Testfaktas testprotokoll för sängar

Laboratorietest

Laboratorietesterna som ligger till grund för Testfakta Verified Quality and Comfort™ utförs av RISE Research Institutes of Sweden i Borås, Swerea IVF i Mölndal (SP) och Ergonomie Institut München (EIM) i Tyskland.

 

Laboratorietest
Testfakta Research Published: 2 jun, 2023
Läs senare

TEMA SOVA

Under vinjetten Tema Sova samlar Testfakta sömnrelaterat innehåll. Redaktionella tester och Uppdragstester av sängar, bäddmadrasser och kuddar. Guider och konsumentartiklar som tar upp ämnen som till exempel snarkhjälpmedel, sömnproblem, sömnappar. På Tema Sova bevakar vi även forskning, undersökningar och rapporter om sömn och säng.

Länk till testfaktas konsumentsida

Testfaktas tester av sängar och madrasser utförs i olika kategorier:

 • Ramsängar
 • Kontinentalsängar
 • Ställbara sängar
 • Ramlösa madrasser (madrasser för användning utan topper)
 • Ungdomssängar (10 - 15 år)

Benchmark-tester utförs på medelhårda sängar. Testerna görs på sängar med och utan bäddmadrass, med undantag för fristående madrasser som är testade med och utan täcktyg.
Laboratorietesterna utförs av EIM Ergonomics Institute Munich, RISE Research Institutes of Sweden och Swerea IVF. Testerna inkluderar huvudelementen ergonomi/komfort (EIM), uthållighet, styrka och hållbarhet (RISE) och textiliernas kvalitet och skadliga kemikalier (Swerea IVF).

A. Tester för ergonomi/komfort (EIM)

1. Fjädrande egenskaper (elastiska egenskaper)
2. Tryckfördelningsegenskaper (kontakttryck)
3. Sängens elasticitet och stöd för axelpartiet
4. Sängens elasticitet och stöd för kroppen
5. Andningsförmåga (fuktledningsegenskaper)
6. Värmeisolerande egenskaper

Alla delar utom A5 och A6 utförs både med och utan bäddmadrass. Test A3 och A4 utförs på tre olika kroppstyper: Mindre/lättare person motsvarande ca 155 cm / 50-55 kg, medium / medium person motsvarande ca 175 cm / 70-75 kg och större / tyngre person motsvarande ca 185 cm / 85-90 kg.

A1
Elastiska egenskaper indikerar hur hårt eller mjukt sängens fjädring är och hur sängen anpassar sig till kroppens kraftfullaste (tyngsta) kontaktpunkter. Mätningen görs i sängens zoner för axlar, höft, ländrygg och hälar vid tre olika tryck (100 N, 200 N och 300 N) och ges som ett medelvärde i mm flex.

A2
Tryckfördelningsegenskaper indikerar hur madrassytan minskar trycket på en viss kroppsdel. Detta värde kan mer tillskrivas madrassytan och materialet direkt under ytan än sängfjädrarna. Måtten tas i sängens zoner för axlar, höfter, ländrygg och hälar och ges som ett genomsnitt i Newton per cm2.

A3
Elasticitet och stöd för axelpartiet anger hur mycket sängen ger under axelpartiet. Vid sidoläge bör upphängningen under axelpartiet ge efter tillräckligt så att axeln tillåts sjunka ner i madrassen och därigenom bidra till att ryggraden behåller en rak linje mellan ländryggen och nacken. I ryggläge ska sängen ge tillräckligt med stöd för att förhindra att axelpartiet / övre delen av ryggen sjunker för långt och därigenom orsakar en böjning av den övre delen av ryggraden (nacken). Testet utförs med två olika provstämplar. En för ryggläge med yta 400 x 200 mm och en för sidoläge med yta 200 x 100 mm. Frimärkena är laddade med olika tryck för att simulera tre olika kroppstyper. 100 N för mindre / lättare person, 200 N för medium / medium person och 250 N för större / tyngre person. Mätvärdet anges i mm flex.

A4
Elasticitet och stöd för kroppen indikerar elastikens förmåga att stödja ryggradens naturliga s-formade struktur. I ryggläge ska trycket från resåren ge tillräckligt stöd för kroppens olika delar (stöd för ländryggen, flexibilitet / stöd för bäcken/rumpa och axelparti) med syftet att bevara ryggradens naturliga kontur. Testet utförs med en provstämpel utformad som kroppens kontur från rumpan upp till halsen (längd 600 mm och bredd ca 250 mm med ländryggsdjup ca 25 mm). Stämpeln är laddad med olika tryck för att simulera tre olika kroppstyper. 350 N för mindre / lättare person, 450 N för medium / medium person och 500 N för större / tyngre person. Det uppmätta värdet visar stödet i ländryggen och anges i Newton.

A5
Sängens andningsförmåga indikerar sängens förmåga att leda bort fukt/svett från kroppen. Andningsförmågan testas med en skyltdocka som utsöndrar fukt/svett som en normal person i sömnen. Skyltdockan placeras under ett vanligt lock och mätningarna görs kontinuerligt i 7 timmar vid en rumstemperatur på 21 grader Celsius. Andningsförmågan baseras på det uppmätta värdet efter 7 timmar och anges i procent relativ luftfuktighet.

A6
Sängens värmeisolerande förmåga indikerar sängens förmåga att hålla kvar värme från kroppen. Isoleringsförmågan testas med hjälp av en skyltdocka som håller en kroppstemperatur motsvarande en normal person i sömnen. Skyltdockan placeras under ett vanligt lock och mätningarna görs kontinuerligt i 7 timmar vid en rumstemperatur på 21 grader Celsius. Isoleringsförmågan baseras på det uppmätta värdet efter 7 timmar och anges i grader Celsius.

B. Tester för uthållighet, styrka och byggkvalitet (RISE)

1. Uthållighetsprovning av upphängningsegenskaper
2. Hållbarhetsprovning av ram och bottensektion
3. Uthållighetsprovning av sängkanten
4. Slagprovning av sängyta, ram och bottensektion

Ställbara sängar
5. Uthållighetsprovning av justerbar mekanism och motorer
6. Statisk last i upplyft läge
7. Slagprovning i upplyft läge

Uthållighets- och slagprovning (B1 - B4) utförs med samma belastning och med samma antal cykler oavsett typ av säng. Test B5 - B7 avser endast justerbara sängar. Fristående madrasser genomgår endast uthållighetstesterna (B1 - B3).

B1
Hållbarheten hos suspensionsegenskaperna testas genom att bäddarna exponeras för 30 000 rullar 140 kg fat. Uthållighetstestet motsvarar påverkan från 10 - 12 års normal användning.

B2
Bäddytans, stommens och bottensektionens uthållighet testas genom att utsätta bäddarna för 20 000 tryck med en kraft på 1000 Newton. Tryckbelastningen görs i mitten av sängen och vid sängens kort- och långsida. Efter uthållighetstestning görs mätningar av höjdförlusten (inställd i mm) och förändringar i bäddens hårdhetsindex (upphängningsegenskaper på en 10-gradig skala).

B3
Sängsidans uthållighetstestning testas genom att utsätta sängens två långsidor för 25 000 tryck med en belastning på 1 000 Newton. Testet simulerar den påfrestning som sängen utsätts för när man sitter på kanten. Efter uthållighetsprovning av sängsidan görs mätningar av höjdförlust (inställning) på sängens sidor.

B4
Slagprovning av sängyta, ram och bottensektion simulerar högre påfrestningar som uppstår när exempelvis barn hoppar i sängen. I testet släpps en vikt på 35 kg från 30 cm höjd på 6 olika ställen i sängen och 10 gånger på varje plats. Efter genomfört uthållighets- och styrketest öppnas sängarna och inspekteras för eventuella skador på fjädrar, fickor, mellanlager (skumlager över fjäderpaket), sängramar eller bottenribbor.

B5 – B7 (ställbara sängar)

 • Huvudändan höjs 15 cm och fotändan 10 cm. Statisk belastning på 90 kg i 10 sekunder. 10 gånger för varje hörn + 10 gånger i "knäleden". Belastningen görs 20 cm diagonalt in från varje hörn + 20 cm in från respektive långsida i "knäleden". Statisk belastning motsvarar belastningen för en tyngre person som sitter i sängen.
 • Kantprovning (90 kg) på samma punkter som den statiska belastningen (500 tryck i varje hörn + 500 tryck i varje sida av "knäleden"). Belastning motsvarande en person på 90 kg som sitter på sängen.
 • Funktionskontroll efter genomfört test av säng.
 • Uthållighetstest där sängen höjs och sänks i huvud och fotändar 1 000 gånger. Sängen belastas motsvarande en person som väger 120 kg.
 • Upprepa statisk belastning, kantprovning och efterföljande funktionskontroll.

Observera att testmetoden för ställbara sängar kommer att uppdateras under 2022. Syftet är att lägga till en mätmetod för ergonomi i upprätt läge. Mer information följer.

C. Test av topp- och skummadrass (RISE & Swerea)

1. Kompressionstest i fuktig miljö av toppkärnan (skum)
2. Tålighet hos täcktyget (avskalning och ludd)
3. Farliga kemikalier (relevanta parametrar från Öko-tex 100)

C1
Elasticiteten hos bäddmadrassens kärna (skum) testas enligt samma metod oavsett typ (latex, kallskum eller memoryskum). Bäddmadrassens kärna (skummaterial) komprimeras i en fuktig och varm miljö för att simulera trycket från en person som ligger i sängen i varma förhållanden. Spänst- och uthållighetstestet utförs på en 10 x 10 cm provbit av bäddmadrassens kärna. Provbitarna pressas ihop på mitten med en belastning på 7 kg, vilket motsvarar höftbenstrycket på en yta av 5 x 5 cm. De komprimerade proverna placeras i en klimatkammare med en relativ fuktighet på 90 % (+/- 2 %) under 24 timmar. Efter kompression får materialet återhämta sig i 30 minuter. Höjdskillnaden före och efter kompression visar materialets uthållighet / spänst. Sämre skummaterial får en permanent härdning efter kompressionstestet och förlorar sin spänst. Testet är baserat på teststandard ISO 1856 (Wet Compression Set).

C2
Täcktygets hållbarhet (avskalning och ludd). Överdragstyget utsätts för nötningstestning upp till 5 000 cykler för att utvärdera motståndskraft mot skalning och ludd.

C3
Analys av farliga kemikalier. Kemisk analys för farliga ämnen baserad på relevanta delar från OEKO-Tex 100.

Betygsättning och viktning av provresultaten

Resultaten från provets olika delar betygsätts på en skala 1 - 10 där 10,0 är bäst och 6,0 godkänt/godkänt. Betygsättning och viktning av de olika delresultaten görs i samråd med de utförande laboratorierna. Betygen för de olika delarna av provet viktas samman för att bilda ett totalbetyg enligt följande:

A. Ergonomi och komfortegenskaper 50 %

Resultat med toppmadrass (fristående utan topper) 80%

 • Tryckfördelning 33 %
 • Elasticitet och stöd för axlar 33%
 • Elasticitet och stöd för kroppen 33%

Andningsförmåga 20%

B. Uthållighet, styrka och byggkvalitet 50 %

 • Ytkompression och förändring i hårdhet 50% (20% justerbar)
 • Skador efter uthållighets- och stöttest 50% (20% justerbar)
 • Uthållighetsmotorer (justerbara sängar) 30%
 • Skador på mekanik och justerbara sektioner (justerbara sängar) 30%

C. Topp- och skummadrassegenskaper

 • Kvalitet och uthållighet hos bäddmadrassens kärna 75%
 • Täcktyg 25% (fristående madrasser 100%)
 • Farliga kemikalier (diskvalificerande faktor)

 

Verifikationstest ( Verified Quality&Comfort)

vqp

Sängarna är verifierade för tre olika kroppstyper:

 • TYP 1: mindre / lättare personer (ca 155 cm och 50 -55 kg)
 • TYP 2: medel-/medeltunga personer (ca 175 cm och 70-75 kg)
 • TYP 3: större/tyngre personer (ca 185 cm och 85-90 kg).

Ungdomssängar verifieras endast för mindre/lättare personer (ca 155 cm och 50 - 55 kg). För att uppfylla kriterierna för Testfakta Verified Quality&Comfort:

 • Godkända resultat från analys av farliga kemikalier
 • Totalbetyg (avsnitt A, B och C) på minst 8,0.
 • Betyg för ergonomiska egenskaper med topper (sektion A1 - A4) på ​​minst 8,0.
 • Andningsförmåga på minst 6,0
 • Betyg för uthållighet, styrka och byggkvalitet (avsnitt B) på minst 6,0
 • Betyg för toppfastigheter (sektion C) på minst 6,0

Alla betyg med 5 % felmarginal.

Verifieringen görs per typ av kroppsstorlek (TYP1, TYP2 och TYP3). Totalbetyget baseras på testresultatet för ergonomi (A3 + A4) för respektive kroppsstorlek.