Så testar vi - Yogamattor

Testfakta Research testar yogamattor i laboratorietester för halksäkerhet, tryckfördelning, hållbarhet, rengöring och innehåll av skadliga kemikalier. För att uppfylla kraven på kvalitetsstämpeln måste yogamattan genomgående uppnå bra betyg inom alla testområden.

 

Published: 25 sep, 2023
Läs senare

Höga krav måste uppfyllas för Testfakta kvalitetsstämpel. Yogamattan genomgår en standardiserad serie tester, som omfattar huvudområdena halksäkerhet (friktion), tryckfördelning (hårdhet), hållbarhet, rengöring och innehåll av skadliga kemikalier. För att uppfylla kriterierna för kvalitetsstämpeln ska yogamattan genomgående uppnå goda betyg i alla testområden, motsvara den information som deklareras på produkten och hålla sig till gränsvärdet för utsläpp och innehåll av kemikalier som är skadliga för hälsa och miljö. Verified Quality & Prestanda-stämpeln bekräftar att produkten har genomgående hög kvalitet. För att få en uppfattning om yogamattans relativa kvalitet och prestanda testas den och jämförs med en utvald premiumprodukt i samma kategori. Yogamattor testas i två kategorier:

Hot Yoga

och

Yoga

Hot-yoga-mattor är mattor som absorberar fukt särskilt bra. De har en mikrofiber- eller mockabeläggning/yta laminerad på en gummimatta. Beläggningen är tänkt att säkerställa att fukt som svett absorberas bra eller att mattan kan sprayas innan användning för att ge bättre grepp. Mer traditionella mattor är gjorda av ett homogent material som PVC eller TPE och absorberar inte fukt i samma utsträckning som en het yogamatta. Laboratorietesterna utförs av forskningsinstitutet Swerea IVF i Mölndal (en del av RISE, Reseach Institutes of Sweden). Testerna täcker följande områden:

Förbehandling

Tvätt och torkning enligt SS-EN ISO 6330:2012 standard. Maskintvätt i 30°C följt av platttorkning i rumstemperatur. Termisk åldring i klimatkammaren under 14 dagar vid en temperatur på 70°C och en relativ luftfuktighet på 50 %.

Halkmotstånd/friktion

Den så kallade friktionskoefficienten mäts enligt standarden SS-EN 14882:2019 på torra och våta överytor samt på torra bottenytor. En korkklädd dragkropp som väger 700 gram dras över mattan. Kraften som krävs för att röra kroppen registreras (friktionskoefficient). Ju högre koefficient, desto bättre halksäkerhet. Hotyogamattor uppnår betydligt bättre halksäkerhet på våta ytor. Fukt har inte samma effekt på mer traditionella yogamattor av PVC eller TPE.

 

Mätning av friktionskoefficienten (halkmotstånd) på den våta mattan. Foto: Anna Sigge

Tryckfördelning/hårdhet

Förmågan hos en yogamatta att fördela tryck genom en del av kroppen mäts för tryck på ett mindre område (motsvarande knä eller armbåge) och på ett större område (motsvarande rumpan). Kraften vid vilken mattan trycks ihop mäts i kilopascal per millimeter. Ju högre värde, desto hårdare är mattan.

Rengöring

Hur lätta mattorna är att rengöra testas olika beroende på typ av yogamatta. Hotyogamattor har vanligtvis en mikrofiber- eller mockabeläggning/yta laminerad till en gummimatta. Dessa mattor är mer elastiska och kan tvättas i maskin i 30°C. Mer traditionella mattor är vanligtvis gjorda av ett homogent material som PVC eller TPE och är mindre elastiska, vilket gör dem mindre lämpliga för tvättmaskinen. Det som istället testas här är hur lätta de är att torka, vilket i sin tur beror mycket på strukturen på ovansidan.

Mätning av slagelasticitet genom att släppa en stålkula på mattan. Foto: Anna Sigge

Hållbarhet Maskintvätt (endast hot yogamattor)

Hot-yoga-mattor har vanligtvis en mikrofiber- eller mockabeläggning/yta laminerad till en gummimatta. Beläggningen är tänkt att säkerställa att fukt som svett absorberas bra eller att mattan kan sprayas innan användning för att ge bättre grepp. Dessa mattor är mer elastiska och kan tvättas i maskin i 30°C. För att testa beläggningens hållbarhet och hur den påverkas av maskintvätt tvättas mattorna 10 gånger och undersöks sedan visuellt.