Verifikasjonseffekten

The effect of Testfakta's quality label.

Potensielt trippel salg med Testfakta Verified kvalitetsmerket

Published: 22 sep, 2023

Vi ga respondentene valget mellom tre merker LED-lys.
Da det private merket i mellomklassen mottok tredjepartsgodkjenning i form av Testfakta Verified Quality & Performance-merket, steg kjøpsintensjonen fra i utgangspunktet lave 8 % til usannsynlige 24 %, og overgikk kjøpsintensjonen til det merkede produktet.

Hvordan verifisering fungerer

Verifikasjonstesten er spesielt egnet for private label eller rabattmerker. En tredjeparts validering av produktets kvalitet har som mål å reversere potensielt negative forbrukeroppfatninger.

En verifikasjonstest er mindre omfattende enn en Benchmark-test, men følger samme metodikk og stiller de samme høye kravene til implementering.

I motsetning til en Benchmark-test, testes kundens produkt individuelt eller i sammenligning med kun noen få utvalgte referanseprodukter.

Testfaktas arbeid omfatter innkjøp av testobjekter, igangsetting av laboratorietester, foto- og videodokumentasjon samt tolkning, evaluering og karaktersetting av resultatene med oppsummerende presentasjon for oppdragsgiver. Dersom kunden ønsker det, vil Testfakta publisere en artikkel om laboratorietesten og resultatet, bildedokumentasjon, samt en graf som viser hvordan kundens produkt er i forhold til referanseproduktene og/eller kravene som stilles til Testfakta Verified Quality & Performance. Kunden vil også ha rett til å bruke Testfaktas kvalitetsmerke Verified Quality & Performance i kontraktsperioden.