Hur vi testar - Tvättmaskiner

logo

Testfaktas tester utförs av oberoende och specialiserade test- och forskningslaboratorier i Testfaktas laboratorienätverk, t.ex. SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH i Hartmannsdorf, Tyskland. Testerna fokuserar på tvättmaskinernas förmåga att tvätta, skölja och centrifugera, användarvänlighet och energieffektivitet. Syftet med testerna är att lyfta fram produkter med goda egenskaper och hjälpa tillverkare och återförsäljare att utveckla sitt erbjudande till konsumenten.

 

Published: 9 jun, 2023
Läs senare

Laboratorietester av tvättmaskiner är baserade på officiella krav och riktlinjer (EN 60456) och täcker huvudaspekterna av rengöringseffektivitet, sköljeffektivitet, centrifugeringscykeleffektivitet, energi- och vattenförbrukning, användarvänlighet och designkvalitet och säkerhet. Alla prestandatester utförs mot en standardreferensmaskin med genomgående god prestanda. Avvikelser från referensmaskinen ligger till grund för bedömningen och betygsättningen av tvättmaskinens prestanda.

LABORATORIETEST

1. Funktioner och specifikationer
Laboratoriet granskar först tvättmaskinens dokumentation och noterar maskinens funktioner och andra relevanta fakta.

 

Washing machine test
Photo: SLG

 

2. Rengöringseffektivitet
Tvättmaskinens förmåga att tvätta ren är testad för vitt och bomull vid 40°C. Vita bomullstextilier med standardiserade fläckar tvättas fem gånger. Tvättmaskinen laddas enligt angiven maximal kapacitet med bomullsvadderingstextilier. Efter tvätt och torkning utvärderas renheten instrumentellt och jämförs med resultaten från standardreferensmaskinen. Medelvärdet från fem tvättar jämfört med referensmaskinen ger ett index som ligger till grund för bedömning och betyg.

 

Washing machine test
Photo: SLG

 

3. Sköljeffektivitet
Efter sköljning centrifugeras tvätten och sköljvattnet samlas upp för analys av tvättmedelsrester. Innehållet av tvättmedelsrester jämförs med värdet på referensmaskinen. Medelvärdet från fem sköljningar jämfört med referens ger ett index som ligger till grund för bedömning och betyg.

 

Washing machine test
Photo: Anna Sigge

 

4. Centrifugerande torkningseffektivitet
Fukthalten i tvätten efter centrifugering mäts genom vägning före och efter tvätt. Fukthalten jämförs med värdet på referensmaskinen. Medelvärdet från fem cykler ligger till grund för bedömning och betyg.

 

Washing machine test
Photo: SLG

 

5. Programtid
Den totala programtiden för ett komplett tvättprogram (tvätt, sköljning och centrifugering) registreras.

 

Washing machine test
Photo: SLG

 

6. Vattentemperatur
Vattentemperaturen och textiliernas temperatur under huvudtvättprogrammet mäts kontinuerligt. Temperaturen bör inte avvika för mycket från det valda programmet, i detta fall 40°C, och förbli så stabil som möjligt under hela huvudtvättprogrammet.

 

Washing machine test
En sensor används för att mäta tvättemperaturen inne i tvätten. Foto: SLG

 

7. Energiförbrukning
Den totala energiförbrukningen under ett komplett tvättprogram (tvätt, sköljning och centrifugering) registreras och ställs in i förhållande till maskinens kapacitet i kg. Energiförbrukningen jämförs med värdet på standardreferensmaskinen. Medelvärdet från fem tvättar ligger till grund för bedömning och betyg. Ju lägre energiförbrukning i kWh per kg, desto bättre energieffektivitet. I den samlade bedömningen av energiförbrukningen beaktas även maskinens centrifugeringseffektivitet med avseende på efterföljande torkning av tvätten.

8. Vattenförbrukning
Den totala vattenförbrukningen under ett komplett tvättprogram (tvätt, sköljning och centrifugering) registreras och ställs in i förhållande till maskinens kapacitet i kg. Vattenförbrukningen jämförs med värdet på standardreferensmaskinen. Medelvärdet från fem tvättar ligger till grund för bedömning och betyg.

 
Washing machine test
Foto: Anna Sigge

 

9. Användarvänlighet
Utvärderingen av användarvänlighet inkluderar följande element:

- Manualen - Installation och idrifttagning - Inställningar och val av tvättprogram - Knappar, vred och displayer - Rengöring av filtret - Fyll på tvättpulver - Rengöring av filter och tvättpulverfack

 

Washing machine test
Photo: SLG

 

10. Designkvalitet och säkerhet
En helhetsbedömning av tvättmaskinens design och kvalitet görs under testet. I bedömningen ingår även användarsäkerhet. Förekomsten av vassa kanter, större luckor eller andra skaderisker noteras samt säkerhetsbrister i el- och VVS-anslutningar.

 

Washing machine test
Photo: SLG

 

TOLKNING OCH BETYGSÄTTNING AV TESTRESULTAT

Mätresultaten från testet tolkas och värderas i samråd med det utförande laboratoriet. Betyget görs på en skala från 1 till 10 där 10 är bäst. Betyg under 6 ges endast om prestandan är dålig eller sämre än vad som rimligen kan förväntas för denna typ av produkt. Betygen från de olika komponenterna i testet läggs samman för ett övergripande betyg med följande viktningar:

A. Tvätteffektivitet 60 %

  • Rengöringseffektivitet 50 %
  • Sköljeffektivitet 25%
  • Centrifugerande torkningsgrad 25 %

B. Designkvalitet och säkerhet 20 %

C. Energi- och vattenförbrukning 10 %

  • Centrifugerande torkningsgrad 33 %
  • Energiförbrukning 33 %
  • Vattenförbrukning 33 %

D. Användarvänlighet 10 %

KRITERIER FÖR TESTFAKTAS KVALITETSMÄRKNING

Testfakta testar och verifierar tvättmaskiner i olika kategorier. Kategoriseringen utförs utifrån tvättmaskinens deklarerade kapacitet.

Bäst i test

BiT label

I ett benchmarktest med syfte att utropa en testvinnande produkt, ”Bäst i test”, testas ett representativt urval av jämförbara produkter för en specifik marknad. Den tvättmaskin som presterar bäst totalt (högst totalbetyg) koras till vinnare.

Verified Quality & Performance

Verified label

I ett verifieringstest testas tvättmaskinen ensamt eller i jämförelse med några noggrant utvalda referensmaskiner. Utvärdering och betyg följer samma riktlinjer som under ett benchmarktest. Kriterierna för att kvalificera sig för Testfakta Verified Quality & Performance är ett totalbetyg på minst 8,0 (+/- 2,5 %) och inget underbetyg (A–D ovan) under 6,0 (+/- 2,5 %).