Slik tester vi - Tørketromler

23

Testfaktas tester utføres av uavhengige og spesialiserte test- og forskningslaboratorier i Testfaktas laboratorienettverk, for eksempel SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH i Hartmannsdorf, Tyskland. Testene fokuserer på tørketrommelens evne til å tørke tøyet, støynivå, brukervennlighet og energieffektivitet. Formålet med testene er å synliggjøre produkter med gode egenskaper og hjelpe produsenter og forhandlere med å utvikle sitt tilbud til forbrukeren.

 

Published: 9 jun, 2023

Laboratorietestene av tørketromler er basert på offisielle krav og retningslinjer (EN 61121) og dekker hovedaspektene tørkeeffektivitet, støynivå, energiforbruk, brukervennlighet og designkvalitet og sikkerhet.

LABORATORIETEST

1. Funksjoner og spesifikasjoner.
Laboratoriet gjennomgår først tørketrommelens dokumentasjon og noterer maskinens funksjoner og andre relevante fakta.

 

vqp
Photo:SLG

 

2. Fuktighetsinnhold etter tørking.
Tørketrommelens evne til å tørke tøyet er testet med en standardinnstilling (skaptørr) for bomullstekstiler. Hvite bomullstekstiler fuktes til et fuktighetsinnhold på 50 % og tørketrommelen fylles i henhold til spesifisert maksimal kapasitet. Fuktighetsinnholdet i tøyet etter tørking måles ved veiing og sammenlignes med vekten før tørking. Gjennomsnittsverdien fra fem tørkesykluser danner grunnlaget for vurdering og vurdering.

 

Moisture content
Photo: SLG

 

3. Programtid.
Den totale programtiden registreres (standardinnstilling for bomullstekstiler og skaptørr).

 

Programme
Photo: SLG

 

4. Tørkeresultater.
Fuktige hvite bomullsskjorter tørkes i tørketrommel, og etter tørking vurderes skjortenes mykhet og krøllingsgrad.

 

Drying
Photo: SLG

5. Energiforbruk.
Det totale energiforbruket under et tørkeprogram registreres og stilles i forhold til maskinens kapasitet i kg. Gjennomsnittsverdien fra fem tørkesykluser danner grunnlaget for vurdering og vurdering. Jo lavere energiforbruk i kWh per kg, jo bedre energieffektivitet.

 

vqp
Photo: Anna Sigge

 

6. Kondenseringseffektivitet.
Vannvolumet som tørketrommelen genererer under tørkeprogrammet settes i forhold til tøyets opprinnelige fuktighetsinnhold (vanninnhold). Kondenseringseffektiviteten indikerer andelen fuktighet i tøyet som fanges opp av maskinen og omdannes til kondens (vann). Fuktigheten som ikke fanges opp av maskinen slipper ut i rommet. Jo høyere kondenseringseffektivitet, jo bedre. Gjennomsnittsverdien fra fem tørkesykluser danner grunnlaget for vurdering og vurdering.

 

Condensation efficiency
Veiing av kondensatbeholder for bestemmelse av kondenseringseffektiviteten. Photo: SLG

 

7. Støynivå.
Støynivået under tørkeprogrammet måles i henhold til standardmetoden EN 60704-2-6:2012.

8. Brukervennlighet
Evalueringen av brukervennlighet inkluderer følgende elementer:

- Håndboken - Installasjon og oppstart - Innstillinger og valg av tørkeprogram - Knapper, knotter og displayer - Tømming og rengjøring av filteret

 

Noice level
Evaluering av lofiltre. Photo: SLG

 

9. Byggkvalitet og sikkerhet.
En samlet vurdering av tørketrommelens design og kvalitet utføres under testen. Vurderingen inkluderer også brukersikkerhet. Tilstedeværelsen av skarpe kanter, større hull eller andre farer for skade er notert, samt sikkerhetsmangler ved elektriske koblinger.

 

Design quality and safety
Photo: SLG

 

TOLKNING OG VURDERING AV TESTRESULTATER

Måleresultatene fra testen tolkes og vurderes i samråd med det utførende laboratoriet. Rangeringen utføres på en skala fra 1 til 10 hvor 10 er best. Karakterer under 6 gis kun hvis ytelsen er dårlig eller dårligere enn det som med rimelighet kan forventes for denne typen produkter. Vurderingene fra de ulike komponentene i testen legges sammen for en samlet vurdering med følgende vektinger:

A. Tørkeeffektivitet 50 %

  • Fuktighetsinnhold etter tørking 40 %
  • Programtid 25 %
  • Tørkeresultat 25 %
  • Kondenseringseffektivitet 10 %

B. Designkvalitet og sikkerhet 20 %

C. Støynivå 10 %

D. Energiforbruk 10 %

E. Brukervennlighet 10 %

KRITERIER FOR TESTFAKTAS KVALITETSMERKING

Testfakta tester og verifiserer tørketromler i ulike kategorier. Kategoriseringen utføres basert på vaskemaskinens deklarerte kapasitet.

Best i test

I en benchmarktest med mål om å erklære et testvinnende produkt, «Best i test», testes et representativt utvalg av sammenlignbare produkter for et spesifikt marked. Tørketrommelen som gir best totalt sett (høyest totalvurdering) blir kåret til vinneren.

 

Verified Quality & Performance

I en verifikasjonstest testes tørketrommelen uavhengig eller i sammenligning med noen få nøye utvalgte referansemaskiner. Evaluering og vurdering følger de samme retningslinjene som under en benchmarktest. Kriteriene for å kvalifisere for Testfakta Verified Quality & Performance er en samlet vurdering på minst 8,0 (+/- 2,5 %) og ingen undervurdering (A–E over) under 6,0 (+/- 2,5 %).