Verifieringseffekten

The effect of Testfakta's quality label.

Potentiellt tredubbla försäljningen med kvalitetsmärket Testfakta Verified

 

Published: 22 sep, 2023
Läs senare

Vi gav respondenterna valet av tre märken av LED-lampor.
När EMV i mellanprissegmentet fick ett tredjepartsgodkännande i form av Testfakta Verified Quality & Performance-etiketten, sköt köpintentionen i höjden från initialt låga 8 % till osannolika 24 % och överträffade därmed den av märkesprodukten.

Hur verifiering fungerar

Verifieringstestet är särskilt lämpligt för egna märken eller lågprismärken. En tredjepartsvalidering av produktens kvalitet syftar till att vända potentiellt negativa konsumentuppfattningar.

Ett Verifieringstest är mindre omfattande än ett Benchmark-test men följer samma metodik och ställer samma höga krav på implementering.

Till skillnad från ett Benchmark-test testas kundens produkt individuellt eller i jämförelse med endast ett fåtal utvalda referensprodukter.

I Testfaktas arbete ingår inköp av testobjekt, initiering av laboratorietest, foto- och videodokumentation samt tolkning, utvärdering och betygsättning av resultaten med en sammanfattande presentation för uppdragsgivaren. Om kunden så väljer kommer Testfakta att publicera en artikel om laboratorietestet och resultatet, bilddokumentation, samt en graf som visar hur kundens produkt står sig i jämförelse med referensprodukterna och/eller ställda krav på Testfakta Verified Quality & Performance. Beställaren kommer även att ha rätt att använda Testfaktas kvalitetsmärkning Verified Quality & Performance under avtalsperioden.