Elvita tørketrommel CTT7800V

Laboratorietest

Testfakta Research har på oppdrag av elektronikk‑ og hvitevarekjeden Elon gjennomført en laboratorietest av Elvita tørketrommel. Tørketrommelen er testet sammen med sammenlignbare tørketromler fra Cylinda og Electrolux. Elvitas tørketrommel presterer gjennomgående godt og oppfyller kravene for Testfaktas kvalitetsmerking Verified Quality & Performance.

Laboratorietest
Testfakta Research Published: 20 okt, 2021

Testfaktas kvalitetsmerking stiller strenge krav. Tørketromlene gjennomgår et standardisert testopplegg som omfatter tørkeeffektivitet, lydnivå, energiforbruk, brukervennlighet samt konstruksjonskvalitet og sikkerhet.

For å oppfylle kriteriene for kvalitetsmerkingen må tørketrommelen prestere gjennomgående godt i samtlige testmomenter. Kvalitetsstempelet Verified Quality & Performance garanterer dermed at produktet holder en gjennomgående høy kvalitet.

For å få en oppfatning av Elvitas relative kvalitet og ytelse, er den testet og sammenlignet med to sammenlignbare tørketromler:

  • Electrolux EW2H328R2
  • Cylinda TVP5582

Laboratorietesten av tørketromlenes kvalitet og ytelse er utført av det uavhengige tyske testinstituttet SLG Prüf- und Zertifierungs GmbH. Testprotokollen baseres på aktuelle standardmetoder for ytelsestest av tørketromler (EN 61121) og laboratoriets interne metoder for vurdering av brukervennlighet og konstruksjonskvalitet.

Sammenlignende resultater fra testen fremgår av tabellen nedenfor.

[PDF]

TABLE OF TEST RESULTS