Vindusspylervæske

Petrol Vitrex -38°C 
Petrol Vitrex -38°C 

Testfakta Biobased har på oppdrag fra Kimi utført analyse og undersøkelse av biobasert andel (biomasse) for Bensin Vitrex -38°C. Formålet med analysen var å verifisere at produktet er basert på biomasse.

Published: 14 sep, 2023

Petrol Vitrex -38°C er en spylervæske produsert av det slovenske kjemiselskapet Kimi. Det er en førsteklasses kvalitetsløsning med flere effekter. Den beskytter frontruten mot å fryse, forhindrer at vindusspylerstråler fryser, renser frontruten og fjerner insekter. Produktet er tilgjengelig i Slovenia, Kroatia og Serbia.

Laboratorieanalysen ble utført av RISE Research Institutes of Sweden, avdeling for bioøkonomi og helse.

Sammendrag

Beregningen av biomassen i forhold til total masse (tørr masse) ble gjort basert på en detaljert materialspesifikasjon bevist av Kimi. Beregningen ga følgende forhold:

  • Biomasseandel 99 %
  • Biokarbon vs totalt karbon 99 %
  • Biokarbon vs totalt organisk karbon 99 %


Den beregnede biomasseandelen ble verifisert ved en C14-analyse av biokarbonforholdet i produktet. Analysen ble utført i henhold til ASTM D6866-21, med den modifikasjon at det benyttes en IR-teknologi (Saturated Cavity Ringdown - SCAR) i stedet for en av metodene nevnt i standarden.

I denne metoden forbrennes produktprøven, og karbondioksidet samles opp. Innholdet av 14C16O2 i det emitterte karbondioksidet bestemmes i et IR-spektrometer, med ekstrem følsomhet og selektivitet.

Resultatene fra analysen av produktet viste mindre enn 1 % tilstedeværelse av fossilt karbon i forhold til totalt karbon og i forhold til totalt organisk karbon. Den beregnede biomasseandelen bekreftes dermed ved høyeste konfidensintervall, noe som gir en biomasseandel på 99 %.

En bild som visar text, Teckensnitt, skärmbild, logotyp

Automatiskt genererad beskrivningKvalitetsmerke

Produktet er herved tildelt kvalitetsmerket "Testfakta Bio-Based". Etiketten gjelder kun innholdet (ikke beholderen) og vil bli uttrykt som "Biobasert, Produkt > 99%". Vær oppmerksom på at verdien " > 99%" er den høyeste tillatte av standarden EN 16935, som regulerer kommunikasjon til forbrukeren (B2C).

 
Petrol Vitrex -38°C.

Sertifikat ID: EN 16935:23-103

Sertifisert: 2023-08-22

Produsent: Kimi
https://www.kimi.si/en/

Biobasert organisk karbon som en fraksjon av totalt organisk karbon: 99 %

Biobasert kilde: 100 % planteråvarer

Sertifikatet gjelder innholdet (spylervæske), ikke emballasjen.