Så testar vi - El-tandborstar

Laboratorietest

Testfakta Research genomför jämförande laboratorietester av elektriska tandborstar på oberoende laboratorier som SGS Institut Fresenius i Taunusstein, Tyskland, eller Eurofins ATS i Aix en Provence med tekniska tester vid PZT i Wilhelmshaven, Tyskland.

 

Laboratorietest
Testfakta Research Published: 20 nov, 2017
Läs senare

Prover tas från antingen premiumprodukter (de dyraste och mest avancerade alternativen) eller standardprodukter från de största tillverkarna på marknaden. Alla tandborstar är uppladdningsbara med inbyggda batterier. Vissa är utrustade med positionsavkänning via en smartphone-app. Appen spårar var och hur användaren borstar och ger instruktioner för optimal borstning. Totalt krävs 25 tandborstar per modell för att genomföra testet.

Laboratorietestet

Testets huvudfokus ligger på tandborstarnas förmåga att ta bort plack, förhindra uppbyggnad av plack och förbättra tandköttets tillstånd. Utvärderingen genomförs av en testpanel bestående av ca. 140 individer, uppdelade i sex grupper, som använder sin tilldelade tandborste i 28 dagar. Alla individer borstar med samma tandkräm under hela denna period. De olika tandborstarnas prestanda baseras på resultaten av en klinisk undersökning av alla tänder och de olika regionerna i tandköttet för varje individ, före och efter testperioden.

 

R574037_T2B9039_mask-2

En anställd på labbet bedömer testanteckningarna tillsammans med den oberoende och erfarna tandläkaren som är anställd för testet. Foto: Matthieu Colin

Testet omfattar följande huvudelement:

 1. Klinisk utvärdering av tandborstarnas förmåga att eliminera plack.
 2. Klinisk utvärdering av tandborstarnas förmåga att minska plack över tid (långtidseffekt).
 3. Klinisk utvärdering av tandborstarnas påverkan på tandköttet (gingivaleffekt).
 4. Testpanelens bedömning av ergonomi och användarvänlighet.
 5. Batterikapacitet och laddningstid.
 6. Hållbarhet.

Efter en första tandundersökning väljs ca. 130 individer ut för testet. Urvalskriterier:

 • Män och kvinnor i åldern 18–70
 • Rökare och icke-rökare
 • Minst 20 naturliga tänder
 • Förekomst av plack
 • Ingen till mild tandköttsirritation/inflammation
 • Användare av manuell tandborste eller både manuell och elektrisk

Testpanelen är indelad i fyra grupper utifrån kriterierna ovan. Vid val av split läggs den största vikten på förekomsten av plack (hur mycket plack), tandköttets status, om individen är rökare/icke-rökare och ålder. Panelmedlemmarna i varje grupp får en eltandborste tillsammans med instruktioner om hur den fungerar och hur de ska borsta under försöksperioden – borstning morgon och kväll, två minuter åt gången, fördelat lika mellan över- och underkäken och vänster och höger sida (alla delar av munnen). Varje panelmedlem använder tandborsten i sin hemmiljö under en period av 28 dagar.

Klinisk utvärdering

En undersökning av tänder och tandkött görs av en kvalificerad och erfaren tandläkare.

Plack 
Bedömningen av mängden plack görs med hjälp av Quigley Hines Index, en 5-gradig skala för att bestämma mängden plack som täcker tänderna. Bedömningen görs på alla tänder i munnen, på fram- och baksidan av varje tand. I bedömningen av baksidan ingår även mellanrummen mellan tänderna.

 

Quigley-Hines-Index

Tandkött 
Tillståndet i tandköttet (förekomst av svullnad, irritation eller inflammation) bestäms på en 4-gradig skala: 0: Inga tecken 1: Mindre tecken 2: Måttliga tecken 3: Tydliga tecken

Testparametrar

A. Klinisk utvärdering av tandborstarnas förmåga att eliminera plack
Tandborstarnas förmåga att eliminera plack bedöms genom att jämföra mängden plack före och omedelbart efter borstning i labbet. Bedömningen görs på alla tänder i munnen.

B. Klinisk utvärdering av tandborstarnas förmåga att minska uppbyggnaden av plack
Tandborstarnas förmåga att minska uppbyggnaden av plack bedöms genom att jämföra mängden plack före borstning i början av testperioden och i slutet (efter 28 dagar). Om mängden plack har minskat indikerar detta att tandborsten har kapacitet att minska uppbyggnaden av plack på tänderna.

C. Klinisk utvärdering av tandborstarnas inverkan på tandköttet
Tandborstarnas inverkan på tandköttet bedöms genom att jämföra förekomsten av svullnad, irritation eller inflammation i tandköttet, före borstning, i början av testperioden och i slutet (efter 28 dagar).

D. Testpanelens bedömning av ergonomi och användarvänlighet
Panelmedlemmarna svarar på ett antal frågor om användarvänlighet, medföljande instruktioner och ergonomi:

 • Manual och instruktioner
 • Hantering och ergonomi
 • Menysystem
 • Byte av tandborsthuvudet
R574011_T2B9087_mask-2

Alla panelmedlemmar bedömer ergonomin och användarvänligheten för sin tandborste, som de hade använt i 28 dagar. Foto: Matthieu Colin

Panelmedlemmarna noterar även eventuella tekniska problem med de olika tandborstarna under testperioden.

E. Batterikapacitet och laddningstid
Batteriet är fulladdat, borsthuvudet belastas med 100 g och sedan körs borsten tills batteriet tar slut och den tiden mäts. Mätningarna görs med 2 minuters intervall med 30 sekunders vila emellan. Batteriet är tömt (kör tandborsten tills den stannar). Därefter mäts tiden det tar att ladda batteriet helt (när tandborsten indikerar att batteriet är fulladdat).

F. Tandborstens hållbarhet
Tandborsten tappas upprepade gånger och i olika vinklar på ett hårt golv från en höjd av 120 centimeter. Efter testet kontrolleras tandborsten för att se om den fortfarande fungerar.

 

All the toothbrushes survived the drop test from a height of 1.20 metres onto a hard floor. None of the toothbrushes were damaged. Photo: Matthieu Colin

Falltest från en höjd av 1,20 meter på ett hårt golv. Foto: Matthieu Colin

Viktning och gradering av provresultaten

Resultaten från provets olika moment betygsätts på en skala från 1–10, där 10 är bäst. En poäng på mindre än 6 ges endast om resultaten är dåliga och signifikant sämre än för andra produkter i urvalet. Testfaktas betygsättning baseras på laboratoriets testresultat och de redovisade mätningarna.
Viktningen och betygssättningen av de olika delresultaten görs i samråd med laboratoriet. Betygen från testets olika delar kombineras för att ge ett totalpoäng med hjälp av följande viktning: effekt på plack och tandkött 70 % (varav effekt på plack 70 % och effekt på tandkött 30 %), ergonomi och användarvänlighet 20 % och batteriprestanda 10 %.