Bio-based

Ny miljöcertifiering för bio-baserade produkter

 

Testfakta Bio-based främjar utveckling och användning av fossilfria produkter och förpackningar.

Till skillnad från andra märkningar ger Bio-based en tydlig och transparent andel av biobaserat innehåll i en produkt eller dess förpackning och gör därmed hållbara val enklare för konsumenterna.

Ett grundläggande kriterium för Testfakta Bio-baserad certifiering är att en hög andel av produkten ska vara biobaserad jämfört med andra liknande produkter. En annan är att produkten måste uppfylla väsentliga miljö- och prestandakrav.

Den minsta andelen biobaserat innehåll som krävs för certifiering varierar mellan produktkategorier. I vissa produkter är det biobaserade innehållet endast en liten andel av den totala vikten. Rengöringsvätskor består till exempel till stor del av vatten.

Tillverkarens uppgifter bekräftas i analys

Företag anmäler sitt intresse för att certifiera produkter och det är företagets ansvar att intyga att produkten uppfyller certifieringskriterierna. Produkten genomgår också en oberoende analys där dess biobaserade sammansättning mäts. Bekräftelse av tillverkarens uppgifter om andelen biobaserat innehåll erhålls således genom en vetenskapligt baserad, transparent metod.

Processen

 

[rutor]

Intresseanmälan

En produktägare anmäler intresset för att intyga andelen bio-baserad innehåll.

 

Kravspecifikation

Baserat på produkttyp kräver vi grundläggande dokumentation om råvarornas ursprung. Till exempel att de kommer från hållbart jordbruk. Testfakta återkommer med en detaljerad beskrivning av certifieringsprocessen  och kostnaderna.

 

Certifieringsavtal

Produktägaren och Testfakta Bio-based tecknar avtal om bedömning och certifiering

 

Bio-based innehåll

Med hjälp av detaljerade uppgifter om produktens sammansättning kalkylerar Testfakta andelen bio-baserade råvaror. Resultatet verifieras med hjälp av en kol-14 analys.

 

Produktmärkning

Om produkten uppfyller certifieringskraven tecknas avtal om rätt att märka produkten som Testfakta Bio-based.

 

Licensiering och kommunikation

Rätten att bära märkningen beviljas för en period av tre år - förutsatt att det inte sker några ändringar i sammansättningen eller formeln.

Testfakta tillhandahåller märkningen som tydligt anger mängden biobaserad råvara i förhållande till den totala biomassan i procent. Varje etikett har sin unika referenskod och publiceras på Testfaktas webbplats.