Hur vi testar - Flyttkartonger

Closing the box. Photo: Anna Sigge
Closing the box. Photo: Anna Sigge

Laboratorietester på flyttkartonger utförs av Statens forskningsinstitut RISE. Testet innehåller följande delar:

Published: 4 apr, 2023
Läs senare

Deklarerad maxvikt och allmänna egenskaper
Angiven maxvikt och allmänna egenskaper såsom wellpappens tjocklek, innermått och volym noteras eller mäts. Tjockleken på plattan mäts med bromsok på locket till lådan.

Stackkapacitet (torr)
Två lådor packas med 18 kg böcker vardera och staplas ovanpå varandra. En tredje kartong läggs ovanpå och laddas med 15 kg. Vikten i den tredje boxen ökas sedan till 260 kg eller tills en av de två bottenboxarna kollapsar. Ruta tre belastas initialt med 50 kg, därefter ökas belastningen i steg om 25 kg tills totalvikten är 100 kg. Därefter ökas vikten med 10 kg åt gången tills lådorna rasar eller maxvikten på 260 kg uppnås.

Stackkapacitet (våt)
Lådor ett och två är vardera lastade med 18 kg och staplade som i torrlådstaplingstestet.


De packade kartongerna blöts för att simulera exponering för regn.
Foto: Anna Sigge

Låda två fuktas med två stänk vatten på kortsidorna och tre sprutor på långsidorna och en spray i varje hörn. Fuktprocessen upprepas en gång till (totalt 28 sprayningar). Omedelbart därefter staplas lådan tre ovanpå den och laddas med vikter som med de torra lådorna tills lådorna kollapsar. Vikten som lagts till i ruta tre registreras. Efter att 100 kg har tillsatts, återvätas kartongerna med det förfarande som beskrivs ovan. Mängden vatten simulerar att lådan utsätts för ett fuktigt klimat eller transporteras mellan huset och skåpbilen i regnigt och fuktigt väder.

Lastkapacitet
Laboratoriet kontrollerar också om lådorna klarar sin angivna maxvikt oskadade. Lådorna packas på 40 kg, lyfts av två personer och bärs ett visst antal meter. Skador eller svaga punkter i lådan registreras.


För att bedöma handtagens ergonomi bärs lådorna inuti med en belastning på 40 kg.
Foto: Anna Sigge


Funktion och styrka hos de övre flikarna
Lådan öppnas och stängs 20 gånger. En vikt på 5 kg läggs i lådan och lådan lyfts sedan från ett bord till golvet och tillbaka till bordet med de övre flikarna. Lådorna lyfts 30 cm från golvet av de övre flikarna 20 gånger. Det utvärderas hur lätt toppflikarna öppnas och stängs och hur väl de bibehåller sin integritet.

Hantera/ergonomi
Handtagens design och komfort utvärderas. Lådorna packas med en maxvikt på 40 kg och två personer lyfter lådan, en i varje ände, och bär den en rak sträcka på ca 3,5 m, varefter lådan ställs på golvet. Processen upprepas fem gånger och handtagens design och komfort utvärderas.Lådornas struktur och förslutning bedöms.
Foto: Anna Sigge