til Testfaktas egne kommunikasjonskanaler i de nordiske landene.

 

Offentlige etater

Fra tid til annen bistår Testfakta offentlige etater i vurderingen av samsvar med nasjonale eller internasjonale regelverk. Testfakta fikk blant annet i oppdrag å gi kjemisk analyse av plasten som brukes til barneleker og fant ulovlig høye rester av giftige ingredienser.