Kvalitetskontroll

En rask måte å sikre og verifisere produktkvalitet på

 

Formålet med en kvalitetskontroll er å kontrollere eller bekrefte utvalgte kvalitets- eller ytelseskriterier for et bestemt produkt. Målet med dette alternativet er ikke å kvalifisere for et kvalitetsmerke, men å vurdere ulike egenskaper raskt og billigere. Dette kan også brukes som verifikasjon av at ytelsen til ferdige produkter fra ulike eksterne leverandører samsvarer med spesifikasjoner, eller som forberedelse til mer omfattende benchmark-testing.

På dette området gjennomfører vi også prototypetester som verifisering av ulike ytelsesparametere for en prototype før oppstart av vanlig produksjon.

Testfakta har lang erfaring med å teste alle mulige produktkategorier og det er alltid et spesialisert laboratorium i vårt nettverk for å utføre oppgaven eller hjelpe til med å utvikle et relevant testprotokoll for en ny produktkategori.