Rusta støvsugere Silence 700W

Rusta støvsugere Silence 700W
Rusta støvsugere Silence 700W
1. Fibrene påfores på grove tekstilmaterialer for testning. Foto: SLG
1. Fibrene påfores på grove tekstilmaterialer for testning. Foto: SLG
Evne til å absorbere fiber testes. Foto: SLG
Evne til å absorbere fiber testes. Foto: SLG
Laboratorietest

Testfakta Research har gjennomført en laboratorietest av Rusta støvsugere Silence på oppdrag fra Rusta AB. Rustas støvsuger er testet sammen med sammenlignbare støvsugere med ledning og pose fra blant annet Miele og Nilfisk. Støvsugeren fra Rustas fungerer generelt godt og oppfyller kravene til Testfaktas kvalitetsmerke Verified Quality & Performance.

Laboratorietest
Published: 14 jul, 2023

Kravene for Testfaktas kvalitetsmerke er høye. Støvsugerne gjennomgår standardisert testing som omfatter støvopptak på forskjellige overflater, bevegelsesmotstand ved støvsuging ved full effekt, håndterbarhet og oppbevaring.

Støvsugeren må prestere konsekvent bra og ikke underprestere i noen vesentlige faser av testen for å oppfylle kriteriene for kvalitetsmerket. Kvalitetsmerket Verified Quality & Performance garanterer at produktet er av gjennomgående høy kvalitet.

For å få et inntrykk av den relative kvaliteten og ytelsen, har Rusta dammsugare Silence blitt testet og sammenlignet med to sammenlignbare støvsugere:

  • Miele SGDF5

  • Nilfisk Select Performance Comfort
     

[PDF]

Laboratorietesten av støvsugerne er utført av det uavhengige og akkrediterte laboratoriet SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH i Hartmannsdorf, Tyskland. Laboratorietesten er basert på den internasjonale standarden IEC 62885-2 for støvsugere, og inkluderer følgende deler:

A. Evne til å absorbere støv på hardt gulv

B. Evne til å absorbere større partikler som ris og brødsmuler på hardt gulv

C. Evne til å absorbere støv på teppet

D. Evne til å absorbere lengre fiber og hår på tekstiler

E. Evne til å absorbere langs vegger

F. Lydnivå

G. Partikkelutslipp

H. Håndterbarhet under støvsuging

I. Håndterbarhet ved bytting av pose

J. Håndterbarhet ved oppbevaring

All oppsuging ble utført med maksimal effekt.

A. Evne til å absorbere støv på hardt gulv
En viss mengde støv ble fordelt på en bestemt overflate. Støvsugeren måtte suge opp støvet med standardmunnstykket i en fremoverrettet og bakoverrettet bevegelse. Andelen støv som suges opp ble bestemt ved å veie støvet som var igjen på overflaten. Resultatet er rapportert som prosentvis oppsugd støv.

B. Evne til å absorbere større partikler på hardt gulv
Et visst antall linser ble fordelt på en bestemt overflate. Støvsugeren måtte suge opp partiklene med standardmunnstykket i en fremoverrettet og bakoverrettet bevegelse. Antall partikler som ble sugd opp ble beregnet og rapportert som prosentvis oppsugde partikler.

C. Evne til å absorbere støv på teppet
En viss mengde støv ble fordelt på en bestemt overflate. Støvsugeren måtte suge opp støvet med standardmunnstykket i en fremoverrettet og bakoverrettet bevegelse. Andelen støv som suges opp ble bestemt ved å veie støvet som var igjen på teppet. Resultatet er rapportert som prosentvis oppsugd støv.

D. Evne til å absorbere lengre fiber og hår på tekstiler
Dotter med fiber (hår og tråder) ble spredt ut på en bestemt overflate av grovere tekstilmateriale. Støvsugerens møbelmunnstykke ble ført frem og tilbake over hele overflaten i et forhåndsbestemt mønster til alle fibrene ble sugd opp. Deretter ble dysen rengjort for fiber. Tiden det tok å suge opp alle fibrene og rengjøre munnstykket, ble målt.

E. Evne til å absorbere langs vegger på teppet
En viss mengde støv ble fordelt på et teppe langs en vegg og et hjørne. Støvsugeren med standardmunnstykket ble ført fremover, langsetter veggen frem til hjørnet.  Avstanden fra veggen (siden, hjørnet og forkanten) der støvsugeren ikke kunne suge opp støvet, ble målt.

F. Lydnivå
Støvsugeren ble plassert på et hardt gulv, i et såkalt etterklangsrom for måling av lydeffektnivå. Målingen ble utført ved maksimal effekt.

G. Partikkelutslipp
Antall partikler som støvsugerfilteret ikke fanget opp, ble målt.

H. Håndterbarhet ved støvsuging
Det som ble bedømt her, var kraften som kreves for å flytte munnstykket frem og tilbake på harde gulv og tepper ved maksimal sugeeffekt, samt hvor lett det var å manøvrere munnstykket for å komme under lavere møbler.

I. Håndterbarhet ved bytting av pose
Det som ble bedømt her, var hvor enkelt og hygienisk det var å bytte støvsugerpose.

J. Håndterbarhet ved oppbevaring
Det som ble bedømt her, var hvor mye plass støvsugeren tar opp under oppbevaring, funksjonen for å trekke inn kabelen og oppbevaring av munnstykket på eller i støvsugeren.

Tolkning og karaktersetting

Resultatene av testen ble tolket og gitt karakterer i samråd med laboratoriet. Karakterene for de ulike komponentene ble vektet sammen for å få en samlet karakter med følgende vekt:

Sugeevne (A, B, C, D, E): 60 %

Lydnivå (F): 15 %

Partikkelutslipp (G): 10 %

Håndterbarhet (H, I, J): 15 %

TABLE OF TEST RESULTS