Media och andra tjänster

Testfakta är en av de ledande nyhetsbyråerna för konsumentrådgivning i Skandinavien. 

 

 

Sedan starten 2001 har Testfakta tillhandahållit innehåll till stora tidningar och andra medier. Testfakta Editorial initierar jämförande laboratorietester som regelbundet publiceras i ett flertal medier som Göteborgs Posten, Dagbladet eller Jyllandsposten och i Testfaktas egna kanaler.

Nyhetsbyrån arbetar även på uppdrag av konsumentorganisationer som NAF, Norges Automobil Forbund, eller den svenska regeringen.

Syftet med Testfakta är att som en oberoende part visa på skillnader mellan olika produkterbjudanden som är relevanta och viktiga för konsumenten. De avancerade testerna i en kontrollerad laboratoriemiljö gör det möjligt att avslöja de skillnader som konsumenter annars inte kan upptäcka genom att bara se, röra och känna. 

Typiska frågor är; Vilken cykelhjälm skyddar mitt barns huvud bäst? Vilket tvättmedel är mest effektivt utan att bleka tyget på kläderna? Finns det mindre giftiga rester i ekologiskt odlade bananer?

Våra tester hjälper konsumenter att hitta produkter och tjänster som bättre motsvarar deras förväntningar och behov, och påverkar tillverkare och återförsäljare för att bättre svara på dem. Tillsammans driver vi hela tiden marknaden mot bättre och därmed mer hållbara produkter och tjänster.

[rutor]

 

 

Konsumentinnehåll

Tillhandahållande av relevant innehåll för media och Testfaktas egna kommunikationskanaler i Norden.

 

Myndigheter

Testfakta bistår då och då statliga myndigheter med att bedöma efterlevnaden av nationella eller internationella regelverk. Testfakta fick bland annat uppdraget att göra kemisk analys av plast till barnleksaker och hittade oacceptabelt höga halter av rester av giftiga ingredienser.