Hur vi testar - Dammsugare

Testfaktas laboratorietest av dammsugare fokuserar på uppsugningsförmåga, ljudnivå och användarvänlighet. Syftet med testet är att lyfta fram dammsugare med bra prestanda och hjälpa tillverkare och detaljister att utveckla och säkerställa kvalitet och prestanda i sitt erbjudande till konsumenten.

Published: 14 jun, 2023
Läs senare

Laboratorietesterna av dammsugare utförs av SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH i tyska Hartmannsdorf, ackrediterade för test av dammsugare. Testerna baseras på väl etablerade standarder och laboratoriets in-house metoder.

Laboratorietesterna omfattar följande delmoment:

A. Tekniska egenskaper
B. Batterikapacitet (om sladdlösa)
C. Uppsugningsförmåga damm på hårt golv
D. Uppsugningsförmåga större partiklar hårt golv
E. Uppsugningsförmåga damm på matta
F. Uppsugningsförmåga längre fibrer och hår på textilier
G. Uppsugningsförmåga längs väggar på matta
H. Ljudnivå
I.  Filtreringseffektivitet
J.  Hanterbarhet vid dammsugning
K. Hanterbarhet tömma behållare/ byta påse
L. Hanterbarhet förvaring

Testet baseras på den internationella standarden IEC 62885-2 för dammsugare.

 

A. Tekniska egenskaper

Dammsugarnas tekniska egenskaper som effekt, vikt, sladdlängd och så vidare dokumenteras av laboratoriet.

vqp
Mätning av munstyckes bredd. Foto: SLG

 

B. Batterikapacitet (om sladdlösa)

Batteriet på varje modell konditioneras (laddas ur och upp 3 gånger) först innan varje test för att få ut maximal kapacitet. Dammsugaren körs på maximal effekt på ett hårt golv enligt specifikationerna i standarden. Batterikapaciteten mäts och tiden noteras vid 90% och 40% av återstående sugeffekt.

 

vqp
Mätning av batteritiden. Foto: SLG

C. Uppsugningsförmåga damm på hårt golv

En bestämd mängd damm fördelas på en yta enligt specifikationerna i standarden. Dammsugaren får suga upp dammet med standardmunstycket i en framåtriktad och bakåtriktad rörelse på maximal effekt. Andelen damm som sugs upp bestäms genom att väga det kvarvarande dammet på ytan. Resultatet redovisas som % uppsuget damm.

vqp
Applicering av damm för test på hård underlag. Foto: SLG

D. Uppsugningsförmåga större partiklar hårt golv

Ett bestämt antal linser eller riskorn fördelas på en yta enligt specifikationerna i standarden. Dammsugaren får suga upp partiklarna med standardmunstycket i en framåtriktad och bakåtriktad rörelse på maximal effekt. Antalet partiklar som sugs upp bestäms genom att räkna de kvarvarande partiklarna på ytan. Resultatet redovisas som % uppsugna partiklar.

vqp
Uppsugning av linser från hård golv. Foto: SLG

E.  Uppsugningsförmåga damm på matta

En bestämd mängd damm fördelas på en yta på en matta enligt specifikationerna i standarden. Dammsugaren får suga upp dammet med standardmunstycket i en framåtriktad och bakåtriktad rörelse på maximal effekt. Andelen damm som sugs upp bestäms genom att väga det kvarvarande dammet på mattan. Resultatet redovisas som % uppsuget damm.

vqp
Applicering av damm på matta. Foto: SLG

F. Uppsugningsförmåga längre fibrer och hår på textilier

En bestämd mängd fibrer (hår och trådar) fördelades på en yta enligt specifikationerna i standarden. Dammsugarmunstycket (möbelmunstycket) förs fram och tillbaka, på maximal effekt, över hela ytan i ett specifikt mönster tills alla fibrer är uppsugna. Därefter rengörs munstycket från fibrerna. Tiden det tar för att suga upp alla fibrer och rengöra munstycket noteras.

vqp
Tiden beräknas i hur långt det ta att suga upp fibrerna. Foto: SLG

G. Uppsugningsförmåga längs väggar på matta

En bestämd mängd damm fördelades på en matta längs en vägg och ett hörn enligt specifikationerna i standarden. Dammsugaren körs i en framåtriktad rörelse längs med väggen fram till hörnet med standardmunstycket på maximal effekt. Avståndet mellan väggen (sidan och rakt framifrån) där dammsugaren inte kommit åt att suga upp dammet mäts.

 

H. Ljudnivå

Dammsugaren placeras på ett hårt golv i ett så kallat efterklangsrum, avsett för mätning av ljudeffektnivå enligt specifikationerna i standarden. Mätningen görs vid maximal effekt.

 

vqp
Mätning av ljudnivå. Foto: SLG

I.  Filtreringseffektivitet

Antal partiklar som dammsugarens filter inte filtrerar bort mäts.

 

J.  Hanterbarhet vid dammsugning

Bedömning av kraften som krävs och hur enkelt det är att manövrera munstycket vid dammsugning på matta, hårt golv och under lägre möbler vid maximal effekt.

 

vqp
Hanterbarhet. Foto: SLG

K. Hanterbarhet tömma behållare/ byta påse

Bedömning av hanterbarhet och hygien vid byte av dammsugarpåse/ tömning av dammbehållare.

 

vqp
Hur lätt är det att byta påse? Foto:SLG

L. Hanterbarhet förvaring

Bedömning av hur mycket plats dammsugaren tar upp vid förvaring, elsladdens upprullningsfunktion och förvaring av munstycken och eventuell slang.

  

Tolkning och betygsättning

Resultaten från testet tolkas och betygsätts i samråd med laboratoriet. Betygen sätts på en 10-gradig skala där 10 är bäst. Betyg under 6 ges endast om resultaten kan anses dåliga eller avsevärt sämre jämfört med övriga produkter i ett jämförande test.

Betygen för de olika delmomenten vägs samman till ett totalbetyg med följande vikt (dammsugare med sladd och påse):

Prestanda rengöring (C, D, E, F, G): 60%

Ljudnivå och filtrering av partiklar (H, I): 25%

Hanterbarhet (J, K, L): 15%

 

Kriterier för Testfaktas kvalitetsmärkning

Bäst i test

 BiT label

In a comparative test with the aim of identifying a test-winning product, a representative selection of comparable vacuum cleaners for a specific market is tested. The product that performs best overall (highest overall rating) is crowned as "Best in test".

 

Verified Quality & Performance

 Verified label

In a verification test, the customer's vacuum cleaner is tested against some selected, comparable reference products. Interpretation and grading of the test results follow the same guidelines as above. To qualify for Testfakta Quality & Performance, it is required that the vacuum cleaner performs consistently well, with a total rating of at least 8.0 (+/- 2.5%) and no partial rating below 6.0 (+/- 2.5%).