Så testar vi - Padelracketar

Jämförande laboratorietester av padelracketar utförs av det oberoende spanska laboratoriet Testea Padel vid Universitat Politechnica de Valencia (Spanien).

Published: 8 jun, 2023
Läs senare

Laboratorietestet omfattar följande delmoment:

A. Hanterbarheta
B. Slagkänsla i sweetspoten (hårdhet)
C. Vibrationer
D. Sweetspotens egenskaper
E. Studsegenskaper i sweetspoten
F. Slagkraft
G. Utmattning av slagytan
H. Ramens tålighet
I. Slagytans tålighet

A. Hanterbarhet
Racketens förmåga att manövreras med mer eller mindre svårighet (känslan av tyngd eller lätthet hos ett racket i rörelse). Manövrerbarheten är en av de viktigaste aspekterna för en nybörjare eller medelbra spelare och i allmänhet för spelare som har begränsad muskelstyrka.

Racketen monteras på en mekanisk arm och får svänga fritt som en pendel. En sensor mäter kraften som racketens pendelrörelse genererar i olika riktningar. Ju högre kraft desto svårare att manövrera racketen.

Handeling
Racketarna svänger fritt i testriggen för att fastställa hanteringsegenskaperna.
Photo: Microfilm / Antonio H. Calatayud

B. Slagkänsla i sweetspoten (hårdhet)
Den respons (känsla) som racketen förmedlar till spelarens hand när bollen träffar i sweetspoten. Ju hårdare racket desto mer respons av slaget till spelaren.Racketen monteras på en testrigg med sensorer på greppet som mäter vibrationerna som genereras när bollen träffar sweetspoten.

Rebound
Testledaren förbereder racketen för en mjuk träff. Photo: Microfilm / Antonio H. Calatayud

 

C. Vibrationer
Vibrationerna som racketen genererar när bollen träffar olika punkter på slagytan längs racketens huvudaxel (i och utanför sweetspoten). Ju mer vibrationer desto mer påfrestning på spelarens armbåge.
Racketen monteras på en testrigg med sensorer på greppet som mäter vibrationerna som genereras när roboten träffar 90 olika ställen på slagytan, både i och utanför sweetspoten.

Vibration
 Racketen monteras på en rigg för att bestämma egenskaperna med hjälp av en robot och olika sensorer. Photo: Microfilm / Antonio H. Calatayud

 

Vibration
Sensorer i greppet mäter vibrationerna. Photo: Microfilm / Antonio H. Calatayud

 

D. Sweetspotens egenskaper
Sweetspot är det området på rackets slagyta som ger minst vibrationer och optimalt resultat i tillslaget. Laboratoriet mäter homogeniteten, placeringen och storleken på sweetspoten. En större sweetspot är mer förlåtande för spelare som inte alltid träffar bollen optimalt. För mer avancerade spelare är storleken på sweetspoten mindre viktig.

 

Sweet spot
Racketen monteras på en rigg för att bestämma egenskaperna med hjälp av en robot och olika sensorer. Photo: Microfilm / Antonio H. Calatayud

 

E. Studsegenskaper i sweetspoten
Hastigheten med vilken bollen kommer ut efter ett mjukt slag mot padelracketens sweetspot. Ett mera studsigt racket gör det svårare att kontrollera bollen, speciellt för mindre avancerade spelare.
För att testa detta monteras racketen och bollen på tippbara riggar. Racketens sweetspot möter bollen i en given hastighet. Vinkeln på den studsande bollen (bollriggen) mäts. Ju högre vinkel desto studsigare racket.

 

Rebound
Testet simulerar bollens retur efter ett mjukt slag mot sweetspot. Photo: Microfilm / Antonio H. Calatayud

 

F. Slagkraft
Den bollhastighet som racketen genererar vid ett hårdare tillslag. Slagkraft är en kombination av rackets hårdhet och sweetspotens placering och egenskaper.
En högre slagkraft hjälper mer avancerade spelare att få bättre kraft i aggressiva slag (smash) men hjälper även mindre avancerade eller svagare spelare att få mer kraft i grundslagen.
För att testa detta monteras racketen och bollen på tippbara riggar. Racketen möter bollen i en högre hastighet. Vinkeln på den studsande bollen (bollriggen) mäts. Ju högre vinkel desto mer slagkraft ger racket.

 

Power
Testrigg för mätning av slagkraften. Photo: Testea

 

Power
Racket är på väg att träffa bollen från en nedåtgående bana för att mäta kraften. Photo: Testea

 

G. Utmattning av slagytan
Laboratoriet utsätter slagytan för 500 tryck i centrum av sweetspoten och mäter skillnader i racketens egenskaper före och efter utmattning. Rackets egenskaper registreras i form av vibrationer i olika träffpunkter. Vissa racket blir hårdare och andra mjukare efter utmattningstestet. Optimalt är att racketen behåller sina ursprungliga egenskaper och vare sig blir mjukare eller hårdare. Gränsen för godkänt går vid 20 procents absolut förändring.

 

Durability
För utmattningstestet måste slagytan utstå 500 kraftiga belastningar. Photo: Microfilm / Antonio H. Calatayud

 

H. Ramens tålighet
Ramen på ett padelracket bör vara tålig och kunna stå emot träffar i glasväggen eller sidogallret. Laboratoriet utsätter ramen för kraften från en rundad stålkropp på 2,4 kg som släpps från en höjd på 60 till 110 cm.

 

Frame breakage
Stålvikten släpps från en höjd på 60 till 110 cm. Photo: Microfilm / Antonio H. Calatayud

 

Frame breakage
Stålvikten träffar ramen. Photo: Microfilm / Antonio H. Calatayud

 

I. Slagytans tålighet
Slagytan på ett padelracket bör vara tålig och kunna stå emot hårda bollträffar. Laboratoriet utsätter slagytan för kraften från en rundad stålkropp på 2,4 kg som släpps från en höjd på 60 till 110 cm.

 

Face breakage
 Slagytan utsätts för accelererade träffar med stålvikten. Photo: Testea

 

Face breakage
Skador på slagytan efter testet. Photo: Testea

 

Sammanställning av testresultaten

Resultaten från de olika delmomenten betygsatts och viktats samman till ett totalbetyg i samråd med laboratoriet.

KONTROLL (A, D och E) 20%
Hur enkelt racketen är att hantera, manövrera och vilken kontroll det ger på tillslag och bollbana.

KOMFORT (A och C) 20%
Vilken påfrestning racketen ger på handled och armbåge genom vibrationer och tyngd.

SLAGKRAFT (F) 20%
Den bollhastigheten som racketen genererar.

KVALITET OCH UTHÅLLIGHET (G, H och I) 40%
Hur tålig och uthålligt racketens egenskaper är.

Slagkänsla (B) har inte räknats in i totalbetyget eftersom detta är mer en beskrivande parameter för racketens hårdhet eller mjukhet.

Viktningen ger kontroll, komfort och slagkraft lika stor betydelse och passar en mångsidig spelare. Det finns givetvis olika spelartyper och önskemål om racketens egenskaper.