Effekten av Best i test

Image

Best-i-test-etiketter muliggjør premiumpriser.

 

Denne YouGov-undersøkelsen var et ekte markedsføringseksperiment. Hva skjer når en ny skuespiller lanseres i en premium pris posisjon sammenlignet med det oppfattede kvalitetsledende merket og det viktigste private label-merket?

Published: 25 Mai, 2023

Vel, tilsynelatende bekrefter den første studien markedsføringsteori; med en lav kjøpsintensjon på 7 % blant respondentene, ville lanseringen vært en stor skuffelse.
Hvis derimot det nye merket på en eller annen måte kan bevise sin overlegne kvalitet, for eksempel ved å ha en sterk tredjeparts kvalitetsmerke og Testfakta Best i test-etiketten på emballasjen, mer enn tredobler kjøpsintensjonen til forbløffende 22 %.