Så här testar vi - Alkoholmätare

Våra tester av alkoholmätare utförs på Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF) som har ett testlaboratorium som är ett av tre i världen ackrediterade för tester av alkoholmätare.

Published: 14 nov, 2023
Läs senare

Testparametrar

Alkoholmätarna testas och bedöms enligt nedan:

Testet är utfört mot delar av de båda branschstandarderna SS-EN 16280:2012 (alkomätare för privat bruk) och SS-EN 15964:2011 (alkomätare för polis och företag).

Mätprecision och repeterbarhet

10 nyktra blås varvades med 10 blås där alkoholkoncentrationen i luften motsvarade 0,2 promille (0,1 mg/liter luft). Laboratoriet kontrollerade hur mycket mätvärdena varierar mellan olika prov.

Measurement of both alcohol concentration and sober breath - Photo Anna Sigge
Mätning av både alkoholkoncentration on nyktra blås. Foto Anna Sigge

Djup lungluft

Mängden luft som blåsts in i mätaren när provet tas mäts. För ett tillförlitligt resultat bör provet inte tas förrän efter minst 1,2 liter luft.

Rätt kalibrering

Laboratoriet kontrollerar så att tillverkaren ställt in mätaren rätt.

Kontaminering

Laboratoriet kontrollerar om nyktra blås smittas av tidigare onyktra blås. Det vill säga att alkohol från tidigare mätningar ligger kvar och ger utslag fast de inte ska det.

Kontroll av eventuell kontaminering genom nyktra blås – Foto Anna Sigge
Kontroll av eventuell kontaminering genom nyktra blås. Foto Anna Sigge

Hanterbarhet
En bedömning gjordes av hur användarvänlig produkten är. Mätaren ska helst ge tydliga instruktioner om när man ska ta provet och tydligt ange analystid och provresultat.

Brister i produkten

Till exempel om viktig information om kalibrering saknas. Eller om mätaren saknar munstycke eller andra delar som behövs för trovärdiga resultat.

Betygsättning
Laboratoriet har betygsatt testresultaten på en skala från 1 till 5 där 5 är bäst. Resultaten har omvandlats till Testfaktas 10-gradiga betygsskala.
Resultaten för de olika delmomenten har viktats samman till ett totalbetyg med följande vikt:

Mätprecision 40 %
Mätegenskaper 40%
Hanterbarhet 20%