Märkningar

Vägleder konsumenter till medvetna köpbeslut.

Published: 30 Maj, 2023
Läs senare

Testfaktas kvalitetsmärkningar är välkända som uppskattad vägledning för bättre inköpsbeslut. Både vittnesmål från våra kunder om ökning i omsättning och många kvantitativa undersökningar har visat en betydande inverkan på försäljningen. En kombination av märkning på förpackningar och i varumärkeskommunikation har visat sig vara mest effektiv.

Användningen av kvalitetsmärkningen är föremål för separata licensavtal, som vanligtvis gäller i 12 månader med möjlighet till förlängning med ytterligare 12 månader (om det inte sker större produktutvecklingar på respektive marknad). Märkningarna är en del av ett kommunikationspaket som inkluderar publicering av testresultaten på respektive språk på Testfaktas hemsida som en pålitlig tredjeparts rekommendation.