Effekten av Bio-based merking

Image

Endelig et miljømerke som tydelig viser fakta.

 

For å få en ide om de potensielle effektene av å kommunisere med det nylig lanserte Testfakta Bio-based sertifiseringssystemet, ba vi respondenter i Tyskland velge mellom fire forskjellige "grønne etiketter".

 

Published: 22 nov, 2022

Selv om Testfakta Bio-based er den nyeste og minst kjente sertifiseringen, ble den rangert høyest i spørsmålet om hvilke av de merkede produktene som ville ha minst negativ innvirkning på miljøet.

Testfakta Bio-based sertifiseringsordningen følger ikke bare de siste EU-anbefalingene for grønn merking og er derfor fremtidssikret, men virker også lettere for forbrukeren å forstå sammenlignet med andre, mer abstrakte, sertifiseringer.

Våre Bio-based sertifiseringstester

Formålet med en Testfakta Bio-based sertifisering er å vise produktets og/eller emballasjens innhold av fornybart materiale. Sertifiseringen er gjort i samarbeid med statseide RISE (Research Institutes of Sweden) og følger gjeldende EU-anbefalinger for beregning og kommunikasjon av biobasert innhold (EN 16935 for B2C, EN 16848 for B2B).

Vi starter med en pilotstudie, hvor vi fastsetter terskelverdien for produktet (minimumsnivå for sertifisering), undersøker produktets materialsammensetning og nødvendig prøvepreparering for karbon-14-analysen. Vi beregner deretter produktets biomasse i forhold til totalmasse, gjennom karbon-14-analyse av andel organisk, biobasert karbon i forhold til totalt karboninnhold. Dersom produktet oppfyller kravene til sertifisering, signerer vi en avtale hvor kunden betaler et gebyr for lisensrettigheter og kommunikasjon.