Laboratorietesterna står för fakta och trovärdighet

Medierna svämmar i dag över av olika typer av tester riktade till konsumenter. Men långt ifrån alla är tester med representativa produkturval där resultaten ger svar på sådant som konsumenten har svårt att värdera inför ett köp.

Det är stor skillnad på enklare användartester och ett som grundar sig på fakta och mätvärden från ett test i en isolerad laboratoriemiljö. Laboratorietesterna har sedan starten varit grunden i Testfaktas verksamhet, där oberoende test- och forskningslaboratorier säkerställer trovärdigheten. Testerna utförs enligt standardiserade testmetoder eller enligt testprotokoll som vi utvecklar tillsammans med laboratorierna. Fokus är relevans och fakta om produkten för att underlätta konsumentens köpbeslut. Urvalet av produkter är alltid representativt utifrån rådande marknadsutbud och användningsområden: allt för att resultatet ska bli så rättvist som möjligt ur ett jämförande perspektiv. Vi redovisar alltid noga hur testmomenten genomförs och vad utfallet blir i enskilda moment. Allt för att konsumenten utifrån sin användarsituation ska kunna bilda sig en uppfattning om vad som är det bästa alternativet. Tolkning, värdering och betygsättning av testresultaten sker i samråd med laboratorierna och externa experter. För att säkerställa att testmetoder och kravnivåer följer marknadens utveckling är vi även drivande i att förbättra och vidareutveckla protokoll och certifieringsmodeller i samråd med laboratorier och branschorganisationer.

Photo by Tobias Meyer

Laboratorietesterna står för fakta och trovärdighet

Medierna svämmar i dag över av olika typer av tester riktade till konsumenter. Men långt ifrån alla är tester med representativa produkturval där resultaten ger svar på sådant som konsumenten har svårt att värdera inför ett köp.

Det är stor skillnad på enklare användartester och ett som grundar sig på fakta och mätvärden från ett test i en isolerad laboratoriemiljö. Laboratorietesterna har sedan starten varit grunden i Testfaktas verksamhet, där oberoende test- och forskningslaboratorier säkerställer trovärdigheten. Testerna utförs enligt standardiserade testmetoder eller enligt testprotokoll som vi utvecklar tillsammans med laboratorierna. Fokus är relevans och fakta om produkten för att underlätta konsumentens köpbeslut. Urvalet av produkter är alltid representativt utifrån rådande marknadsutbud och användningsområden: allt för att resultatet ska bli så rättvist som möjligt ur ett jämförande perspektiv. Vi redovisar alltid noga hur testmomenten genomförs och vad utfallet blir i enskilda moment. Allt för att konsumenten utifrån sin användarsituation ska kunna bilda sig en uppfattning om vad som är det bästa alternativet. Tolkning, värdering och betygsättning av testresultaten sker i samråd med laboratorierna och externa experter. För att säkerställa att testmetoder och kravnivåer följer marknadens utveckling är vi även drivande i att förbättra och vidareutveckla protokoll och certifieringsmodeller i samråd med laboratorier och branschorganisationer.

Testfakta arbetar med ledande test- och forskningslaboratorier i hela Europa

Vi har genom åren testat allt från vardagsartiklar som tvättmedel och blöjor till dyrare produkter som vitvaror. Via ett nätverk av några av Europas ledande test- och forskningslaboratorier uppnår Testfakta både trovärdighet och vetenskaplig tyngd.

  • Kemitekniska produkter
  • Hushållsmaskiner
  • Livsmedel
  • Verktyg och maskiner
  • Sport och fritid
  • Barn och föräldraprodukter