Slik tester vi - Forbrenningstoaletter

Laboratorietest

Laboratorietester av elektriske forbrenningstoaletter er utført av RISE (Research Institutes of Sweden) Built Environment Division, Energy and Circular Economy Department.

Laboratorietest
Testfakta Research Published: 4 Mai, 2018

Hva er et elektrisk forbrenningstoalett?

Et elektrisk forbrenningstoalett er et toalett hvor urin, avføring og toalettpapir forbrennes ved høy temperatur. Forbrenningsprosessen varmer opp avfallet til en temperatur på 500 – 600 °C. Gassene som produseres blir ventilert gjennom et røykrør. Oksygentilførselen til forbrenning tas enten fra innerommet eller direkte utenfra. Det er montert en vifte på toalettene for å sikre at røykgassen luftes ut. Etter forbrenningsprosessen samles asken opp i et forbrenningskammer (askebeholder). Forbrenningen er effektiv, og mengden aske som produseres er begrenset, noe som gjør at det sannsynligvis ikke vil være nødvendig å tømme askebeholderen mer enn en gang i uken ved normal bruk.

 

Dokumentasjonen av testprosedyren er hentet fra en oppdragstest fra 2018.

Utvelgelseskriteriene var forbrenningstoaletter som krever maksimalt 10 A hovedsikring (maksimal effekt på ca. 2000 W).

Laboratorieprøven

Laboratorietesten dekket følgende hovedelementer:

1. Sikkerhet

A. Elektrisk sikkerhet
B. Funksjonell sikkerhet

2. Kapasitet

A. Enkel spyling (kaldstart)
B. Tre spyler på rad (10 minutter mellom hver)
C. Tre doble skyllinger på rad (10 minutter mellom hver dobbelspyling)
D. Luftforbruk

3. Installasjon

A. Instruksjoner
B. Komponenter inkludert

4. Brukervennlighet

A. Bruksanvisning
B. Bruk av toalettet (plassering av bolleforingen og spyling)
C. Rengjøring av setet og bollen
D. Tømming av askebeholderen
E. Indikatorer og signalsystem

5. Byggkvalitet

1. Sikkerhet

A. Elektrisk sikkerhet
Laboratoriet gjennomførte en begrenset elektrisk sikkerhetsevaluering av toalettene, i henhold til standard EN60335-2-84:2003. Alle toaletter fikk mindre eller alvorlig kritikk i forhold til elsikkerhet. Den alvorligste kritikken var forbeholdt de to Separett-toalettene, hvor det er fare for at brukeren kommer i kontakt med strømførende komponenter bak askebeholderen. Andre toaletter ble kritisert for måten kabelen ble trukket på eller mangel på viss sikkerhetsinformasjon i brukerhåndboken.

 

Photo: Anna Sigge
Photo: Anna Sigge

B. Funksjonell sikkerhet
Følgende funksjoner og elementer ble inkludert i evalueringen:

 • Kan luken til brennkammeret åpnes under forbrenning? Dersom det er mulig å åpne luken til brennkammeret under forbrenning, er det fare for at brukeren kommer i kontakt med åpen flamme. Askepott er det eneste toalettet med en funksjon som låser luken til brennkammeret dersom toalettsetet er i åpen stilling.
 • Er det fare for at barn får tilgang til askebeholderen? Alle toalettene har tilfredsstillende sikkerhetslås på luken til askebeholderen.
 • Kan askebeholderen fjernes under forbrenning? Alle toalettene stenger forbrenningen hvis askebeholderen fjernes under forbrenningsprosessen, men temperaturen i brennkammeret forblir høy.
 • Kan forbrenningen startes uten askebeholderen eller hvis askebeholderen er i feil posisjon? Alle toalettene bortsett fra Askepott starter forbrenning selv om askebeholderen ikke er på plass eller er i feil posisjon. Husk at den høye temperaturen (500 - 600 °C) kan forårsake skade på underliggende materiale (gulv), med fare for brann.
 • Fare for at brukere brenner seg på utsiden av toalettet (ytre temperatur på toalettet)? Med ingen av toalettene var temperaturen på utsiden farlig høy.
 • Vises nødvendige sikkerhetsmerker for brannfare/varme overflater? Askepott er det eneste toalettet med varselmerker for varme overflater på luken til askebeholderen. Etikettene er imidlertid vist på innsiden av luken, noe som ikke er optimalt.
 • Hva skjer hvis luken til brennkammeret er blokkert og ikke kan lukkes? Askepott er det eneste toalettet som varsler brukeren hvis luken er blokkert. De andre toalettene starter forbrenningen selv om luken er delvis åpen, noe som gjør at varme og forbrenningsgasser kan slippe ut gjennom luken til toalettet.
 • Hva skjer med forbrenningsgassene ved svikt i strømforsyningen? Askepott og Separett (begge modeller) er de eneste toalettene som har en batteribackup som kan drive viften i tilfelle strømbrudd. På de andre toalettene stoppet viften ved strømbrudd, og en del av forbrenningsgassene lekket ut via toalettsetet og baksiden av toalettet. Toalettene har imidlertid god naturlig trekk, slik at størstedelen av gassene trekkes ut gjennom røykrøret.

2. Kapasitet

Kapasitetstesten ble utført i tre deler.

 • Enkel spyling fra en kald start, som simulerer en person som bruker toalettet ved en anledning, uten etterfølgende bruk.
 • Trippelspyling, som simulerer en toalettkø på tre personer som spyler toalettet med 10 minutters mellomrom.
 • Tre doble spyler, som simulerer seks personer som går på toalettet, med 10 intervaller mellom hver dobbeltspyling.

For hver spyling ble det tilsatt 150 g syntetisk avføring, 250 g syntetisk urin og 10 g toalettpapir. Avføringen ble produsert i samsvar med formelen utviklet av Pollution Research Group ved University of KwaZulu-Natal i Sør-Afrika. Formelen var basert på forskning på testing av toaletter for romfartøy, og brukes blant annet av Bill & Melinda Gates Foundation for å evaluere nye toalettteknologier. Avføringen inneholder følgende komponenter: gjær, psylliumskall, peanøttolje, misopasta, polyetylenglykol, kaliumfosfat, cellulose og vann.

Den syntetiske urinen ble produsert i henhold til formelen i Nordisk Miljömerkings [Nordisk Miljøstiftelse] "Testmetode for lukkede toalettsystemer".

 

Each incinerating toilet was repeatedly filled with the same quantities of synthetic urine and faeces to test how well each model successfully handles toilet visits. Photo: Anna Sigge
Hvert forbrenningstoalett ble gjentatte ganger fylt med samme mengde syntetisk urin og avføring for å teste hvor godt hver modell klarer toalettbesøk. Foto: Anna Sigge

Enkel spyling (kaldstart)
Alle toalettene klarte full forbrenning av én spyling med askerester som veide rundt 17 g. Cinderella Comfort registrerte den raskeste forbrenningen på 56 minutter, etterfulgt av Sunwind på 60 minutter. Den tregeste var Separett Cindy på 89 minutter. Cinderella Comfort hadde lavest energiforbruk på 1,41 kWh, etterfulgt av Incinolett på 1,42 kWh. Det høyeste energiforbruket ble registrert for Separett Cindy på 1,90 kWh.

 

Combustion in the ash pan. The test demonstrated that all of the toilets apart from the test winner start combustion even if the hatch to the combustion chamber is not fully closed. Photo: Anna Sigge
Forbrenning i askebeholderen. Testen viste at alle toalettene bortsett fra testvinneren starter forbrenning selv om luken til brennkammeret ikke er helt lukket. Foto: Anna Sigge

Tre spyler med 10 minutters mellomrom
Cinderella Comfort og begge Separett-toalettene klarte full forbrenning med askerester som veide rundt 48 g. Cinderella Comfort var raskest, på 132 minutter. De to Separett-toalettene tok rundt 210 minutter. Cinderella Comfort hadde lavest energiforbruk på 2,72 kWh, mot henholdsvis 4,22 og 4,01 kWh for de to Separett-toalettene. Incinolet og Sunwind klarte ikke full forbrenning. De etterlot 217 og 232 g rester fra totalt 1230 g avføring og urin. For å oppnå full forbrenning, måtte disse toalettene startes på nytt.

 

Photo: Anna Sigge
Photo: Anna Sigge

Tre doble spyler med 10 minutters mellomrom
Cinderella Comfort og begge Separett-toalettene klarte full forbrenning med askerester som veide rundt 100 g. Cinderella Comfort var raskest på 204 minutter. Separett Flame og Cindy tok henholdsvis 359 og 242 minutter. Cinderella Comfort hadde det laveste energiforbruket på 4,02 kWh, sammenlignet med henholdsvis 6,99 og 5,04 kWh for Separett Flame og Cindy. Incinolet og Sunwind klarte ikke i nærheten av full forbrenning. De etterlot 1 110 og 1 230 g rester fra totalt 2 460 g avføring og urin. For å oppnå full forbrenning er det sannsynlig at disse toalettene må startes på nytt mer enn én gang.

 

The ash pan was weighed after incineration to measure the weight in grams of ash or unburned residue which remains after incineration. Photo: Anna Sigge
Askebeholderen ble veid etter forbrenning for å måle vekten i gram aske eller uforbrent rest som blir igjen etter forbrenning. Foto: Anna Sigge

Luftforbruk
Cinderella Comfort var det eneste toalettet som tar luft fra utsiden av bygningen. De andre tar luft fra rommet (innenfra huset). Under kapasitetstesten tok Cinderella Comfort inn uteluft ved 6°C, og de andre tok inn inneluft ved 18 - 20°C. Til tross for denne temperaturforskjellen hadde Cinderella Comfort det laveste energiforbruket under forbrenning. Toalettene som tar luft fra rommet (innenfra huset) kan ha betydelig innvirkning på inneklimaet. Under forbrenningen av en enkelt spyling trakk Incinolet og Sunwind inn 157 m3 luft. For å hindre at varm luft trekkes ut av huset, er det nødvendig med tilstrekkelig ventilasjon på badet for å muliggjøre effektiv forbrenning. Omregnet til energiforbruk tar det rundt 1,3 kWh å varme opp 160 m3 luft fra for eksempel -10 °C til +15 °C.

3. Installasjon

Alle toalettene kan kobles ved hjelp av støpsel til standard vegguttak (220-230V), og krever ikke mer enn 10A hovedsikring. Tilkobling av røykrør og ventilasjon er en viktig og krevende del av installasjonen.
Hvis røykrøret eller ventilasjonen er feil tilkoblet, vil ikke toalettet fungere optimalt, og i verste fall kan forbrenningsgasser slippe ut i rommet.

Installasjon
Forutsatt at en stikkontakt er tilgjengelig, kan enhver vanlig hendig person installere toalettene. Det er ikke krav om at montering skal utføres av fagfolk med noen av toalettene. Alle toalettene har godt dokumentert og lett forståelig monteringsanvisning.

Komponenter inkludert
Alle toalettene kan kjøpes komplett med alle nødvendige deler for montering.

4. Brukervennlighet

Instruksjoner for bruk
Alle toalettene kommer med klare bruksanvisninger.

Bruk av toalettet
Cinderella Comfort og Sunwind er mer automatiserte enn de andre. Kun fire operasjoner kreves for et toalettbesøk (løft lokket, sett inn bolleforingen, lukk lokket og trykk på spyleknappen). Incinolet og begge Separett-toalettene krever ett ekstra trinn, siden luken til forbrenningskammeret åpnes med en fotpedal eller spak.

Rengjøring av sete og bolle
Alle toalettene er enkle å rengjøre.

Tømming av askebeholderen
Tre av toalettene fremstår som mer kompliserte enn de andre. Å åpne luken på begge Separett-toalettene krever verktøy. Sunwind krever ikke verktøy, men luken er vanskelig å åpne og askebeholderen er stiv å ta av og sette inn igjen.

Indikatorer og signalsystem
Cinderella Comfort har det mest avanserte systemet for signaler og indikatorer. Incinolet har ingen synlige indikatorer eller signalsystem i det hele tatt. De øvrige toalettene har ulike systemer, men har ikke varselsignaler for askebeholder og blokkert brennkammerluke (se 1.B Funksjonell sikkerhet).

5. Byggekvalitet

Laboratoriet foretok en generell vurdering av den samlede konstruksjonskvaliteten til de ulike toalettene. Vurderingen ser kun på kvaliteten på konstruksjonen som sådan, uten at det gjøres noen vurdering av driftssikkerhet, funksjoner eller ytelse.

Tolking og karaktersetting av prøveresultatene

Resultatene fra de ulike elementene er evaluert og vurdert i samråd med laboratoriet.
For å oppnå den totale vurderingen ble kapasitet (ytelse) vektet med 40 %, sikkerhet på 25 %, installasjon og bruk på 25 % og konstruksjonskvalitet på 10 %.