Kvalitetskontroll

Ett snabbt sätt att säkerställa och verifiera produktkvalitet

 

Syftet med en kvalitetskontroll är att kontrollera eller bekräfta utvalda kvalitets- eller prestandakriterier för en viss produkt. Målet i detta alternativ är inte att kvalificera sig för en kvalitetsmärkning, utan att bedöma olika egenskaper snabbt och billigare. Detta kan också användas som verifiering av att prestanda hos färdiga produkter från olika externa leverantörer överensstämmer med specifikationerna, eller som en förberedelse för mer omfattande benchmarktestning.

Dessa tester publiceras vanligtvis inte utan används oftast för internt bruk av beställaren. 

Inom detta område utför vi även prototyptester som verifiering av olika prestandaparametrar för en prototyp inför start av ordinarie produktion.

Testfakta har stor erfarenhet av att testa alla möjliga produktkategorier och det finns alltid ett specialiserat laboratorium i vårt nätverk för att utföra uppgiften eller hjälpa till med att ta fram ett relevant testprotokoll för en ny produktkategori.