Så testar vi - Torktumlare

23

Testfaktas tester utförs av oberoende och specialiserade test- och forskningslaboratorier i Testfaktas laboratorienätverk, t.ex. SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH i Hartmannsdorf, Tyskland. Testerna fokuserar på torktumlarens förmåga att torka tvätten, ljudnivå, användarvänlighet och energieffektivitet. Syftet med testerna är att lyfta fram produkter med goda egenskaper och hjälpa tillverkare och återförsäljare att utveckla sitt erbjudande till konsumenten.

 

Published: 9 jun, 2023
Läs senare

Laboratorietester av torktumlare är baserade på officiella krav och riktlinjer (EN 61121) och täcker huvudaspekterna av torkeffektivitet, ljudnivå, energiförbrukning, användarvänlighet samt designkvalitet och säkerhet.

LABORATORIETEST

1. Funktioner och specifikationer.
Laboratoriet granskar först torktumlarens dokumentation och noterar maskinens funktioner och andra relevanta fakta.

 

vqp
Photo:SLG

 

2. Fukthalt efter torkning.
Torktumlarens förmåga att torka tvätten testas med en standardinställning (skåptorr) för bomullstextilier. Vita bomullstextilier fuktas till en fukthalt på 50 % och torktumlaren laddas enligt angiven maxkapacitet. Fukthalten i tvätten efter torkning mäts genom vägning och jämförs med vikten före torkning. Medelvärdet från fem torkcykler ligger till grund för bedömning och betyg.

 

 

Moisture content
Photo: SLG

 

3. Programtid.
Den totala programtiden registreras (standardinställning för bomullstextilier och skåptorrt).

 

Programme
Photo: SLG

 

4. Torkresultat.
Fuktiga vita bomullsskjortor torktumlas och efter torkning bedöms skjortornas mjukhet och skrynkelgrad.

 

Drying
Photo: SLG

5. Energiförbrukning.
Den totala energiförbrukningen under ett torkprogram registreras och ställs in i förhållande till maskinens kapacitet i kg. Medelvärdet från fem torkcykler ligger till grund för bedömning och betyg. Ju lägre energiförbrukning i kWh per kg, desto bättre energieffektivitet.

 

vqp
Photo: Anna Sigge

 

6. Kondenseringseffektivitet.
Mängden vatten som torktumlaren genererar under torkprogrammet ställs in i förhållande till tvättens ursprungliga fukthalt (vattenhalt). Kondenseringseffektiviteten anger andelen fukt i tvätten som fångas av maskinen och omvandlas till kondens (vatten). Fukten som inte fångas upp av maskinen kommer ut i rummet. Ju högre kondenseringseffektivitet, desto bättre. Medelvärdet från fem torkcykler ligger till grund för bedömning och betyg.

 

Condensation efficiency
Vägning av kondensatbehållare för bestämning av kondenseringseffektiviteten. Photo: SLG

 

7. Ljudnivå.
Ljudnivån under torkprogrammet mäts enligt standardmetoden EN 60704-2-6:2012.

 

8. Användarvänlighet
Utvärderingen av användarvänlighet inkluderar följande element:

- Manualen - Installation och uppstart - Inställningar och val av torkprogram - Knappar, vred och displayer - Tömning och rengöring av filtret

 

Noice level
Utvärdering av luddfilter. Photo: SLG

 

9. Konstruktionskvalitet och säkerhet.
En övergripande bedömning av torktumlarens design och kvalitet görs under testet. I bedömningen ingår även användarsäkerhet. Förekomsten av vassa kanter, större luckor eller andra skaderisker noteras samt säkerhetsbrister i elektriska anslutningar.

 

Design quality and safety
Photo: SLG

 

TOLKNING OCH BETYGSÄTTNING AV TESTRESULTAT

Mätresultaten från testet tolkas och värderas i samråd med det utförande laboratoriet. Betyget görs på en skala från 1 till 10 där 10 är bäst. Betyg under 6 ges endast om prestandan är dålig eller sämre än vad som rimligen kan förväntas för denna typ av produkt. Betygen från de olika komponenterna i testet läggs samman för ett övergripande betyg med följande viktningar:

A. Torkeffektivitet 50 %

  • Fukthalt efter torkning 40%
  • Programtid 25 %
  • Torkresultat 25 %
  • Kondenseringseffektivitet 10 %

B. Designkvalitet och säkerhet 20 %

C. Ljudnivå 10 %

D. Energiförbrukning 10 %

E. Användarvänlighet 10 %

KRITERIER FÖR TESTFAKTAS KVALITETSMÄRKNING

Testfakta testar och verifierar torktumlare i olika kategorier. Kategoriseringen utförs utifrån tvättmaskinens deklarerade kapacitet.

Bäst i test

BiT label

I ett benchmarktest med syfte att utropa en testvinnande produkt, ”Bäst i test”, testas ett representativt urval av jämförbara produkter för en specifik marknad. Den torktumlare som presterar bäst totalt (högst totalbetyg) koras till vinnare.

Verified Quality & Performance

Verified label

I ett verifieringstest testas torktumlaren självständigt eller i jämförelse med några noggrant utvalda referensmaskiner. Utvärdering och betyg följer samma riktlinjer som under ett benchmarktest. Kriterierna för att kvalificera sig för Testfakta Verified Quality & Performance är ett totalbetyg på minst 8,0 (+/- 2,5 %) och inget underbetyg (A–E ovan) under 6,0 (+/- 2,5 %).