Pulserende lys fjerner håret - test av IPL-apparater

Hårvekst i de ulike behandlingsområdene vurderes og fotograferes: Foto: Tobias Meyer
Hårvekst i de ulike behandlingsområdene vurderes og fotograferes: Foto: Tobias Meyer
Behandling med en av de testede IPL-enhetene. Foto: Tobias Meyer
Behandling med en av de testede IPL-enhetene. Foto: Tobias Meyer
Laboratoriet merker de seks behandlingsflatene på hvert ben. Foto: Tobias Meyer
Laboratoriet merker de seks behandlingsflatene på hvert ben. Foto: Tobias Meyer
Vurdering av hårvekst og telling av antall hår i de ulike behandlingsområdene. Foto: Tobias Meyer
Vurdering av hårvekst og telling av antall hår i de ulike behandlingsområdene. Foto: Tobias Meyer

Glatte legger uten barbering, smerte eller klissete kremer? Med IPL-teknologi fjernes håret ved hjelp av lys. Men fungerer teknologien, og hvilket apparat er best? Testfakta har testet seks apparater og sammenlignet resultatene.

Uønsket hårvekst er et problem for mange kvinner – og menn. Uansett hva man mener om skjønnhetsidealene, kan rikelig hårvekst være både slitsomt og frustrerende. For den som vil bli kvitt hårene, finnes det mange metoder å velge mellom: barbering, voksing og epilering. De to sistnevnte er forbundet med en del smerte, ettersom hårstråene rykkes ut. IPL-apparatene, derimot, fjerner håret ved hjelp av lys. Utseendemessig minner de om elektriske barbermaskiner, men i stedet for barberhode i forkant har de en flate for lysimpulser. Litt som selvskannerne i matbutikken.

[PDF]

Testfakta har på oppdrag av Procter & Gamble testet seks hårfjerningsapparater som bruker såkalt IPL-teknologi. Enkelt sagt går teknologien ut på at lyset absorberes av pigmentet i hårstrået. Lyset omdannes til varme og får hårsekken til å gå i hvilemodus, noe som får håret til å falle av. Gjenveksten hemmes også, noe som fører til at mindre mengde hår vokser ut igjen. Teknologien må ikke forveksles med laserbehandlinger, som kun utføres i salong.
— Lyset fra IPL-teknologien er i normale tilfeller helt ufarlig for huden, forutsatt at man følger fabrikantens instruksjoner om hvordan man skal bruke produktet, sier dr. Bettina König, prosjektleder hos SGS Fresenius, det uavhengige testlaboratoriet i Østerrike som har gjennomført testen.

Man kan også få IPL-behandling i salong. Da er resultatet mer varig, ettersom lysimpulsene er sterkere enn de er på produktene for hjemmebruk.

20 kvinner måtte gjennomføre fem behandlinger over en periode på sju uker. Bena ble delt opp i 12 felt – seks på hvert ben – for å kunne sammenligne resultatene. Ett av bena var ubehandlet, som referanse. Panelet skulle også vurdere hvor effektive apparatene var, hvor lette de var å bruke og hvordan huden føltes etter behandlingen. Dessuten fikk også ti spesialister teste apparatene og bidra med synspunkter på hvor godt de fungerte.

Etter sju ukers behandling var det stor variasjon i resultatet for de ulike apparatene. Aylima ga nesten ingen effekt i det hele tatt, mens Braun Silk Expert Pro 5 og Philips Lumea reduserte hårveksten med nærmere 55 prosent.

Bettina König mener at man kan gjøre en kvalifisert vurdering etter sju uker og fem behandlinger.
— Hvor mange behandlinger man gjør og hvor ofte, varierer mellom de ulike produktene, men fem behandlinger er tilstrekkelig til å se resultater som man kan konkludere ut fra.

Derimot bør det påpekes at teknologien ikke fungerer på lyst, rødt eller grått hår. Den fungerer heller ikke hvis man har mørk eller solbrun hud.
— IPL-teknologien har best effekt på mørkt hår, ettersom det absorberer lyset best, forklarer Bettina König.

Både de vanlige forbrukerne og de profesjonelle fikk si sin mening om både brukervennlighet og praktisk funksjon, og resultatet var svært samstemmig: begge grupper foretrakk Braun Silk Expert Pro 5.
— Instruksjonen var enkel å forstå og apparatet lett å bruke, sier Bettina König.

Men man skal være oppmerksom på at denne typen behandling ikke fungerer like godt for alle typer personer. Flere av brukerne kjente svie og opplevde rød hud etter behandlingen med Braun Silk Expert Pro 5.

FAKTA OM TESTEN

Testfakta Research har på oppdrag av Procter & Gamble utført en test av IPL-apparater (Intense Pulsed Light) i premiumsegmentet. Hensikten var å sammenligne kvaliteten på Braun Slik Expert Pro 5 med sammenlignbare IPL-produkter fra ledende fabrikanter.

Totalt ble det testet seks apparater som er tilgjengelige på det nordiske markedet. 

 • Beurer – IPL 8500 Velvet Skin Pro

 • Mandy – Mandy IPL

 • Philips – Lumea 9000 BRI958/00

 • Silk’n – Infinity Premium Smooth INFP1PE1C1001

 • Braun – Silk Expert Pro 5

 • Aylima – Aylima IPL

Testmetode

Testen ble gjennomført av et panel som bestod av 20 kvinner og ti profesjonelle eksperter. Alle apparater hadde maskerte produktnavn under testene.

Testen ble utført i to deler. En der de 20 testpersonene gjennomgikk fem behandlinger med de ulike apparatene i løpet av sju uker. Ved hver anledning vurderte testpersonene komfort og følelse under og umiddelbart etter behandling. En uke etter behandling målte og vurderte laboratoriets eksperter effekten på gjenveksten av hår.
I den andre delen vurderte ti profesjonelle eksperter opplevelsen av behandlingen, designen og hvordan de ulike produktene var å håndtere.

Hårreduksjon
Hvor mye hårveksten minsket, ble målt hver uke og etter totalt fem behandlinger. Testen ble gjennomført på testpersonenes ben, som var oppdelt i tre felt på hvert ben. Ett område ble stående ubehandlet for sammenligning. Hårveksten ble vurdert av laboratoriets eksperter, både visuelt og ut fra høyoppløste bilder av de ulike testfeltene. Når det gjaldt hårreduksjonseffekten, ble det lagt størst vekt på resultatet etter fem behandlinger.

Brukeropplevelse
Samtlige 20 paneldeltakere måtte gradere alle de seks produktene etter hver behandling og angi hvordan huden føltes, hvor behagelig behandlingen var, hvor lett den var å utføre samt hvordan de opplevde produktets design.

Spesialistvurdering
Det separate ekspertpanelet, bestående av ti personer med yrkesmessig erfaring med bruk av IPL-apparater, testet hvert produkt under oppsyn av personale i laboratorium. Her vurderte man design, brukervennlighet og hvordan huden føltes både under og etter behandlingen. Testen ble utført på inn- og utsiden av leggene, på underarmene og i armhulene.

Utvelgelsesprinsipper for panelmedlemmer

 • friske kvinner mellom 18 og 65 år.

 • ingen kjente allergier eller overømfintlighet.

 • lysebrun til svart hårfarge og hudtone II–IV på Fitz-Patrick-skalaen.

Ekskluderingskriterier

 • svært lys hårvekst.

 • hvitt, grått eller rødt hår.

 • mørk eller solbrun hud.

 • gravide.

Testresultat

Hårreduksjon
Resultatet varierte mellom 0,4 og 54,4 prosent. Mest effektiv var Philips Lumea og Braun Silk Expert Pro 5, og dårligst var Aylima.

Panelenes opplevelser

 • Effekter på huden. Samtlige produkter ble opplevd som tilfredsstillende og omtrent likeverdige, bortsett fra Braun, som det gjorde vondt å bruke, og Aylima, som ikke ga noe resultat på hårreduksjonen.

 • Braun ble rangert høyest for brukervennlighet, mens Mandy ble rangert lavest.

 • Mandy fikk best karakter for design og hvordan den føltes å bruke. Her ble det blant annet tatt hensyn til ting som vekt, lydvolum og kabellengde. Beurer fikk dårligst karakter på grunn av at den var stor og tung.

Karaktersetting

Resultatene fra testen er vurdert og karaktersatt i samråd med laboratoriet. Karaktersettingen er gjort på en skala fra 1 til 10, der 1 er svært dårlig og 10 svært bra. I totalresultatet har resultatene fra de ulike delmomentene fått følgende vekting:

 • hårreduksjon: 40 %

 • komfort og følelse: 30 %

 • behandling: 20 %

 • håndterbarhet: 10 %

TABLE OF TEST RESULTS