Tjänster

Testfakta är ett oberoende test- och forskningsföretag specialiserat på laboratorietestning och utvärdering av produkter inom både business-to-consumer och business-to-business.

Published: 1 sep, 2023
Läs senare

Verksamheten bygger på nära samarbete med ett europeiskt nätverk av oberoende test- och forskningslaboratorier, alla med olika fokusområden. Testfaktas uppdrag kommer från media, tillverkare, återförsäljare och statliga myndigheter med syfte att verifiera, validera, kontrollera och kommunicera kvalitet och prestanda.