Slutt for "grønne" produkter med EUs nye lov

Greenwashing
Greenwashing

EUs nye direktiv mot greenwashing betyr slutten for vage påstander om produkters klima- og miljøpåvirkning. I stedet må selskaper presentere bevis for sine miljøpåstander.

Published: 4 jun, 2024

Termer som "klimanøytral", "grønn" og egne miljømerker blir stadig vanligere på hverdagsprodukter, men mangler ofte vitenskapelig grunnlag. EU vil nå ta tak i disse forretningsmetodene.

Ifølge det nye Green Claims Directive må alle påstander om et produkts bærekraft støttes av bevis. Et stort skritt mot forbrukerbeskyttelse, men det vil innebære nye regler for selskapene. Selskaper vil være underlagt strenge regler for produktmerking, miljøpåstander, bærekraftsmerker og påstander om miljøpåvirkning.

Miljørelaterte påstander trenger fremover en uavhengig verifisering som kontrollerer at de har støttende bevis og at påstandene korrekt gjenspeiler produktenes hele livssyklus. I tillegg vil selskaper være forpliktet til å levere en QR-kode på emballasjen der forbrukere kan se detaljer om påstandene og bevisene for dem.

Lovgivningen fremmer åpenhet og ærlighet når det gjelder grønne påstander. Testfakta ser det nye EU-direktivet som en seier for forbrukerne og en ytterligere grunn for selskaper til å undersøke hvordan de kan samarbeide med tredjepart for å sikre at de leverer en positiv klimaeffekt.

Testfakta Bio-Based