Slik tester vi - Støvsugere

Testfaktas laboratorietest av støvsugere fokuserer på sugekapasitet, støynivå og brukervennlighet. Formålet med testen er å fremheve støvsugere med god ytelse og hjelpe produsenter og forhandlere med å utvikle og sikre kvalitet og ytelse i sitt tilbud til forbrukeren.

 

Published: 14 jun, 2023

Laboratorietestene av støvsugere er utført av SLG GmbH i tyske Hartmannsdorf, akkreditert for testing av støvsugere. Testene er basert på veletablerte standarder og laboratoriets interne metoder.

Laboratorietestene inkluderer følgende deler:

A. Tekniske egenskaper
B. Batterikapasitet (hvis trådløs)
C. Fjerning av støv på harde gulv
D. Rengjøring kapasitet til større partikler hardt gulv
E. Fjerning av støv på teppet
F. Fjerning av lengre fibre og hår på tekstiler
G. Rengjøring langs vegger
H. Lydnivå
I.  Filtreringseffektivitet
J.  Manøvrerbarhet ved støvsuging
K. Enkelhet av tømme beholder/ byttepose
L. Håndterbarhet lagring

Testen er basert på den internasjonale standarden IEC 62885-2 for støvsugere.

A. Tekniske egenskaper

De tekniske egenskapene til støvsugerne som effekt, vekt, ledningslengde og så videre er dokumentert av laboratoriet.

vqp
Bestemmelse av bredden på munnstykket. Foto: SLG

B. Batterikapasitet (hvis trådløs)

Batteriet på hver modell kondisjoneres (utlades og lades opp 3 ganger) først før hver test for å trekke ut maksimal kapasitet. Støvsugeren kjøres med maksimal effekt på et hardt gulv i henhold til spesifikasjonene i standarden. Batterikapasiteten måles og tiden noteres ved 90 % og 40 % av gjenværende sugekraft.

vqp
Bestemmelse av batteridriftstid. Foto: SLG

C. Fjerning av støv på harde gulv

En viss mengde støv fordeles på en overflate i henhold til spesifikasjonene i standarden. Støvsugeren kjøres med maksimal effekt for å suge opp støvet med standardmunnstykket i en bevegelse forover og bakover. Prosentandelen av absorbert støv bestemmes ved å veie det gjenværende støvet på overflaten. Resultatet er rapportert som % absorbert støv.

vqp
Påføring av støv for testing på hardt gulv. Foto: SLG

D. Rengjøring kapasitet til større partikler hardt gulv

Et visst antall linser eller riskorn er fordelt på en overflate i henhold til spesifikasjonene i standarden. Støvsugeren kjøres med maksimal effekt for å suge opp partiklene med standardmunnstykket i en forover- og bakover bevegelse. Antall partikler som absorberes bestemmes ved å telle de gjenværende partikler på overflaten. Resultatet er rapportert som % absorberte partikler.

vqp
Fjerning av større partikler fra hardt gulv. Foto: SLG

E. Fjerning av støv på teppet

En viss mengde støv fordeles på overflaten av et teppe i henhold til spesifikasjonene i standarden. Støvsugeren kjøres med maksimal effekt for å suge opp støvet med standardmunnstykket i en bevegelse forover og bakover. Prosentandelen av absorbert støv bestemmes ved å veie det gjenværende støvet på teppet. Resultatet er rapportert som % absorbert støv.

vqp
Påføring av støv på teppet. Foto: SLG

F. Fjerning av lengre fibre og hår på tekstiler

En viss mengde fibre (hår og tråder) er fordelt på en overflate i henhold til spesifikasjonene til standarden. Støvsugermunnstykket (møbeldysen) flyttes frem og tilbake, med maksimal effekt, over hele overflaten i et bestemt mønster til alle fibre er sugd opp. Dysen renses deretter for fibrene. Tiden det tar å suge opp alle fibrene og rense munnstykket noteres.

vqp
Fiberfjerning fra møbeltrekk. Foto: SLG

G. Rengjøring langs vegger

En fast mengde støv fordeles på et teppe langs en vegg og ett hjørne i henhold til spesifikasjonene i standarden. Støvsugeren drives i en fremovergående bevegelse langs veggen opp til hjørnet med standard munnstykke på maksimal effekt. Avstanden mellom veggen (side og rett frem) der støvsugeren ikke har klart å suge opp støvet måles.

H. Lydnivå

Støvsugeren plasseres på et hardt gulv i et såkalt etterklangsrom, beregnet for å måle lydeffektnivået etter spesifikasjonene i standarden. Målingen gjøres ved maksimal effekt.

 

vqp
Prøvekammer for bestemmelse av lydeffektnivå. Foto: SLG

I.  Filtreringseffektivitet

Antall partikler som støvsugerens filter ikke filtrerer ut måles.

 

J.  Manøvrerbarhet ved støvsuging

Vurdering av nødvendig kraft og hvor enkelt det er å manøvrere munnstykket ved støvsuging på tepper, harde gulv og under nedre møbler med maksimal effekt.

vqp
Manøvrerbarhet. Foto: SLG

K. Enkelhet av tømme beholder/ byttepose

Vurdering av håndterbarhet og hygiene ved bytte av støvsugerpose/ tømming av støvbeholder.

vqp
Enkel å bruke ved å bytte støvpose. Foto:SLG

L. Håndterbarhet lagring

Vurdering av hvor mye plass støvsugeren tar opp under oppbevaring, viklingsfunksjonen til strømledningen og oppbevaring av dyser og eventuell slange. 

Tolking og karaktersetting

Resultatene av testen tolkes og graderes i samråd med laboratoriet. Karakterene settes på en 10-punkts skala, der 10 er best. Karakterer under 6 gis kun dersom resultatene kan anses som dårlige eller betydelig dårligere sammenlignet med andre produkter i en sammenlignende test.

Rangeringene for de ulike delmomentene legges sammen for å danne en total vurdering med følgende vekt (støvsuger med ledning og pose):

Rengjøring (C, D, E, F, G): 60 %

Støynivå og filtrering av partikler (H, I): 25 %

Håndterbarhet (J, K, L): 15 %

 

Kriterier for Testfaktas kvalitetsmerke

 

Best i test

 

I en komparativ test med mål om å identifisere et testvinnende produkt, testes et representativt utvalg av sammenlignbare støvsugere for et spesifikt marked. Produktet som totalt sett presterer best (høyest totalvurdering) blir kronet som "Best i test".

 

Verified Quality & Performance

 

I en verifikasjonstest testes kundens støvsuger mot noen utvalgte, sammenlignbare referanseprodukter. Tolking og karaktersetting av prøveresultatene følger samme retningslinjer som ovenfor. For å kvalifisere for Testfakta Quality & Performance kreves det at støvsugeren yter jevnt godt, med en total vurdering på minst 8,0 (+/- 2,5 %) og ingen delvurdering under 6,0 (+/- 2,5 %).