Clas Ohlson Vinterviken – kunstig juletre

Testfakta Research har på oppdrag av Clas Ohlson gjennomført en laboratorietest av Clas Ohlsons juletre Vinterviken. Juletreet er testet sammen med sammenlignbare juletrær fra Star Trading og Jula. Juletreet fra Clas Ohlson presterer gjennomgående godt i samtlige testmomenter og oppfyller kravene for Testfaktas kvalitetsmerking Verified Quality & Performance med god margin.

Testfakta Research Published: 26 okt, 2023

Testfaktas oppdragsvirksomhet (Testfakta Research) har på oppdrag av Clas Ohlson gjennomført en laboratorietest av kunstige juletrær. Hensikten med testen er å sammenligne kvalitet og ytelse for Clas Ohlsons juletre.
For å få et relativt inntrykk av Vintervikens kvalitet og ytelse er det testet og vurdert sammen med to sammenlignbare produkter på markedet.

 • Star Trading, Brekstad Christmas (3 899 kr)

 • Jula, EKVIP Christmas Tree 210 (2 199 kr)

Testfaktas kvalitetsmerking stiller strenge krav. For å oppfylle kriteriene for kvalitetsmerkingen må juletreet prestere gjennomgående godt og ikke underprestere i noe enkelt delmoment. Kvalitetsstempelet Verified Quality & Performance garanterer dermed at produktet holder en gjennomgående høy kvalitet.

[PDF]

Laboratorietestene er utført av Eurofins ATS i Aix en Provence i Frankrike. Testene er basert på offisielle standarder og laboratoriets interne metoder. Juletrærne er dokumentert, testet og vurdert med tanke på følgende deler:

 1. Måling av vekt, høyde og diameter

 2. Dokumentasjon av konstruksjon, detaljer og tekniske egenskaper

 3. Test og vurdering av stabilitet og sikkerhet

 4. Måling av belysningens energiforbruk

 5. Test og vurdering av kvalitet og soliditet

 6. Test og vurdering av brukervennlighet

 7. Bedømmelse av utseende (realistisk utførelse)

1. Måling av vekt, høyde og diameter: Treets totalvekt inklusive fot, høyde inklusive fot samt treets diameter i bunnen.

2. Dokumentasjon av konstruksjon, detaljer og tekniske egenskaper: Antall seksjoner, antall greiner, antall LED-pærer samt tekniske funksjoner på belysningen på treet (justerbare lysegenskaper og on-off-knapp).

Utvärdering av elektriska kopplingar. Foto: Eurofins
Vurdering av elektriske koblinger. Foto: Eurofins

3. Test og vurdering av stabilitet og sikkerhet: Treets stabilitet ved 10° helling (ifølge standard EN 71-1), spisse eller skarpe detaljer på greinene (ifølge standard NF S 54-200) samt test av materialets brannsikkerhet (ifølge standard EN 71-2).

4. Måling av belysningens energiforbruk: Energiforbruket er målt over tre timer og angis som antall watt per time. Samtlige prøveobjekter har svært lavt forbruk, og driftskostnaden er tilnærmet null.

5. Test og vurdering av kvalitet og soliditet: Soliditeten til festingen av baret er testet ved at fem personer har gnidd baret på en 20 cm lang grein frem og tilbake tre ganger. Konstruksjonens soliditet er testet ved at treet har blitt montert, demontert og lagt i emballasjen fem ganger av fem ulike testpersoner.

Barrens infästning testades genom gnuggning fram och tillbaka längs grenen. Foto: Eurofins
Festingen av baret ble testet ved å gni frem og tilbake langs greinen. Foto: Eurofins

6. Test og vurdering av brukervennlighet: Brukervennligheten er testet med tanke på monteringsanvisningen, hvor enkelt treet er å montere i virkeligheten, hvor lang tid det tar å montere treet, hvor enkelt det er å demontere og om det er mulig å få det ned i den opprinnelige emballasjen. Alle momenter er testet og vurdert av et panel på fem forsøkspersoner som har gjennomført hvert moment tre ganger.

Dekoren kring stammen på Star Tradings gran lossnade. Foto: Eurofins
Dekoren rundt stammen på Star Tradings juletre løsnet. Foto: Eurofins

7. Vurdering av naturtrohet (ligner et naturlig tre): Treets utseende og realistiske utførelse (mest likt et naturlig tre) er vurdert av fem forsøkspersoner. Vurderingen omfatter farge på greinene (bar), utformingen av stammen, tettheten og fordelingen mellom greinene, plasseringen av greinene og synlige kabler til LED-belysningen.

Exempel på bättre kamouflerat kablage. Foto: Eurofins
Eksempel på bedre skjulte kabler. Foto: Eurofins

Forsøkspersonene som har medvirket i samtlige vurderingsmomenter er spesialister fra laboratoriet med lang erfaring og kunnskap om denne typen produkter.

 

Tolking og karaktersetting av testresultatet
Laboratoriets testresultater er karaktersatt på en skala fra 1 til 10, der 10 er best.  Karakterer under 6,0 gis kun for resultater som kan betraktes som dårlige eller betydelig dårligere enn det man kan forvente seg av denne type produkt. Delkarakterene fra de ulike testmomentene er vektet sammen til en totalkarakter med følgende vekting:

 • Naturtro 50 %

 • Belysning 20 %

 • Soliditet og sikkerhet 20 %

 • Brukervennlighet 10 %

Testfakta Verified Quality & Performance krever at produktet presterer gjennomgående godt og ikke underpresterer i noe enkeltstående delmoment.

TABLE OF TEST RESULTS