Slik tester vi - Vaskemaskiner

logo

Testfaktas tester utføres av uavhengige og spesialiserte test- og forskningslaboratorier i Testfaktas laboratorienettverk, f.eks. SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbHi Hartmannsdorf, Tyskland. Testene fokuserer på vaskemaskinenes evne til å vaske, skylle og sentrifugere, brukervennlighet og energieffektivitet. Formålet med testene er å synliggjøre produkter med gode egenskaper og hjelpe produsenter og forhandlere med å utvikle sitt tilbud til forbrukeren.

 

Published: 9 jun, 2023

Laboratorietestene av vaskemaskiner er basert på offisielle krav og retningslinjer (EN 60456) og dekker hovedaspekter av rengjøringseffektivitet, skylleeffektivitet, sentrifugeringseffektivitet, energi- og vannforbruk, brukervennlighet og designkvalitet og sikkerhet. Alle ytelsestester utføres mot en standard referansemaskin med gjennomgående god ytelse. Avvik fra referansemaskinen danner grunnlaget for vurdering og vurdering av ytelsen til vaskemaskinen.

LABORATORIETEST

1. Funksjoner og spesifikasjoner
Laboratoriet gjennomgår først vaskemaskinens dokumentasjon og noterer maskinens funksjoner og andre relevante fakta.

 

Washing machine test
Photo: SLG

 

2. Rengjøringseffektivitet
Vaskemaskinens evne til å vaske ren er testet for hvitt og bomull ved 40°C. Hvite bomullstekstiler med standardiserte beis vaskes fem ganger. Vaskemaskinen fylles i henhold til spesifisert maksimal kapasitet med bomullstekstiler. Etter vask og tørking blir rensligheten evaluert instrumentelt og sammenlignet med resultatene fra referansemaskinen. Gjennomsnittsverdien fra fem vask sammenlignet med referansemaskinen gir en indeks som danner grunnlag for vurdering og vurdering.

 

Washing machine test
Photo: SLG

 

3. Skylleeffektivitet
Etter skylling sentrifugeres tøyet og skyllevannet samles opp for analyse av vaskemiddelrester. Innholdet av vaskemiddelrester sammenlignes med verdien av referansemaskinen. Gjennomsnittsverdien fra fem skyllinger sammenlignet med referansemaskinen gir en indeks som danner grunnlag for vurdering og vurdering.

 

Washing machine test
Photo: Anna Sigge

 

4. Sentrifugeringseffektivitet
Fuktighetsinnholdet i tøyet etter sentrifugering måles ved veiing før og etter vask. Fuktighetsinnholdet sammenlignes med verdien av referansemaskinen. Gjennomsnittsverdien fra fem spinnsykluser danner grunnlaget for vurdering og vurdering.

 

Washing machine test
Photo: SLG

 

5. Programtid
Den totale programtiden for et komplett vaskeprogram (vask, skylling og sentrifugering) registreres.

 

Washing machine test
Photo: SLG

 

6. Vanntemperatur
Vanntemperaturen og temperaturen på tekstilene under hovedvaskeprogrammet måles kontinuerlig. Temperaturen bør ikke avvike for mye fra det valgte programmet, i dette tilfellet 40°C, og holde seg så stabil som mulig gjennom hele hovedvaskeprogrammet.

 

Washing machine test
En sensor brukes for å måle vasketemperaturen inne i tøyet. Foto: SLG

 

7. Energiforbruk
Det totale energiforbruket under et komplett vaskeprogram (vask, skylling og sentrifugering) registreres og stilles i forhold til maskinens kapasitet i kg. Energiforbruket sammenlignes med verdien av referansemaskinen. Gjennomsnittsverdien fra fem vask danner grunnlaget for vurdering og vurdering. Jo lavere energiforbruk i kWh per kg, jo bedre energieffektivitet. I den samlede vurderingen av energiforbruket er maskinens sentrifugeringseffektivitet også tatt med i forhold til den etterfølgende tørkingen av tøyet.

 

8. Vannforbruk
Det totale vannforbruket under et komplett vaskeprogram (vask, skylling og sentrifugering) registreres og stilles i forhold til maskinens kapasitet i kg. Vannforbruket sammenlignes med verdien av referansemaskinen. Gjennomsnittsverdien fra fem vask danner grunnlaget for vurdering og vurdering.

 

´
Washing machine test
Foto: Anna Sigge

 

9. Brukervennlighet
Evalueringen av brukervennlighet inkluderer følgende elementer:

- Håndboken - Installasjon og oppstart - Innstillinger og valg av vaskeprogram - Knapper, knotter og displayer - Rengjøring av filter - Tilsetting av vaskepulver - Rengjøring av filter og vaskepulverbeholder

 

Washing machine test
Photo: SLG

 

10. Designkvalitet og sikkerhet
En samlet vurdering av vaskemaskinens design og kvalitet utføres under testen. Vurderingen inkluderer også brukersikkerhet. Tilstedeværelsen av skarpe kanter, større hull eller andre farer for skade er notert, samt sikkerhetsmangler i elektriske og VVS-koblinger.

 

Washing machine test
Photo: SLG

 

TOLKNING OG VURDERING AV TESTRESULTATER

Måleresultatene fra testen tolkes og vurderes i samråd med det utførende laboratoriet. Rangeringen utføres på en skala fra 1 til 10 hvor 10 er best. Karakterer under 6 gis kun hvis ytelsen er dårlig eller dårligere enn det som med rimelighet kan forventes for denne typen produkter. Vurderingene fra de ulike komponentene i testen legges sammen for en samlet vurdering med følgende vektinger:

A. Vaskeeffektivitet 60 %

  • Rengjøringseffektivitet 50 %
  • Skylleeffektivitet 25 %
  • Sentrifugeringseffektivitet 25 %

B. Designkvalitet og sikkerhet 20 %

C. Energi- og vannforbruk 10 %

  • Sentrifugeringseffektivitet 33 %
  • Energiforbruk 33 %
  • Vannforbruk 33 %

D. Brukervennlighet 10 %

KRITERIER FOR TESTFAKTAS KVALITETSMERKING

Testfakta tester og verifiserer vaskemaskiner i ulike kategorier. Kategoriseringen utføres basert på vaskemaskinens deklarerte kapasitet.

Best i test

I en benchmarktest med mål om å erklære et testvinnende produkt, «Best i test», testes et representativt utvalg av sammenlignbare produkter for et spesifikt marked. Vaskemaskinen som totalt sett presterer best (høyest totalvurdering) blir kåret til vinneren.


Verified Quality & Performance

I en verifikasjonstest testes vaskemaskinen uavhengig eller i sammenligning med noen få nøye utvalgte referansemaskiner. Evaluering og vurdering følger de samme retningslinjene som under en benchmarktest. Kriteriene for å kvalifisere for Testfakta Verified Quality & Performance er en samlet vurdering på minst 8,0 (+/- 2,5 %) og ingen undervurdering (A–D over) under 6,0 (+/- 2,5 %).