Så testar vi - Elcyklar

Photo:Stefan Ernst

Testfakta genomför årligen ett jämförande test av elcyklar i samarbete med NAF (Norges Automobil-Forbund). Testet utförs av Velotech i Schweinfurt, Tyskland. Velotech är ett ackrediterad laboratorium för test av cyklar enligt DIN EN ISO/IEC 17025.

 

 

Testfakta Research Published: 13 nov, 2023
Läs senare

Laboratorietestet omfattar följande parametrar

 

Räckvidd

Räckvidden mäts i laboratoriets testramp med belastning motsvarande en person som väger 90 kg. Testet utförs både i sex procents motlut och på plan yta. I motlut simuleras en trampkraft (pedalkraft) motsvarande 100 Watt och på plan yta 70 Watt. Tramphastigheten (kadensen) ställs in på 60, det vill säga 60 varv per minut. Testerna görs med maximal el-assistans (maximal support) och lägsta el-assistans (lägsta support).

vqp
Testledaren monterar cykeln på testrigg - Foto Klaus Hahn

Mätvärdena för räckvidd ger en bra bild av skillnaderna i prestanda mellan cyklarna. Det som påverkar resultatet är supporten från motorn, batteriets kapacitet, motorns effektivitet och den mekaniska trögheten, dvs hur mycket kraft som går förlorad mellan tramptaget och det man får ut på bakhjulet.

vqp
Cykeln fast förankrad inför räckviddstest - Foto Klaus Hahn

Hur långt man kommer i verkliga förhållanden beror på en mängd olika faktorer som vindförhållanden, hur jämnt man trampar, hur vägens topografi ser ut, hur mycket support man väljer och hur mycket man väger.

I vår betygsättning av räckvidd väger vi samman resultatet av räckvidd och hur mycket support motorn ger. De cyklar som ger relativt hög support i alla effektlägen förbrukar mer batterikapacitet, men man cyklar då också snabbare med samma pedalkraft eftersom man kan använda en högre växel.

To test the range, the pedal is computer-controlled and the battery is connected to measuring instruments - Photo: Klaus Hahn
För test av räckvidden datorstyrs pedalen och batteriet är kopplad till mätinstrument - Foto Klaus Hahn

Supportfaktor (motor-assistans)

Supportfaktor anger hur stor del av den totala effekten på bakhjulet som elmotorn ger. Om du själv trampar med en effekt av 100 W och din elmotor har en supportfaktor på 2 så kommer motorn leverera 200 W utöver dina 100 W. Om du i stället har en supportfaktor på 0,5 så ger motorn endast 50 W när du trampar med dina 100 W. Mätning av supportfaktor görs vid en trampkraft av 100 W och kadens 60 vid maximal support (el-assistans).

Supportfaktorn kan normalt variera på en modern elcykel och du kan välja hur mycket hjälp du vill ha från motorn. Hur mycket support man behöver är givetvis individuellt men med för låg support blir det jobbigt i uppförsbackar, och det är ju speciellt då man vill få hjälp av elcykelns motor.

Teknisk prestanda

Teknisk prestanda handlar framför allt om cykelns förmåga att ta vara på trampkraften, dvs hur mycket av den kraft man trampar med som når bakhjulet eller vägen. Kraften från tramporna förmedlas till bakhjulet via trampor, kedja, växelmekanism och kullager som tillsammans skapar ett mekaniskt motstånd. Alla rörliga delar bidrar med friktion vilket omvandlas till värme i slutändan och minskar effekten i systemet. När du trampar på din cykel så levererar dina benmuskler en viss effekt eller kraft. En del av den effekten försvinner i form av friktion innan den når bakhjulet på cykeln. I våra mätningar levererar vi en bestämd kraft på tramporna och mäter hur mycket av detta som har gått förlorat på sin väg via drev, kedja och lager och till bakhjulet.

Den andra delen av teknisk prestanda handlar om hur cykeln är anpassad till gällande lagkrav. För att klassas som elcykel får motorstyrkan vara max 250 W och motorn får bara förstärka trampningen. Motorn får bara ge kraft vid trampning upp till en maxhastighet på 25 km/h (+/- 10%) . Vid 25 km/h ska el-cykelns motor inte längre ge någon support.

Bromsar

Cyklarnas bromskraft testas i laboratoriets testramp med både torra och våta bromsar i enlighet med den officiella standarden. 

 

The test rig for the brake test - Photo: Klaus Hahn
Testriggen för bromstestet - Foto Klaus Hahn

Handbromsarna aktiveras med en kraft på 80 N och fotbromsarna med en kraft på 200 N. Bromsverkan testas med den maximala vikten som anges för cykeln (cykel + förare + last).

Water spraying simulates testing the brakes on wet surfaces - Photo: Klaus Hahn
Vattenbesprutning simulerar test av bromsarna vid vått underlag - Foto: Klaus Hahn

Köregenskaper

En användarpanel bestående av specialister och vana cyklister med koppling till laboratoriet har praktiskt testat och testkört cyklarna för att utvärdera bland annat följande aspekter:

The user panel tests, among other things, shock absorption and ergonomics - Photo: Stefan Ernst
Användarpanelen testar bland annat stötdämpning och ergonomi- Foto: Stefan Ernst

Elmotorns support och smidighet vid start och stopp
Kraftig inbromsning och start i motlut
Starta med och utan support från elmotorn 
Balans, manövrering och komfort
Vibrationer och stabilitet
Växlarnas funktion
Handtagens utformning och ergonomi
Laboratoriet bedömde dessutom displayens information (i standardläge) och läsbarhet samt hur enkelt det är att ta bort, ladda och sätta fast batteriet.
Avslutningsvis undersökte laboratoriet också cykelns utrustning i standardutförande samt märkning och dokumentation.

Betygsättning

Resultaten från laboratorietestet har betygsatts och viktats samman till ett totalbetyg i samråd med laboratoriet. Betygsättningen går på en skala från 1 till 10 där 10 är bäst.

Betygen från de olika delmomenten har viktats samman till ett totalbetyg enligt följande:

Räckvidd och support 40 %
Bromsar 20%
Köregenskaper 20%
Teknisk prestanda 20%