Hur vi testar - Luftrenare

Noise level measurements
Noise level measurements

Laboratorietester av luftrenare utförs av RISE (Sveriges forskningsinstitut). Testerna fokuserar på luftrenarens förmåga att rena luften från allergiframkallande och skadliga partiklar på en ljudnivå som inte är störande. Syftet med testerna är att lyfta fram produkter med bra prestanda och att hjälpa tillverkare och återförsäljare att utveckla kvalitet och prestanda i sitt produkterbjudande till konsumenten.

 

Published: 3 Maj, 2023
Läs senare

Testprotokollet är baserat på officiella krav och riktlinjer för prestandatestning av luftrenare, som omfattar luftreningskapacitet vid olika ljudnivåer, energiförbrukning och användarvänlighet. Testprotokollet är i första hand avsett för testning av traditionella luftrenare som använder en mekanisk fläktritning. den förorenade luften genom olika typer av filter, vilket tar bort partiklarna från luften.

Grafik: Pål Roos

Jämförande testning (benchmark-testning) och verifieringstestning utförs i tre kategorier, LOW, MID och HIGH. Kategoriseringen baseras på luftrenarens deklarerade luftreningskapacitet vid maximal effekt. LÅG: CADR <250 m3 / timme MID: CADR 250 - 350 m3 / timme HÖG: CADR> 350 m3 / timme.
CADR (Clean Air Delivery Rate) är ett etablerat mått på kapacitet, som representerar volymen luft som luftrenaren kan rengöra under en timmes drift.

Laboratorietestet består av följande huvudsektioner:

A. Mätningar vid 37 dB (närmaste nivå under 37 dB):

  • Luftreningskapacitet för pollen och damm (partikelstorlek 2,5–5,0 µm)
  • Kapacitet att ta bort små partiklar, till exempel av virus, luftföroreningar och bakterier (partikelstorlek 0,1–0,5 µm)
  • Ljudnivå (instrumentell mätning)
  • Energiförbrukning