Varför Testfakta?

Oberoende laboratorietester och tredjepartsvalidering genererar värdefull kunskap, trovärdiga resultat och konkurrensfördelar.

 

Resultaten kan användas internt i produktutveckling och kvalitetskontroll och externt för att på ett trovärdigt sätt kommunicera kvalitet och konkurrenskraftig överlägsenhet.

Här är ett par exempel på hur en Testfakta Quality Label kan påverka köpavsikten. Följande resultat kommer från representativa YouGov-undersökningar bland 1 000 respondenter i varje projekt.